Vad betyder det när WhatsApp har en bock?

Varje meddelande som skickas på WhatsApp har vanligtvis minst en bock bredvid sig för att representera dess leveransstatus. Genom att notera bockarnas färg och nummer kan du se vad de indikerar om ditt meddelande.

Det finns tre olika typer av bockar du kan få bredvid ditt meddelande, och vi kommer att titta på den enda, grå bockmarkeringen här. Det finns mer än en möjlig anledning till varför ett WhatsApp-meddelande bara har en bock.

Varför visar WhatsApp bara en bock?

Du kan få tre olika bockar bredvid varje meddelande du skickar på WhatsApp, beroende på leveransstatus. Förutom bockarna finns det andra indikatorer som kan berätta om leveransstatus som klocksymbolen och utropstecken i en cirkel eller triangel.

Den enda bockmarkeringen visas när ett meddelande har skickats från din enhet till WhatsApps servrar, men det ännu inte har levererats till mottagarens enhet.

1. Mottagaren är offline

Om ditt WhatsApp-meddelande visar en enda bock under lång tid, är det troligtvis för att mottagaren för närvarande är offline. De kan dock ha tillgång till internet men vara borta från WhatsApp med bakgrundsdataåtkomst avstängd.

Meddelandet når dem inte förrän de öppnar WhatsApp igen och en nätverksanslutning har upprättats.

2. Anslutningsproblem

I vissa fall kan en dålig nätverksanslutning hindra mottagaren från att få meddelandet direkt även om de är online. En dålig anslutning på din sida kan också göra att en bock visas på WhatsApp även efter att meddelandet har skickats och lästs.

Ett bra sätt att identifiera en dålig nätverksanslutning är att prova att ladda en enkel webbsida eller köra ett hastighetstest. Vi har en guide som beskriver hur du kan snabba upp en långsam mobil dataanslutning. Se till att skicka det till din vän om problemet är från deras sida.

Det finns tillfällen då serverproblem i WhatsApps ände kan sakta ner meddelandeleveransen, men dessa är vanligtvis kortsiktiga och fixas snabbt.

3. Mottagaren har blockerat dig

Om du ser en bock på WhatsApp flera dagar i sträck, är det värt att tänka på att du kan ha blivit blockerad av mottagaren, särskilt om du inte kan se deras profilbild, onlinestatus och senast sett information.

Alla meddelanden som skickas till en mottagare som har blockerat dig kommer bara att visa en enda bock. Det finns tecken som du kan använda för att ta reda på om någon har blockerat dig på WhatsApp så att du kan bekräfta om detta är problemet.

4. Mottagaren använder modifierad version av WhatsApp

Tredjeparts modderade versioner av WhatsApp kan innehålla funktioner som förhindrar att dubbla bockar visas på meddelanden som skickas till deras användare. Se till att uppmuntra mottagaren att installera en officiell version av WhatsApp för att säkerställa fortsatt drift och förhindra ett tillfälligt förbud.

5. Du har redigerat meddelandet

Redigerade meddelanden skickas om och kommer att visa en enda bock, även om det ursprungliga meddelandet har levererats. Om du är ny på den här funktionen, se till att läsa vår guide om hur du redigerar skickade WhatsApp-meddelanden.

6. Det finns synkroniseringsproblem med WhatsApp Web

Du kan tillfälligt se en bock bredvid ditt meddelande om du använder WhatsApp Web. På grund av hur WhatsApp Web fungerar behöver mobilappen och onlineklienten ibland synkroniseras ordentligt innan du ser de två bockarna som visar att ditt meddelande har skickats.

En bock betyder att ditt meddelande har skickats men inte levererats

En bock på ett WhatsApp-meddelande indikerar helt enkelt att ditt meddelande har påbörjat sin resa från din enhet till mottagaren, men det har inte levererats.

I de flesta fall är problemet tillfälligt och meddelandet kommer så småningom att levereras med två bockar. Om meddelandet förblir olevererat under en längre period kan du överväga att kontakta mottagaren genom en alternativ metod för att säkerställa att de känner till meddelandet, särskilt om det är brådskande och din relation tillåter det.