Cassandra vs. MongoDB: Att känna till skillnaderna

Välkommen till den fullständiga recensionen av två betydande monster i databaser: Apache Cassandra och MongoDB. Utvecklare, var beredda; Jag har utformat artikeln så att du kan fatta ett motiverat beslut för din resa framåt i slutet.

För närvarande, med trenden med NoSQL-databaser, har de flesta organisationer börjat gå vidare med det. Bland olika andra databaser sticker Apache Cassandra och MongoDB ut som toppval för många.

Låt oss börja med en introduktion till Cassandra och sedan gå vidare med MongoDB. Och slutligen, genom att jämföra de två välkända NoSQL-databaserna sida vid sida när det gäller datamodellen, indexering, frågespråk, transaktioner, samtidighet, säkerhet, hög tillgänglighet och skalbarhet, kommer jag att sträva efter att ge utvecklare en tydlig guide och en bättre förståelse för deras olikheter.

Utan någon fördröjning, låt oss gräva in i riket av NoSQL-databaser och utforska styrkorna och förmågorna hos de två krigarna: Apache Cassandra och MongoDB. Gör dig redo för denna spännande strid!

Översikt över Apache Cassandra

Tusentals organisationer strävar efter tillgänglighet och skalbarhet utan att kompromissa med prestanda när de bestämmer sig för en perfekt plattform för kritiskt dataflöde och lagring. Svaret på detta är Apache Cassandra!

Apache Cassandra är en NoSQL-databas med öppen källkod. Med sina möjligheter som linjär skalbarhet och säkerhet tror jag att Cassandra har skapat ett bra utrymme på informationsteknologimarknaden.

En annan faktor som bör beaktas är att Apache Cassandra stöder låg latens, vilket innebär att den kan stå emot ett helt datacenteravbrott, och det också utan dataförlust. Det är inte slutet; Cassandra kan spåra DML-, DDL- och DCL-aktiviteten med minimal effekt på arbetsbelastningens prestanda.

För att få en djupare förståelse av Cassandra är det också viktigt att utforska dess historia. Cassandra utvecklades av Avinash Lakshman för att driva sökfunktionen på Facebooks inkorg. När behovet av en stark och distribuerad databas växte, släppte Facebook Cassandra som ett Open-Source-projekt, som senare blev ett Apache Incubator Project.

På väg mot sin datamodell kombinerar Cassandra funktioner som nyckel-värde och tabelldatabaser. Den lagrar data i rader och varje rad tillhör en tabell. Partitionsnyckeln och de återstående kolumnerna är de två delarna av Cassendras primärnyckel. Denna unika design möjliggör effektiv dataorganisation inom varje partition, och specifika kolumner kan indexeras separat, vilket möjliggör snabbare dataåtkomst.

För bättre organisation kan applikationer styra kolumnsortering. Detta specifika tillvägagångssätt möjliggör effektiv och skalbar datahämtning i Cassandras distribuerade miljö. För att vara exakt, i Cassandra är en tabell som en distribuerad karta som erhålls med en nyckel.

Lager av Cassandra Cluster

Jag presenterar nyckelfunktionerna hos Cassandra grafiskt för bättre förståelse. Se bilden nedan:

Nyckelfunktioner hos Apache Cassandra

När jag avslutar det här avsnittet om Apache Cassandra, är det viktigt att lyfta fram en anmärkningsvärd aspekt: ​​CQL (Cassandra Query Language)! CQL har revolutionerat användarinteraktionen med databasen.

Dess användarvänliga gränssnitt gör det till en förenklad version av SQL. Med CQL är Cassandra mycket mer intuitiv och tillgänglig för alla. Du kan utforska Apache Cassandra-övervakningsverktyg för att skarpt observera din databasprestanda.

Låt oss glida mot MongoDB och utforska dess fantastiska styrkor och förmågor.

Översikt över Mongo Database

I det här avsnittet kommer jag att presentera MongoDB och dess väsentliga information och funktioner. MongoDB har fått ett rykte som en av de mest pålitliga databaserna, vilket gör den till ett populärt och mångsidigt val för att hantera NoSQL-data.

Till en början började ett amerikanskt mjukvaruföretag, ”10gen”, utveckla MongoDB 2007 som en PaaS-produkt. Senare gick Mongo-projektet över till en utvecklingsmodell med öppen källkod och släpptes officiellt den 11 februari 2009. Efter ett tag bytte ”10gen” namn till MongoDB Inc, vilket återspeglar databasens centrala fokus.

MongoDB sticker ut med sin flexibla dokumentbaserade datamodell, som lagrar data i ett BSON-format (Binary JSON). Detta unika tillvägagångssätt tillåter MongoDB att effektivt hantera semi-strukturerad och ostrukturerad data, vilket gör den exceptionellt väl lämpad för applikationer med snabbt föränderliga krav. MongoDB visar sig vara en perfekt passform för dynamiska projekt.

Du kommer att kunna köra MongoDB med MongoDB Atlas-hanterade molntjänster. Alternativt kan du välja MongoDB Community-utgåvan, som är öppen källkod och gratis.

För krav på företagsnivå erbjuder MongoDB MongoDB Enterprise Advanced Subscription. Den här prenumerationen ger ytterligare funktioner, support och avancerade säkerhetsalternativ, vilket gör den idealisk för företag med verksamhetskritiska applikationer.

Hittills har jag täckt mycket om MongoDB, men det finns en viktig aspekt jag vill lyfta fram: MongoDB stöder samtidighet genom optimistisk låsning och låsning på dokumentnivå. Men det är inte allt! MongoDB ger dig möjligheten att utföra komplexa frågor på data.

Det faktum som verkligen gör MongoDB till en kraftfull och mångsidig databas är dess frågespråk, som kan stödja olika operatörer, aggregationer och projektioner. Dessa funktioner och frågemöjligheter gör MongoDB till ett toppval för utvecklare.

Därefter kommer jag att gå vidare med de bästa funktionerna i MongoDB som i huvudsak kommer att sända slutsatsen till dig. Vänligen följ höjdpunkterna nedan för de bästa funktionerna som förklaras i ett förståeligt perspektiv.

✅ Ad-hoc-frågor för realtidsanalys med variabelberoende resultat.

✅ Lämplig indexering för optimerad frågekörning och prestanda.

✅ Replikering för förbättrad datatillgänglighet, stabilitet och katastrofåterställning.

✅ Sharding för att distribuera stora datamängder över flera skärvor, vilket säkerställer skalbarhet.

✅ Lastbalansering för att hantera samtidiga läs- och skrivförfrågningar för bättre prestanda och konsekvens.

Sammantaget är MongoDB med rätta den rätta utmanaren för Apache Cassandra. Med tiden har MongoDB visat sig pålitlig i ordets alla bemärkelser. Utvecklare personligen älskar MongoDB på grund av dess prestanda och säkerhet. Låt oss nu gå vidare mot krigarnas kamp och avgöra vilka som vinner.

Skillnader mellan MongoDB och Cassandra

Apache Cassandra och MongoDB är de mest populära No-SQL-databaserna med distinkta styrkor och egenskaper. Cassandra följer en bred kolumnbutik, medan å andra sidan MongoDB är dokumentorienterad.

MongoDB tillhandahåller olika alternativ för indexering, som enkelfälts-, geospatiala, sammansatta och textindex, medan Cassandra stöder sekundära index med vissa begränsningar. Jag skulle också vilja betona att frågespråket skiljer sig åt för båda databaserna. Här använder Cassandra CQL; på andra sidan använder MongoDB MQL (MongoDB Query Language).

Cassandras distribuerade design och linjära skalbarhet är kritiska fördelar för hög skalbarhet och tillgänglighet, medan MongoDB stöder replikuppsättningar för hög tillgänglighet. Och när det kommer till molnerbjudanden sticker MongoDB ut med MongoDB Atlas, medan Cassandra saknar en dedikerad hanterad tjänst.

Valet mellan Cassandra och MongoDB beror på de specifika kraven för applikationen och dess datahanteringsbehov. Cassandra utmärker sig i distribuerad arkitektur och hög tillgänglighet, vilket gör den lämplig för storskaliga applikationer. Å andra sidan gör MongoDB:s flexibla datamodell, kraftfulla frågespråk, indexeringsalternativ och stöd för ACID-transaktioner det till ett populärt val för olika användningsfall.

Jag tänkte infoga detta avsnitt för din bättre förståelse och förtydligande. Representationen av skillnaderna är i tabellform, vilket kan vara en användbar guide.

AspectCassandraMongoDBDatamodellBredkolumnlagringDokumentorienteradIndexeringSekundära IndexOlika indexeringsalternativFrågespråkCQLMQLTransaktionerIngen fullständig ACID TxnMulti-Dokument ACID TxnTillgänglighetDistribuerad datareplikeringReplikauppsättningAuthorizontalstyrningAuthorizontalkontrollLinjeAHi isationInget inbyggt verktyg Tredjepartsverktyg Aggregation FrameworkLimitedRobustSecondary IndexesMed vissa prestandaavvägningarBrett utbud av alternativ

Ovanstående tabell jämför kortfattat de viktigaste skillnaderna mellan Cassandra och MongoDB. Valet mellan de två databaserna beror på specifika användningsfallskrav och preferenser.

Slutord

Olika organisationer har litat på båda databaserna enligt deras krav. Organisationer som Apple, Netflix, Airbnb, Uber, etc, använder Apache Cassandra som sin databas.

Å andra sidan har företag som Adobe, IBM, Bosch, LinkedIn, etc, litat på MongoDB för sin resa. Den framtida omfattningen för båda databaserna är ljus eftersom Cassandra utan tvekan kommer att fortsätta växa i Iot, medan MongoDBs framtid kan innebära att integrera maskininlärningsfunktioner för att möjliggöra avancerad dataanalys och prediktiv modellering i databasen.

Både Cassandra och MongoDB förväntas fortsätta att utvecklas och utöka sina möjligheter för att möta de växande kraven från moderna datadrivna applikationer och tillhandahålla ännu bättre lösningar för företag och utvecklare över hela världen. Valet beror på specifika behov och krav på skalbarhet. Välj därför klokt!

Kolla sedan in en detaljerad artikel om MongoDB vs. MariaDB vs. MySQL.