Windows-dator fortsätter att starta i BIOS [Fix]

Windows-dator fortsätter att starta i BIOS [Fix]

Om din Windows-dator fortsätter att starta i BIOS (Basic Input/Output System) istället för att starta i operativsystemet finns det flera potentiella orsaker och lösningar som du kan överväga. I den här artikeln kommer vi att undersöka de vanligaste orsakerna till detta problem och ge steg-för-steg-instruktioner om hur du felsöker och löser det.

H2: Identifiera orsaken

För att effektivt lösa problemet måste du först identifiera den bakomliggande orsaken. Här är några av de vanligaste orsakerna till att en Windows-dator fortsätter att starta i BIOS:

* Skadad bootsektor: Bootsektorn är den första sektorn på hårddisken som innehåller information om operativsystemet och hur datorn ska starta. Om bootsektorn blir skadad kan datorn inte starta Windows.
* Felaktig startordning: BIOS är ansvarig för att bestämma vilken enhet som ska startas från. Om startordningen är felaktig kan datorn starta från fel enhet, t.ex. BIOS istället för operativsystemet.
* Hårdvarufel: Problem med moderkortet, RAM-minnet, processorn eller andra hårdvarukomponenter kan orsaka startproblem.
* Virus- eller malwareinfektion: Virus och annan skadlig programvara kan manipulera datorns inställningar, vilket gör att den startar från BIOS.

H2: Felsöknings- och reparationslösningar

När du har identifierat den möjliga orsaken kan du prova följande felsöknings- och reparationslösningar:

H3: Kontrollera startordningen

1. Starta om datorn och tryck på rätt tangent (t.ex. ”F2”, ”F10” eller ”Del”) för att öppna BIOS-inställningarna.
2. Leta efter inställningen ”Boot Order” eller ”Boot Priority”.
3. Se till att hårddisken eller SSD-enheten med Windows installerad är inställd som den första startenheten.

H4: Reparera bootsektorn

1. Skapa ett startbart USB-minne eller CD/DVD med Windows-installationsmedia.
2. Starta datorn från installationsmediet.
3. Välj ”Reparera din dator” och sedan ”Felsök”.
4. Välj ”Avancerade alternativ” och sedan ”Kommandotolken”.
5. Skriv följande kommandon och tryck på Enter efter varje:
* bootrec /fixmbr
* bootrec /fixboot
* bootrec /rebuildbcd

H5: Åtgärda hårdvarufel

Om du misstänker ett hårdvarufel, överväg följande åtgärder:

* Ta bort och sätt i RAM-minnet igen: Öppna datorns fodral och ta bort och sätt i RAM-minnet igen.
* Kontrollera anslutningarna: Se till att alla kablar och anslutningar till moderkortet, hårddisken och andra hårdvarukomponenter är ordentligt anslutna.
* Byt ut misstänkta komponenter: Om du har tillgång till reservkomponenter kan du prova att byta ut misstänkta delar, t.ex. moderkortet eller RAM-minnet.

H6: Ta bort virus- eller malwareinfektion

Om du misstänker en virus- eller malwareinfektion, använd följande verktyg för att skanna och ta bort skadlig programvara:

* Windows Defender: Inbyggt antivirusprogram i Windows.
* Malwarebytes: Tredjeparts antivirusprogram som specialiserat sig på att upptäcka och ta bort skadlig programvara.
* HitmanPro: Ett annat tredjeparts antivirusprogram som kan upptäcka och ta bort avancerad skadlig programvara.

H2: Slutsats

Om din Windows-dator fortsätter att starta i BIOS kan du använda felsöknings- och reparationslösningarna som beskrivs i den här artikeln för att identifiera och åtgärda problemet. Genom att kontrollera startordningen, reparera bootsektorn, åtgärda hårdvarufel och ta bort virus- eller malwareinfektioner bör du kunna lösa problemet och få din dator att starta i Windows igen.

Om du har provat alla lösningar i den här artikeln och problemet kvarstår rekommenderas det att du söker professionell support från en datortekniker.

Vanliga frågor (FAQ)

1. Varför startar min dator inte i Windows?
* Det finns flera potentiella orsaker, t.ex. en skadad bootsektor, felaktig startordning, hårdvarufel eller virusinfektion.
2. Hur reparerar jag bootsektorn?
* Skapa ett startbart installationsmedium och använd kommandotolken i Windows-återställningsmiljön för att köra kommandona bootrec /fixmbr, bootrec /fixboot och bootrec /rebuildbcd.
3. Hur åtgärdar jag en felaktig startordning?
* Öppna BIOS-inställningarna och se till att hårddisken eller SSD-enheten med Windows installerad är inställd som den första startenheten.
4. Hur kontrollerar jag om det finns hårdvarufel?
* Ta bort och sätt i RAM-minnet igen, kontrollera anslutningarna och överväg att byta ut misstänkta komponenter.
5. Hur tar jag bort virus eller skadlig programvara?
* Använd inbyggda antivirusprogram som Windows Defender eller tredjepartsverktyg som Malwarebytes och HitmanPro för att skanna och ta bort skadlig programvara.
6. Vad ska jag göra om jag har provat alla lösningar och problemet kvarstår?
* Sök professionell support från en datortekniker.
7. Kan jag starta från BIOS utan att starta Windows?
* Ja, du kan komma åt BIOS-inställningarna genom att trycka på en viss tangent under datorns startprocess.
8. Hur återställer jag Windows om den inte startar?
* Skapa ett startbart installationsmedium, starta datorn från det och välj alternativet ”Återställ den här datorn”.