Steg-för-steg guide för Windows och Linux

.tar.gz-filer är allmänt kända som tarballs.

Termen ”tarball” kommer från två komponenter: ”.tar” som representerar Tape Archive-formatet och ”.gz” som betecknar gzip-komprimeringsalgoritmen.

.tar.gz-filer används ofta för källkodsdistribution och webbserverdistribution på grund av deras mångsidiga karaktär och effektiva komprimering.

Låt oss först förstå vad som är skillnaden mellan .tar & .tar.gz filformat och fördelarna med det.

Sedan går vi in ​​i den steg-för-steg-processen att packa upp på både Linux- och Windows-plattformar.

Låt oss börja rulla!

.tar-filer

Tillägget .tar står för ”tape archive”.

En .tar-fil är ett arkiv som inte genomgår någon komprimering.

Det bara buntar ihop filer och kataloger samtidigt som deras filstruktur och metadata bevaras. Detta innebär att det tar alla angivna filer och sätter dem samman till en behållare.

Men det komprimerar inte data, vilket resulterar i en större filstorlek jämfört med komprimerade format.

.tar.gz filer

Dessa filer är en kombination av två steg: Arkivering och Komprimering.

Tillägget .tar.gz indikerar en fil som är ett .tar-arkiv och komprimerad med hjälp av gzip-verktyget.

Gzip-komprimering minskar den totala filstorleken, vilket gör den mer effektiv för distribution, säkerhetskopiering och lagringsändamål.

Detta format är vanligt i Unix/Linux-världen och används ofta för att skapa komprimerade arkiv.

Denna komprimering är förlustfri – det betyder att ingen data går förlorad under komprimeringsprocessen, och de ursprungliga filerna kan återställas helt vid extrahering.

Läs också: tar Kommandoexempel för Sysadmin och utvecklare

.tar vs .tar.gz filer

Båda dessa filarkiv används för att binda flera filer och kataloger till en enda fil, men de skiljer sig bara åt i sina komprimeringsmetoder. Här är några generella skillnader mellan .tar- och .tar.gz-filerna.

Feature.tar Files.tar.gz FilesCompressionIngen komprimering, filer lagras som de är.Komprimerade med gzip filtillägg.tar.tar.gz eller .tgzCompression RatioNoneHögt komprimeringsförhållandeIdeal användningEndast arkiveringDistribution och ArkiveringFilstorlekStörreMindreExtractionDuQuick to Decompression säkerhetskopiering Effektiv dataöverföring, distribution av programvara

Fördelar med .tar.gz-filer

Dessa filer erbjuder flera fördelar som gör dem till ett populärt val för arkivering och distribution av filer. Här är några av de viktigaste fördelarna:

Bevarande av filattribut

.tar.gz-filer behåller viktiga filattribut som behörigheter, tidsstämplar och ägarinformation. När arkivet extraheras återställs dessa attribut. Det betyder att de behåller sina ursprungliga egenskaper.

Filorganisation

Som redan diskuterats tillåter .tar-formatet att bunta flera filer till en enda fil vilket gör det lättare att organisera relaterade data eller komplexa katalogstrukturer i ett enda arkiv.

Detta förenklar filhanteringen och minskar risken för dataförlust under överföringar.

Checksum integritet

gzip-komprimering använder en kontrollsumma för att säkerställa dataintegritet. När du extraherar filer från ett .tar.gz-arkiv, verifieras kontrollsumman automatiskt för att upptäcka och hantera eventuell datakorruption.

Open Source Standard

.tar.gz-formatet är en öppen källkodsstandard. Det betyder att den inte är knuten till någon specifik proprietär programvara.

Inkrementella säkerhetskopior

Dessa filer kan användas i inkrementella säkerhetskopieringsstrategier – där endast nya eller modifierade filer läggs till i arkivet.

För att packa upp .tar.gz-filerna måste du använda specifika kommandon och verktyg beroende på ditt operativsystem. Låt oss utforska utvinningsprocessen för både Linux- och Windows-plattformar.

Linux-system kommer med inbyggda verktyg som enkelt kan extrahera .tar.gz-filer. Det vanligaste kommandoradsverktyget för detta ändamål är tar. Följ dessa steg:

Metod 1: Använd kommandoraden

Steg 1: Öppna en terminal.

Steg 2: Navigera till katalogen där din fil finns med kommandot ’cd’. Till exempel, för att navigera till mappen ”Nedladdningar”:

cd ~/Downloads

Steg 3: Och nästa steg är att packa upp .tar.gz-arkivformatet. För det, använd bara följande kommando

tar -zxvf your_file.tar.gz

Alternativen som används här är:

z: Använd gzip för att dekomprimera filen.
x: Extrahera filerna.
v: Utförligt läge (valfritt men ger detaljerad utdata).
f: Ange filnamnet som ska extraheras.

Du kan märka i bilden ovan att arkivfilerna extraheras i samma arbetskatalog.

Metod 2: Använda filhanteraren (GUI)

Steg 1: Öppna filhanteraren (t.ex. Nemo, Nautilus, Dolphin).

Steg 2: Högerklicka på .tar.gz-filen.

Steg 3: Välj alternativet ”Extrahera här” eller ”Extrahera till” – beroende på om du vill att filerna ska extraheras på samma plats eller i en annan mapp.

Filerna kommer att extraheras till den valda platsen.

Du kan enkelt extrahera .tar.gz-filer med hjälp av tredjepartsverktyg som 7 zip och Winrar på Windows-systemet.

Metod 1: Använd 7-Zip

7-Zip är ett gratis och öppen källkodsverktyg med höga komprimeringsförhållanden och stöder ett brett utbud av arkivformat. Den erbjuder AES-256-kryptering för att skydda känsliga data i arkiv. Användare kan använda kommandoradsgränssnittet med 7 zip för automatiserade och skriptade extraktionsuppgifter.

Den integreras också med Windows Explorer-kontextmenyn, som gör det möjligt för användare att skapa och extrahera arkiv direkt från högerklicksmenyn.

Steg 1: Besök officiell hemsida & ladda ner lämplig version för ditt Windows-operativsystem.

Steg 2: Installera 7-Zip genom att följa instruktionerna på skärmen.

Steg 3: Navigera till katalogen och högerklicka på filen du vill extrahera.

Steg 4: Håll muspekaren över 7-Zip-alternativet och välj ”Extrahera här” från snabbmenyn.

Extraheringsmetoden är exakt densamma för tar-filer som har komprimering, såsom.tar.gz,.tar.bz2 och andra.

Metod 2: Använd WinRAR

WinRAR är ett populärt program för filkomprimering och arkivering. Det tillåter användare att skapa, visa och extrahera filer i olika arkivformat, inklusive dess ursprungliga .RAR-format samt andra vanliga format som .ZIP, .7z, ISO, .TAR och mer.

Steg 1: WinRAR kommer förinstallerat på nästan alla Windows-system. Om det saknas, ladda ner och installera från officiell hemsida.

Steg 2: Högerklicka på filen och välj sedan ”Extrahera här” för att extrahera innehållet i arkivet till samma katalog eller så kan du också välja önskad plats.

WinRAR distribueras som shareware. Det innebär att användare kan ladda ner och använda det gratis under en provperiod. Dessutom har testversionen inga tidsbegränsningar, och användare kan fortfarande använda den även efter att provperioden har löpt ut, med enstaka påminnelser om att köpa licensen.

Författarens anteckning✍️

.tar.gz-filer erbjuder ett organiserat sätt att lagra och distribuera flera filer samtidigt som du sparar diskutrymme.

Oavsett om du föredrar kommandoradsverktyg eller grafiska filarkiverare är utvinningsprocessen ganska enkel.

I Linux har användare flera sätt att extrahera .tar.gz-filer – genom terminalen och grafiska filarkiverare. Terminalmetoden rekommenderas endast för dem som är bekväma med kommandoradsinteraktioner, medan grafiska filarkiverare ger en användarvänlig upplevelse och är bra för nybörjare.

Å andra sidan kan Windows-användare lita på filarkiveringsverktyg från tredje part som 7-zip eller WinRAR för att enkelt extrahera filer.

Du kanske också är intresserad av att lära dig om de bästa WinZip-alternativen för att komprimera filer.