Ger WhatsApp dig ett telefonnummer?

december 13, 2022 rik 0

WhatsApp är en meddelandeapp online. Den kan användas utan kostnad eftersom den enbart är beroende av internetanslutningen och nätverket för enheten den är installerad i. […]