Operational Technology (OT) Security Best Practices 2023

Om du äger en fabrik för automatisk produkttillverkning måste du lära dig dess bästa praxis för att skydda din produktionsverksamhet från cyberhot.

Digital och informationsteknik har penetrerat alla företag, inklusive tillverkning av riktiga varor. Fabriker innehåller nu automatiska maskiner, robotarmar, ställdon och sensorer anslutna till intranätet eller internet.

Industrial Internet of Things (IIoT) har påskyndat införandet av digital teknik i kritiska tillverknings- och verktygskontrollprocesser.

Med nätverk och digital teknik ökar risken för externa eller interna cyberhot mångfaldigt. Här kommer driftteknik (OT) säkerhet för tillverkningsprocesser. Läs vidare för att lära dig mer!

Vad är operativ teknik (OT) säkerhet?

För att förstå operativ teknologi (OT) säkerhet måste du först veta vad en OT är.

Driftsteknik är standarden som använder mjukvara och hårdvara för att övervaka och kontrollera verkliga tillverkningsprocesser, fabriksenheter, produktionsanläggningsmaskiner och den övergripande industriella infrastrukturen.

OT styr främst mekaniska armar, servicerobotar, transportband, olika miljöinmatningssensorer, säkerhetskamerasystem, vätskeflöde, bränsleflöde och så vidare.

Nu när du vet vad OT inom industriell tillverkning är, är det lätt att förstå vad som kan vara driftteknisk säkerhet. Ja, du gissade rätt! Det är informations- och hårdvaruteknikprocessen för att säkra alla digitala och analoga system i en OT, främst industriella styrsystem.

Inom OT-säkerhet använder företag olika hårdvara som IoT-enhetssköldar för IoT-säkerhet, nätverksfilter, nätverksloggrar, hårdvarubrandväggar, biometriska skannrar, krypterade interna lagringsenheter och så vidare.

På samma sätt distribuerar den också olika cybersäkerhetsprogram för att försvara anläggningen mot riktade hackattacker. Om de inte hackar kan dåliga aktörer försöka inaktivera tillverkningsanläggningen genom att förlama processutrustningen.

Eftersom industriell tillverkning eller drift kräver kontinuerlig produktion, kan några timmars avbrott orsaka dig miljontals dollar. Och OT-säkerhet skyddar mot sådana attacker och säkerställer att industriella system fungerar dygnet runt.

Och inte bara skyddar hårdvara, mjukvara, IIoT-enheter, sensorer och automatiserade maskiner från cyberhot, utan OT-säkerhet kan modifiera system för att få tillbaka tillverkningssystemet i dess idealiska tillstånd.

Varför är operativ teknik (OT) säkerhet viktig?

Före interneteran var dina organisatoriska OT-tillgångar inte anslutna till internet. Som ett resultat var de fria från nya hot som ransomware-attacker, skadlig programvara och hackingattacker. Scenariot är dock helt motsatt nu.

Dessutom ledde IT-OT-konvergensexpansion till att lägga till punktlösningar till affärsinfrastruktur. Därför delar komplexa systemnätverk ofta inte den fulla synlighet som behövs för hantering.

Dessa ovanstående frågor gör det utmanande att kontrollera och hantera operativ teknik. Dess säkerhet blir viktig på grund av följande punkter:

#1. Skydd mot cyberattacker

OT-säkerhet upptäcker systemförändringar genom obeveklig övervakning och förhindrar cyberattacker på industriella nätverk. Således skyddar den verksamhetskritisk information som används i ett företag från att hamna i fel händer.

#2. Kontinuitet i verksamheten

Oavsett vad har moderna företag inte råd att stoppa sin verksamhet, inklusive transport och kommunikation. En minuts driftstopp kan orsaka olägenheter för konsumenterna och skada företagets rykte.

OT-säkerhet säkerställer att dessa verksamheter fortsätter sin verksamhet och har ett ostört affärsflöde.

Operational Technology (OT) Säkerhet Best Practices

Driftstekniker och deras säkerhetslösningar varierar mycket från företag till företag. Men det här är några bästa praxis som bör vara en del av din OT-säkerhetsstrategi:

OT Asset Discovery

De flesta operativa tekniska nätverk är mycket komplicerade. Därför har företag inte fullständig insyn i OT-resurser. Denna situation blir mer komplicerad när ett OT-nätverk fungerar över flera platser över geografiska platser.

För att lösa detta problem måste en OT-säkerhetsstrategi inkludera upptäckt av OT-enhet eller tillgång. På så sätt kan företag få fullständig insyn i tillgångarna och skydda de operativa tekniska nätverken.

Nätverkssegmentering

I de tidiga dagarna brukade IT- och OT-nätverk vara fysiskt bortkopplade från varandra. Detta nätverksgap mellan IT och OT fungerade förr som beskyddare av operativa tekniknätverk. Även om detta tillvägagångssätt inte erbjuder perfekt skydd mot onlinehot, gör det det svårt för angripare att attackera OT-nätverk, och därmed OT-tillgångar.

Nu, när det kommer till att IT- och OT-nätverk konvergerar, måste företag ersätta nätverksgapet för att skydda äldre system som inte bör vara anslutna till Internet av säkerhetsskäl. Genom nätverkssegmentering kan företag isolera tillgångarna inom nätverket.

Att aktivera en brandvägg med kunskap om OT-protokoll ger dem möjlighet att inspektera potentiellt skadliga kommandon eller innehåll. Detta hjälper också till med upprätthållande av åtkomstkontroll över OT-nätverkssegment.

OT-hotförebyggande

Säkerhetsstrategierna för OT är vanligtvis detekteringsfokuserade. Anledningen är att hotförebyggande verktyg har chansen att upptäcka falska positiva fel. Föreställ dig hur felaktig märkning av en legitim operation som skadlig kommer att påverka systemets prestanda och tillgänglighet.

Därför brukade OT-säkerhet reagera på attacker och infektioner löstes vid en lämplig tidpunkt. Detta ledde till att malware-infekterade OT-system hotade oavbruten drift.

Den bästa praxisen i sådana fall är att använda OT-hotprevention. Därmed kan företag säkra sina OT-tillgångar på ett bättre sätt, även i en tid då cyberattackerna ökar. Det hjälper till med exakt attackdetektering och blockering för att minimera hot.

Styr identitets- och åtkomsthantering

Alla kompromisser när det gäller identitet och åtkomstkontroller kan vara fysiskt destruktiva för organisationerna. Dessa kan också skada människors säkerhet.

Så IT-miljöer bör dubbelverifiera identiteten för varje användare. Dessutom bör varje anställd ges tillgång till resurser i enlighet med deras roller och krav. Dessa kommer automatiskt att stoppa all form av obehörig åtkomst till företagets resurser och viktiga användardata.

Välj ett Zero-Trust Framework

Nollförtroendepolicy innebär att anta att alla användare, enheter eller nätverk är ett hot tills de har autentiserats. Organisationer måste anta ramverket för noll förtroende med element som multifaktorautentisering.

Leta efter misstänkt aktivitet i ekosystemet

Alla säkerhetsåtgärder kan bli sårbara för cyberattacker. Därför bör företag alltid söka efter onormal eller ovanlig nätverksaktivitet, inklusive trafik från leverantörer och tjänsteleverantörer. Denna praxis kan minska säkerhetsrisker och upprätthålla en stabil säkerhetsställning.

Utbilda din arbetskraft

Ingen säkerhetsstrategi fungerar om din personal inte är medveten om sitt ansvar. Så du måste få dina anställda att förstå vilka typer av hot de kan förvänta sig och vad de bör göra för att undvika dessa.

ICS och SCADA Operational Technology (OT)

ICS betyder industriella styrsystem och SCADA är en typ av ICS. ICS är en av huvuddelarna i en fullservice operativ teknologi. Det inkluderar många rörliga och icke-rörliga delar som datorer, nätverk, nätverksutrustning, tillverkningsfartyg, automatiserade sensorer, säkerhetskameror, robotarmar, brandsläckare och mer.

Och inte bara hårdvara, den innehåller också olika program som styr dessa system. ICS måste köras dagligen under hela året och kan inte stängas av för installation av säkerhetspatch. Här ger OT-säkerhet realtidsskydd till ICS.

En del av ICS, SCADA, eller övervakande kontroll och datainsamling, är ett paket med appar och paket som kan styra en hel fabrik från en datorskärm. ICS är mer som en kombination av hårdvara och mjukvara.

SCADA är helt enkelt mjukvara och det är det centrala verktyget som styr allt i en tillverkningsanläggning. SCADA kommunicerar mellan produktionsanläggningar på olika platser och utsätter dem för onlinerisker. För SCADA behöver du robust kryptering och hårdvarubaserade nätverksfilter för att hålla hackare på avstånd.

IT vs. OT Säkerhet

FunktionerIT-säkerhetOT SäkerhetDeploymentPå arbetsplatser, på webbplatser, i appar, etc. Utplacerad i tillverkningsanläggningar, kontrollanläggningar, flygplatsbagagehantering, avfallshanteringsanläggningar etc.Använd teknik Använd alltid toppmodern säkerhetskryptering och protokoll Använder oftast föråldrad teknik sedan dessa är mindre exponeradeExponeringAlltid exponerad för allmänheten internetOT säkerhet hanterar intranät cyberhot och är ofta inte utsatt för det offentliga internetSäkerhetsverktygAntivirus, säkerhetskorrigeringar, kryptering, autentisering, captcha, OTP, 2FA, etc. Maskinvarusäkerhet som IIOT skyddssköldar, nätverksväxlar med brandväggar, biometriska skannrar, säkerhetskameror med OCR och ansiktsigenkänning, rörelsesensor, brandlarm, brandsläckare, etc.TargetIT-säkerhet skyddar data, inloggningsuppgifter, identitet, tillgångar, pengar, etc.OT-säkerhet skyddar industrimaskiner, åtkomstdörrar, inventarier, kommandokoder, tillverkningsprocesser etc.

IT- och OT-konvergens

Innan big data analytics, IoT, etc., var IT- och OT-system separata enheter i samma organisation. Det handlar om internetlänkade saker som att surfa på webbplatser, skicka e-post, VoIP-samtal, videosamtal, chattmeddelanden, dokumentdelning, etc. Däremot kontrollerar OT all stor till liten utrustning som behövs för att driva en fabrik.

Men antagandet av big data och IoT förändrade hur OT och IT interagerar med varandra. Nu måste företag blanda både OT- och IT-nätverk för att samla in realtidsdata från fabriker för att skapa resultatrapporter eller för kritiskt beslutsfattande.

Detta är känt som IT- och OT-konvergens, vilket kräver robust data- och systemsäkerhet för hela organisationen, inklusive varubearbetning eller tillverkningsanläggningar.

Lärresurser

#1. Operationell tekniksäkerhet: En komplett guide

Den här boken kan ge vägledning om bästa praxis för cybersäkerhet som du måste följa för OT-säkerhet. Med hjälp av de frågor det väcker kan du avslöja utmaningarna med Operational Technology Security och lista ut lösningarna.

Det här är ingen lärobok, så det är bättre att inte förvänta sig att den ska lära ut teorier. Istället kommer den här resursen att berätta vikten av att ställa rätt fråga för att ta reda på problemen och deras lösningar.

Efter att ha läst den kan du använda standarddiagnostik för OT-säkerhetsinitiativ, projekt, processer och företag. Dessutom kommer det att hjälpa dig att implementera evidensbaserade senaste framsteg i praktiken.

#2. OT Operational Technology, tredje upplagan

Genom att läsa den här boken kan du ta reda på om ditt företag är redo för det uppkopplade företaget eller vilka OT-tillgångar du är mest oroad över när det gäller cyberhot.

Med den här boken får du även tillgång till digitala självskattningskomponenter för driftteknik. Det gör det också möjligt för dig att avgöra vad som är viktigast för din organisation och leda den med det.

#3. Grunderna i OT Cybersecurity (ICS/SCADA)

Som namnet antyder innehåller Udemy-kursen om OT cybersäkerhet läroplanen de grundläggande begreppen OT cybersäkerhet. Den har utformats särskilt för cybersäkerhetsproffs som vill lära sig sådana koncept.

Förutom att introducera dig till den operativa tekniken för cybersäkerhet, kommer den också att bekanta dig med OT-terminologin, SCADA och distribuerade kontrollsystem. Dessutom kommer du att lära dig om Industrial Control Systems (ICS), logisk design och komponenter i OT, och dess nätverksprotokoll.

Andra delar av kursplanen inkluderar Modbus-analys, IT / OT-gap och konvergens, OT-cybersäkerhetskontroller, Modbus-paketanalys – LAB och enkel Virtual PLC – HMI – LAB.

De som vill anmäla sig till den här kursen bör ha allmänna IT-cybersäkerhetskunskaper. Kursens längd är 5 timmar. Den har totalt 111 föreläsningar som du kommer åt via mobil och TV, och du kan även ladda ner 6 resurser. Efter avslutad kurs får du även ett certifikat.

#4. Cybersäkerhetsverksamhet och tekniska lösningar

Den här Udemy-kursen om Cyber ​​Security Operations and Technology Solutions kommer att lära dig om driften och tekniska lösningarna för cybersäkerhet. Således kommer deltagarna att kunna upptäcka och reagera på cybersäkerhetsincidenter.

Den här kursen gör dig också bekant med de primära målen för Security Operations Center (SOC), de dagliga arbetsuppgifterna för en SOC-analytiker och de fem funktionerna i NIST cybersäkerhetsramverket.

Det hjälper dig också att förstå källor och scenarier för cybersäkerhetshändelser, lämpliga reaktionsåtgärder och faser av incidentrespons. Kategorisering av cybersäkerhetsleverantörer av säkerhetsdomäner som adresseras av deras specifika produkter.

Det är lämpligt för IT-proffs, wannabe cybersäkerhetspraktikanter, högskoleutexaminerade och cyberentusiaster. Kursen består av 60 föreläsningar om mer än 4 timmar.

För att framgångsrikt genomföra denna kurs behöver du ha en grundläggande förståelse för IT-koncept. Kursmaterialet är tillgängligt på engelska och erbjuder undertexter på engelska och franska.

Avslutar

Industriella styrsystem är superkritiska processer som kombinerar många komplexa hård- och mjukvara. Även om det har väldigt låg digital trafik genom sina nätverkssystem eftersom de flesta ICS är isolerade system, skulle du inte veta om en hackare har riktat in sig på din verksamhet och utnyttjat kryphål i intranätet för att infiltrera ICS eller SCADA för att förlama produktionsanläggningen.

ICS cyberhot ökar över hela världen, antingen med motivet av affärskonkurrens eller mellanstatlig rivalitet. Hur som helst måste du implementera bästa praxis för operativ teknik nu för att rädda din produktionsanläggning från cyberhot.

Därefter kan du kolla in guiden om Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) för nybörjare.