WebAssembly för nybörjare del 4: WebAssembly och JavaScript-kompanjonskap

I del 4 av WebAssembly för nybörjare kommer vi att titta närmare på WebAssembly och JavaScript-kompanjonskap.

Här kommer du att lära dig hur du använder WebAssembly i ditt JavaScript. Dessutom kommer vi också att utforska WebAssembly JavaScript API.

WebAssemebly är en öppen standard i binärt format som gör det möjligt för utvecklare att köra appar med inbyggd prestanda i webbläsare. Om du inte har läst om det, föreslår vi att du kollar in de tidigare delarna i vår guide.

Låt oss börja.

Använda WebAssembly med JavaScript

I vår WebAssembly del 1 handledning diskuterade vi hur WASM fungerar. För att skriva högpresterande kod för din webbapp måste du använda WASM API:er och funktioner inom JavaScript. Vi diskuterade också hur JavaScript-ramverk kan använda WASM för att skapa högpresterande appar.

Däremot kan du för närvarande inte ladda WASM-moduler som ES6-moduler med