Vad är IIS (Internet Information Services) eller Windows Web

Spread the love

IIS, förkortning för Internet Information Services, och tidigare känd som Internet Information Server, är en webbserver från Microsoft som designades för att användas med Windows-produkter, med början i NT-familjen.

Denna webbserver används för att hjälpa Windows-användare att vara värd för olika innehållstyper på webben, såsom mediefiler, dokument eller till och med fullfjädrade webbplatser. För närvarande är Apache den mest populära Windows-webbservern, tätt följt av IIS, vilket är ganska imponerande.

Vad är IIS?

IIS är en webbserver som är lätt att bekanta sig med, tack vare dess intuitiva grafiska användargränssnitt (GUI) som låter dig hantera webbplatser som är associerade med tjänsten och deras relaterade användare. IIS:s GUI gör det enkelt att designa, anpassa, konfigurera och publicera webbplatser från en enda plats.

Den har ett inbyggt verktyg för webbplatshantering som heter IIS Manager som du kan använda för att justera alternativ som säkerhetsinställningar, prestandaparametrar, loggningsinställningar samt felsidor eller standardvärden för de webbplatser du administrerar.

Ur teknisk synvinkel är IIS ganska mångsidig, eftersom det kan tjäna både standard- och dynamiska webbsidor utan större ansträngning. Således kan du använda den för att skapa och publicera HTML-webbsidor, men det är trevligt att veta att du också kan hantera PHP-sidor och ASP.NET-applikationer.

Tack vare sin flexibilitet kan IIS köra skript och applikationer som finns på dynamiska webbsidor och visa resultaten på besökarens webbläsarskärm. Med statiska webbplatser är processen ännu enklare: IIS skickar bara HTML-innehållet och bilderna (om några) till besökarens webbläsare.

Vad är syftet med IIS?

Med tanke på att det drar nytta av Microsofts fulla stöd, och det faktum att det innehåller många avancerade funktioner, gör IIS ett utmärkt val för att skapa och hantera kommersiella webbplatser, såsom e-butiker eller webbplatser för reklamportföljer.

Nackdelen är att användning av IIS för kommersiella ändamål också innebär att du behöver en kommersiell licens. Dessutom varierar priset för denna licenstyp beroende på hur många användare du vill inkludera.

Så vi har redan konstaterat att IIS kan användas för att skapa och vara värd för en webbplats, samt det faktum att den stöder statiskt och dynamiskt webbinnehåll. IIS är dock mycket mer än bara det. Du kan till exempel använda dess inbyggda modulstöd för att förbättra din servers funktionalitet.

Det är möjligt att installera strömningsmoduler på din server så att webbplatsens besökare kan dra nytta av strömmande mediainnehåll. Du kan också använda en URL Rewrite-modul som gör att du kan skapa kraftfulla URL-implementeringsregler så att besökare enkelt kan komma ihåg dem och sökmotorer kan hitta dem snabbare.

Därför är det självklart att om du behöver ett snabbt sätt att skapa och publicera en webbplats är IIS ett av de bästa sätten att gå tillväga. Det allra bästa sättet är fortfarande Apache HTTP tack vare att det är öppen källkod och låter dig använda det gratis, oavsett antalet användare.

IIS versionshistorik

Det är värt att nämna att IIS från början var tänkt som ett alternativ till en webbserver som utvecklades som ett forskningsprojekt. Det första Microsoft-signerade webbserverprojektet distribuerades som gratisprogram och designades för EMWAC (European Microsoft Windows NT Academic Centre).

Men eftersom EMWAC-servern inte kunde hantera all trafikvolym som gick till webbplatsen microsoft.com lades projektet ner och Microsoft utvecklade en egen webbserver i form av IIS.

En anmärkningsvärd aspekt är att de flesta versioner av IIS släpptes med eller tillsammans med en version av Windows operativsystem. Säkert nog, då var IIS bara en skugga av hur vi känner det idag; i själva verket kan varje Windows-version mycket väl fungera som en kontrollpunkt för IIS:s utveckling.

IIS 1.0
Den första utgåvan av IIS
Släppt som ett gratis tillägg för Windows NT 3.51

IIS 2.0
Ingår gratis med Windows NT 4.0

IIS 3.0
Ingår i Windows NT 4.0 Service Pack 2
Lade till Active Server Pages dynamisk skriptmiljö

IIS 4.0
Släppt som en komponent i Windows NT 4.0:s Option Pack
Lade till MMC-baserad administrationsapplikation

IIS 5.0
Ingår i Windows 2000
Lagt till:
Nya autentiseringsmetoder
WebDAV-protokollstöd
ASP-förbättringar
HTTP.SYS

Tog bort:

IIS 5.1
Ingår i Windows XP Professional
Inte mycket annorlunda än IIS 5.0

IIS 6.0
Ingår i Windows Server 2003 och x64-utgåvan av Windows XP Professional
Lagt till:
IPv6-stöd
Ett nytt arbetsprocessstöd för att öka tillförlitligheten och säkerheten
Introducerade HTTP.SYS som HTTP-specifik portavlyssnare för HTTP-förfrågningar

IIS 7.0
Levereras med Windows Server 2008 och Windows Vista
Lagt till:
Ny modulär design för ökad prestanda och minskad attackyta
Hierarkikonfigurationssystem för att underlätta distributionen av webbplatser
Windows Forms-baserad hanteringsapplikation
Nya kommandoradshanteringsalternativ
Bättre .NET Framework-stöd

Ändrats:
Obegränsat antal tillåtna anslutningar
Samtidiga förfrågningar begränsade till 10 eller 3, beroende på operativsystem
Tillåter ytterligare förfrågningar och ställer dem i kö istället för att ta bort dem

IIS 7.5
Ingår i Windows Server 2008 R2 och Windows 7 (behöver manuell aktivering från Program och funktioner)
Lagt till:
Stöd för TLS 1.1 och TLS 1.2
Analysverktyg för bästa praxis
Processisolering för applikationspooler

Förbättrad:
FTP- och WebDAV-moduler
Kommandoradsadministration i PowerShell

IIS 8.0
Endast tillgängligt i Windows Server 2012 och Windows 8
Lagt till:
SNI (SSL-värdnamnsbindning)
Centraliserat SSL-certifikatstöd
Applikationsinitiering
Flerkärnig NUMA hårdvaruskalning

IIS 8.5
Ingår i Windows Server 2012 R2 och Windows 8.1
Lagt till:
Idle worker-Process page-out
Förbättrad loggning
Dynamisk webbplatsaktivering
Automatisk återbindning av certifikat
ETW-loggning

IIS 10.0
Version 1607
Ingår i Windows Server 2016 och Windows 10 Anniversary Update
Lagt till:
HTTP/2-stöd
Kör IIS på nanoservrar i Windows-behållare
Nytt Rest Management API och ett webbaserat hanteringsgränssnitt
Wildcard Host Headers

Version 1709
Ingår i Windows Server version 1709 och Windows 10 Fall Creators Update
Lagt till:
HSTS-stöd
Containerförbättringar
4 nya servervariabler
Webbplatsbindande PowerShell-cmdlets

Version 1809
Ingår i Windows Server 2019 och Windows 10 oktoberuppdatering
Lagt till:
HTTP/2- och OCSP-häftningskontrollflaggor per plats
Kompressions-API
GZIP och brotli stödmodul
HSTS konfigurationsmodul

  DocuFreezer Konverterar MS Doc, Excel, PPT-filer till PDF och bilder [Windows]

Om du planerar att använda IIS, försök att hålla dig till den senaste stabila versionen, eftersom det vanligtvis är den som har den strängaste säkerheten och ger de bästa prestandaorienterade resultaten, särskilt om du kör den senaste versionen av Windows eller Windows Server.

Hur installerar man IIS?

Som vi tidigare nämnt behöver du inte installera IIS, eftersom det egentligen borde medfölja din Windows-version. Om du använder Windows 10 bör du redan ha någon version av IIS 10.0 tillgänglig på din PC.

Microsoft bestämde sig dock för att inte aktivera IIS som standard, så du måste aktivera det manuellt. Men oroa dig inte, det är inte precis raketvetenskap att få detta gjort. Följ bara dessa steg för att aktivera IIS på din PC:

Öppna din kontrollpanel
Gå till Program och funktioner
Klicka på knappen Slå på eller av Windows-funktioner
Markera rutan Internet Information Services
Klicka på OK-knappen

Nu kanske du vill starta om din dator så att ditt system kan ladda alla nödvändiga konfigurationsfiler och låta dig använda IIS i sin fulla utsträckning. Det kan också fungera utan att starta om din dator, men att starta om systemet efter att ha aktiverat en ny funktion är aldrig en dålig idé.

Du kan också aktivera IIS på din dator genom att använda PowerShell. Om du aldrig hört talas om det, är PowerShell ett komplext verktyg som många missar för CMD. PowerShell är mycket mer komplex än så, men vi kommer inte att gå in på för mycket detaljer. Utan vidare, så här kan du aktivera IIS på din Windows-dator med PowerShell:

Starta PowerShell
Kopiera och klistra in följande kommando i PowerShell:
Enable-WindowsOptionalFeature –online –funktionsnamn IIS-WebServerRole

Vänta tills processen tar slut

Som du kan se, antyder PowerShell att ingen omstart krävs efter att du aktiverat IIS på din Windows 10-dator. Om du vill återställa processen kan du använda följande kommando för att inaktivera IIS med PowerShell:

Disable-WindowsOptionalFeature –online –funktionsnamn IIS-WebServerRole

Observera dock att för att inaktivera den här funktionen rekommenderar även PowerShell att du startar om din dator. Det är också möjligt att starta om det senare, starta bara inte några nya projekt under tiden.

Hur fungerar IIS-servern?

Först och främst är det värt att notera att IIS har en egen processmotor som kan ta hand om alla klient-serverförfrågningar. Därför, närhelst en klient skickar en begäran till din webbserver, bearbetar IIS den begäran, genererar ett svar och skickar det till klienten.

Ur en arkitektonisk synvinkel utspelar sig denna process på två olika lager:

Kärnläge – koden kan köra vilket kommando som helst, givet att den har full tillgång till ansluten hårdvara, vilket är just därför som detta läge används uteslutande för pålitliga processer och varför krascher i detta läge kan få hela systemet att störta. Sist men inte minst kan HTTP.SYS hittas i Kernel Mode.
Användarläge – kommandon som körs i detta läge interagerar inte direkt med hårdvara eller referensminne, utan använder API:er för att göra det åt dem. Det här läget erbjuder ett extra lager för att förhindra felhantering av servern och misstag kan enkelt ångras om det behövs.

Som vi har nämnt ovan kan du hitta HTTP.SYS i kärnläget. HTTP.SYS används för att vidarebefordra klientförfrågningar till en applikationspool. Denna process för vidarebefordran av begäran initieras när klienten interagerar med webbplatsens URL och försöker komma åt sidan. Närhelst detta händer hämtar HTTP.SYS klientens förfrågningar och ställer dem i kö för specifika applikationspooler.

Efter vidarebefordran av begäran laddar w3wp.exe (arbetarprocessen) ISAPI-filtret och laddar antingen HttpRuntime.ProcessRequest av sig själv eller i samband med aspnet_isapi.dll om det är en ASPX-sida. Lanseringen av HttpRuntime.ProcessRequest markerar början av bearbetningen, varefter HttpRuntime-processen använder HttpApplication-objekt för att bygga en pool, vars innehåll kommer att skickas via HTTP.

HTTP-modulerna aktiveras sedan och denna process fortsätter tills begäran kommer till ASP.NET-sidans HTTP-hanterare. Efter att begäran har passerat HTTP-rutten börjar sidan att visas.

Vad är arbetsprocessen?

Först och främst är det värt att notera att det inte bara finns en arbetsprocess. Faktum är att det finns flera sådana entiteter som säkerställer att din webbserver och innehållet du hostar på den fungerar väl, oavsett om det är webbplatser eller applikationer vi pratar om.

Så, IIS:s arbetsprocesser är ansvariga för att förse oss med exekveringsmiljön för alla applikationer och webbplatser som du tidigare har konfigurerat i IIS. Dessa processer innehåller flera uppgifter som är avgörande för att de nämnda tjänsterna ska fungera väl.

Det är möjligt att du kan använda API:et för att hämta information om minnesfotavtryck eller CPU-användning. Dessa detaljer kan hjälpa dig att hålla ett öga på den övergripande hälsan för din webbserver och dess relaterade arbetsprocesser.

Sist men inte minst kan du använda API:et för att avsluta arbetsprocesser genom att helt enkelt skicka en DELETE-förfrågan till arbetsprocessens slutpunkt.

Vad är applikationspoolen?

Även om namnet är något självförklarande, är syftet med IIS Application Pool mycket mer komplext. Först och främst innehåller applikationspoolen arbetarprocesserna, så det är säkert att säga att den spelar rollen som en container. Dessutom isolerar den applikationer från varandra oavsett om de körs på samma server eller på separata, vilket är tvärtemot hur en pool brukar fungera.

Det är ganska viktigt att veta att en enda applikationspool kan innehålla flera webbplatser. Så, med andra ord, kan du säga att en applikationspool bara är en uppsättning webbadresser som har hanterats av arbetsprocesser. Separeringen av applikationer i dessa pooler motiveras av att det skulle kunna förenkla hanteringen avsevärt. Mer så är det på grund av denna isolering som, i händelse av att en applikationspool misslyckas, kan de andra fortsätta som vanligt.

Hur konfigurerar man en IIS-server?

Du har aktiverat IIS på din dator och du har lärt dig lite om dess komponenter, nu ska vi se hur du kan konfigurera den korrekt så att du kan köra din egen webbserver utan större ansträngningar.

Tryck på Win-tangenten på ditt tangentbord
Skriv PC och högerklicka på ikonen Denna PC
Välj alternativet Hantera från snabbmenyn
Expandera alternativet Tjänster och applikationer
Välj rutan Internet Information Services
Klicka på alternativet Webbplatser
Högerklicka på noden för standardwebbplats om standardnoden inte har startat för dig

Som vi nämnde för ett tag sedan är en av de främsta anledningarna till att människor använder IIS för enkel webbapplikationsdistribution. IIS och dess avancerade installationsfunktion låter dig konfigurera och distribuera webbappar på flera servrar utan att hoppa över ett slag. Du behöver inte heller skapa nya konfigurationer för varje maskin, eftersom IIS enkelt kan ta hand om det.

  Hur man fäster en webbplats till Windows 10 Aktivitetsfältet eller Start-menyn

Om du vill konfigurera en ny webbplats är det första du vill göra att gå till vyn Filer och mappar, där du kan hantera befintliga programfiler eller lägga till nya om du vill. Observera att du måste placera dina programfiler i deras individuella katalog, med tanke på att din webbplatss adminpanel kommer att använda dem senare.

När du har tagit hand om filerna kan du flytta till vyn IIS Server, där du kan använda verktygsfältet Ny webbplats för att skriva namnet på din nya webbplats. Vad du behöver göra härnäst är att justera din webbplats HTTP/HTTPS-inställningar och överväga att använda SSL för ökad säkerhet. Så här kan du konfigurera HTTP och SSL för din webbplats eller mapp:

Se till att du är inloggad på din dator med administratörskontot
Tryck på Win-tangenten på ditt tangentbord
Skriv kontroll och klicka på kontrollpanelens ikon när den visas
Gå till avsnittet Administrationsverktyg
Välj Internet Information Services (IIS) Manager
Välj den webbplats du vill konfigurera i den vänstra delen
Högerklicka på webbplatsen du vill konfigurera med SSL
Välj Egenskaper från snabbmenyn
Navigera till fliken Katalogsäkerhet
Välj alternativet Redigera
Klicka på alternativet Require Secure-Channel (SSL).
Växla alternativet Kräv 128-bitars kryptering
Välj Acceptera klientcertifikat för att blockera användare utan certifikat
Välj Ignorera klientcertifikat för att tillåta anslutningar oavsett certifikat

Hur kan jag säkra en IIS-webbserver med SSL?

SSL, som är en förkortning för Secure Sockets Layer, är fortfarande ett av de bästa sätten att kryptera kommunikation mellan dig och alla målwebbplatser. Kommer du ihåg för ett tag sedan att många webbplatser tog steget från HTTP till HTTPS? Tja, SSL-certifikat var och är fortfarande en viktig del av denna process.

den goda nyheten är att du kan distribuera SSL till din webbplats ganska enkelt med IIS. Å andra sidan måste du definitivt köpa ett certifikat, eftersom det är det enda sättet som din webbplats kan erkännas som pålitlig ur datakrypteringssynpunkt.

Därför skulle det första steget vara att hitta en SSL-certifikatleverantör och köpa en sådan vara. Efter köpet får du antingen en kod eller en certifikatfil. För att konfigurera SSL med IIS behöver vi certifikatfilen, så se till att du hämtar den innan du går vidare.

Säker IIS-webbserver med SSL

Ladda ner certifikatfilen (P7B-format) på din PC
Starta IIS Manager (skriv inetmgr i Run-verktyget på din PC)
Välj den server du vill använda från rutan Anslutningar till vänster
Öppna alternativet Servercertifikat i den centrala delen av skärmen
Klicka på hyperlänken Slutför certifikatbegäran i den högra åtgärdsrutan
Klicka på knappen … i det nyöppnade fönstret
Ändra filtypen från *.cer till *.*
Navigera till platsen där du laddade ner P7B-filen på din PC
Dubbelklicka på ditt certifikat P7B-fil
Skriv ett minnesvärt namn i fältet Vänligt namn
Klicka på OK-knappen när du har valt ett namn

Nu har du installerat ett certifikat för din IIS-server. Det är dock inte alls tillräckligt, eftersom du fortfarande måste binda certifikatet för din webbplats. I slutet av den har du en säker webbplats med ett certifikat som är kopplat till din webbplats, port och IP-adress.

Bind säkerhetscertifikat till webbplatsen

Starta IIS Manager
Välj den webbplats du vill koppla till ditt certifikat från den vänstra rutan
Klicka på knappen Bindningar i den högra åtgärdsrutan
Klicka på knappen Lägg till… i det nyöppnade fönstret
Välj HTTPS från typkombinationsmenyn
Välj antingen Alla ej tilldelade eller webbplatsens IP-adress från IP-adressmenyn
Skriv 443 i portfältet
Välj certifikatet du installerade tidigare (det bör ha det namn du valde för det)
(Valfritt) Använd knappen Visa… för att se några detaljer om ditt certifikat
Växla alternativet Kräv servernamnsindikation om du är värd för mer än en domän på samma IP-adress och skriv ett namn i fältet Värdnamn
Klicka på OK för att stänga fönstret Lägg till webbplatsbindning
Stäng fönstret Webbplatsbindningar

Så vi har lyckats installera SSL på din IIS-webbserver och associera den med din webbplats. Du kan använda stegen ovan för att koppla certifikat till mer än bara en webbplats om behov uppstår. Men det finns fortfarande en sak vi behöver göra: omdirigera inkommande HTTP-trafik till HTTPS, för att säkerställa kryptering av våra besökares trafik.

Omdirigera HTTP till HTTPS

Besök tjänstemannen URL Skriv om tilläggssida
Klicka på den stora gröna knappen Installera detta tillägg
Starta den körbara filen och slutför installationen av URL Rewrite
Kör IIS Manager
Välj den webbplats du vill omdirigera trafik till
Dubbelklicka på URL Rewrite-ikonen i mitten av skärmen
Klicka på knappen Lägg till regler
Välj Tom regel i det nyöppnade fönstret (avsnittet Inkommande regler)
Skriv ett namn som är lätt att komma ihåg i fältet Namn
Ställ in fältet Request URL till Matches the Pattern
Välj Reguljära uttryck i fältet Använder
Skriv (.*) i fältet Mönster
Markera alternativet Ignorera skiftläge
Rulla ned och expandera avsnittet Villkor (om det behövs)
Välj alternativet Matcha alla från menyn Logisk gruppering
Klicka på knappen Lägg till
Skriv {HTTPS} i inmatningsfältet Villkor
Välj Matchar mönstret på menyn Kontrollera om inmatningssträngen
Skriv ^OFF$ i fältet Pattern
Markera alternativet Ignorera skiftläge
Klicka på OK-knappen
Rulla ned och utöka avsnittet Åtgärd (om det behövs)
Välj Omdirigera från menyn Åtgärdstyp
Skriv https://{HTTP_HOST}/{REQUEST_URI} i fältet Skriv om URL
Se till att avmarkera Lägg till frågesträng
Välj Permanent (301) från menyn Omdirigeringstyp
Klicka på knappen Verkställ i menyn till höger (åtgärdsfönstret)

Det är allt, du har nu helt implementerat SSL på din webbserver, bundit den till din webbplats och konfigurerat webbplatsen för att omdirigera inkommande HTTP-trafik till HTTPS. Om det görs på rätt sätt kommer besökare som försöker komma åt din webbplats med HTTP automatiskt omdirigeras till dess säkra HTTPS-motsvarighet.

Vad är virtuella kataloger?

Som vi har konstaterat tidigare, är att skapa och hantera en webbplats inte det enda som IIS kan göra. Du kan också skapa applikationer, som vi redan nämnt, men viktigast av allt, du kan skapa virtuella kataloger genom att helt enkelt ge dem ett namn som mappar dem till en fysisk katalog.

Sättet som den här funktionen fungerar är genom att låta användare få tillgång till olika typer av innehåll som finns på en server snabbt genom ett direkt namn. Visst kan det här innehållet vara en webbplats, men det kan också vara foton, videor eller andra typer av mindre mediefiler.

  [FIXED] Kernel Mode Heap Corruption Error på Windows 10

På den tiden då IIS 6.0 var allt krångel, behandlades virtuella applikationer och kataloger som separata objekt av IIS. Som sådan bestod ansökningarna av följande delar:

AppRoot
AppIsolated
AppFriendlyName
AppPoolId

Från och med IIS 7.0 är virtuella applikationer och kataloger organiserade i en hierarki, men de anses fortfarande vara separata objekt. Således kan en webbplats, som är högre i hierarkin, innehålla flera applikationer, eller virtuella kataloger som är mappade till en fysisk plats på din PC.

Vad är loggfiler i IIS?

I IIS tjänar loggfiler samma syfte som de gör varhelst du kan stöta på dem. Du kan använda dessa filer för att kontrollera hur saker och ting utvecklades på din webbserver, se viktiga händelser och, viktigast av allt, förstå var saker gick fel om något fel uppstår.

Med andra ord, en IIS-loggfil håller koll på allt som händer med din webbserver, om du någonsin skulle behöva det. Några exempel på inspelad data inkluderar exakt datum och tid för händelserna, hur mycket data som överfördes och IP-adresserna relaterade till händelserna.

Hitta loggfiler på IIS 7.0 och senare

Tryck på Win-tangenten på ditt tangentbord
Skriv kontroll och välj Kontrollpanelen
Dubbelklicka på alternativet Administrativa verktyg
Starta Internet Information Services (IIS)
Välj din webbplats från den vänstra rutan
Klicka (eller dubbelklicka) på Loggningsikonen i den centrala delen av skärmen
Identifiera dialogrutan Katalog längst ned på skärmen
Klicka på knappen Bläddra för att komma till platsen för IIS-loggfilerna på ditt system

Hitta loggfiler på IIS 6.0 och tidigare

Upprepa steg 1-4 från instruktionerna ovan
Högerklicka på din webbplats
Välj Egenskaper från snabbmenyn
Navigera till fliken Webbplats
Öppna avsnittet Aktivt loggformat
Klicka på knappen Egenskaper
Kontrollera längst ned på skärmen för loggfilkatalogen och namnen

Kan jag byta portar i IIS?

IIS använder port 80 för all HTTP-trafik som standard, men det betyder inte att du inte kan ändra det till ett annat värde om du vill eller behöver. Att byta till en annan port kan hjälpa dig att undvika vissa brandväggsrelaterade anslutningsproblem eller undvika attacker som riktar sig mot vissa kombinationer av sårbarheter för serviceportar.

Ändra standardport i IIS

Starta IIS Manager
Högerklicka på din webbplats från den vänstra rutan
Välj Egenskaper från snabbmenyn
Leta reda på TCP-portfältet
Ange värdet för den nya porten i fältet TCP-port

Eftersom IIS vanligtvis använder port 80 som standard, behöver du inte ange det när du vill testa din webbplats funktionalitet, till exempel inifrån en webbläsare. Du anger bara ditt domännamn och du bör kunna komma åt din webbplats utan att ha problem.

Men om du insisterar på att ändra standardporten måste du ange den varje gång du försöker komma åt din webbplats från en webbläsare. Du kan göra det genom att lägga till :portnummer (där portnummer är den faktiska porten du använder) i slutet av ditt domännamn.

Om vi ​​till exempel skulle ändra porten på vår webbplats till, låt oss säga 2609, skulle åtkomst till den se ut så här: wdzwdz.com:2609. Ganska enkelt, eller hur?

Om du nu använder en äldre version av Windows, och implicit en äldre version av IIS, finns det några saker du behöver göra på ett annat sätt för att ändra standardporten.

Ändra IIS-port på Windows 8.1

Leta upp sökrutan på din hemsida
Skriv IIS Manager
Välj Internet Information Services Manager från sökresultaten
Klicka på standardwebbplatsen i menyn till vänster
Välj alternativet Bindningar från menyn till höger
Markera http på huvudskärmen
Klicka på knappen Redigera
Skriv det nya värdet i fältet Port
Klicka på OK-knappen och stäng fönstret
Välj servernoden i den vänstra delen av IIS Manager
Klicka på knappen Starta om server i det högra sidofältet

Hur kan jag övervaka IIS?

Om du inte precis är ett fan av att hålla ordning på saker och ting genom manuell testning och kontrollera loggfiler ofta (vi förstår dig), kanske du vill överväga att luta dig mot mjukvarulösningar från tredje part som kan hålla ett öga på din IIS-webbserver för du.

SolarWinds Server & Application Monitor

SolarWinds Server & Application Monitor är för närvarande ett av de bästa tredjepartsverktygen som kan hjälpa dig att övervaka din IIS-webbplats, server, applikation eller virtuell katalog utan större ansträngningar. Du pekar bara på de saker du vill hålla reda på och låter den göra sin magi.

Det här verktyget låter dig inte bara veta om dina webbplatser och webbservrar är igång, utan det ger dig också ett imponerande utbud av nyckeltal, inklusive men inte begränsat till CPU, minne och diskanvändning och svarstider.

Dessutom, om det är något fel på en av webbplatserna du övervakar, kan SolarWinds Server & Application Monitor automatiskt starta om den åt dig i ett försök att åtgärda problemet på ett enkelt sätt.

SolarWinds Server & Application Monitors skärm är uppdelad i flera sektioner, där du kan övervaka och analysera dina applikationer och webbplatser, få tillgång till en översikt över dina applikationers hälsostatus som visas i grafform och till och med hantera applikationer med en knapptryckning.

Du kan också använda det här verktyget för att hålla reda på dina SSL-certifikats utgångsdatum så att du alltid kan ha koll på saker och ting när det är dags att förnya ett certifikat som snart löper ut. Dessutom kan du använda SolarWinds Server & Application Monitor för att hantera SSL-certifikat för flera webbplatser eller servrar för extra bekvämlighet.

Om du är nyfiken och vill ge SolarWinds Server & Application Monitor ett försök, kommer du att vara glad att veta att det finns en 30-dagars gratis provperiod tillgänglig, så att du kan testköra dess funktioner innan du bestämmer dig för att köpa en licens.

Vad är IIS – Slutsats

För att avsluta det är IIS en praktisk Microsoft-webservertjänst som du kan använda för att skapa din egen server, samt hantera webbplatser, applikationer och virtuella kataloger i den utan att svettas. Det är för närvarande den näst mest populära Windows-webbservern i världen och tappar förstaplatsen till Apache HTTP, som är ett helt gratis alternativ.

IIS används främst för att hantera kommersiella webbplatser, vilket kräver att du köper en kommersiell licens. Priset för en sådan licens varierar beroende på hur många användare du planerar att ha på webbplatsen.

Att konfigurera IIS är något intuitivt, men du måste vara lite tekniskt kunnig för att kunna ta reda på alla dess funktioner, förstå vad var och en av dem gör och konfigurera dem för att få ut det mesta av din webbserver och tillhörande webbplatser eller applikationer.