Hur testar jag din webbplats med Google Lighthouse?

Spread the love

Ett nytt verktyg från Google är att testa och ge dig rekommendationen att förbättra prestanda, SEO, säkerhet, bästa praxis och tillgänglighet.

Google lanserade nyligen Fyrett verktyg med öppen källkod för att granska din webbplats manuellt och automatiskt.

Vilka mätvärden testas av Google Lighthouse?

Det finns mer än 75 mätvärden som den testar och ger dig totalpoäng. Du kanske är intresserad av några av följande populära som webbplatsägare, SEO-analytiker och webbansvarig.

 • Prestanda – tid till interaktiv, latens, hastighetsindex, resursoptimering, TTFB, tillgångsleverans, körningstid för skript, DOM-storlek, etc.
 • SEO – Mobilvänlig, meta, genomsökning, kanonisk, struktur osv.
 • Bästa praxis – Bildoptimering, JS-bibliotek, webbläsarfelloggning, tillgänglig via HTTPS, kända JS-sårbarheter, etc.
 • Tillgänglighet – Sidelement, språk, ARIA-attribut, etc.
 • PWA (Progressive Web Application) – omdirigera HTTP till HTTPS, svarskod ok, snabb laddning på 3G, startskärm, viewport, etc.

Det är ett fantastiskt verktyg och du kan använda det på flera sätt.

Det stämmer – så många sätt. Om du är en utvecklare kan du använda Node.js för att köra ett test programmatiskt. Det finns redan några verktyg på marknaden som drivs av Lighthouse som erbjuder kontinuerlig övervakning av webbplatsens prestanda.

Låt oss ta reda på hur du kör fyrtornets test mot din webbplats.

Börja från det enklaste.

Mät genom web.dev

Google släppte web.dev för några månader sedan och fick god popularitet. Att testa online är enkelt.

Gå till Mäta sida och ange URL:en för att köra granskningen. Det tar några sekunder och du bör se den detaljerade rapporteringen med totalpoängen.

Resultaten visar också framgångstestet för de godkända revisionerna och arbetet med dessa behöver uppmärksamhet.

Lägg inte för mycket tid på att få 100. Inte ens Googles webbplatser får det.

Se dem som riktlinjer och försök att förbättra så mycket du kan.

Obs: web.dev emulerar ett test med en mobil enhet, och när jag skriver ser jag inget alternativ för att testa med Desktop.

Krom

Vet du att Lighthouse är tillgängligt i din Chrome-webbläsare? Och den stora nyheten är att du kan välja att testa med mobil eller dator, och det är tillgängligt i utvecklarverktyg.

 • Öppna webbläsaren Chrome
 • Gå till din webbplats för att testa
 • Öppna utvecklarverktyg (tryck på F12 om du använder Windows) eller högerklicka på sidan och klicka på Inspektera.
 • Gå till revisionsfliken.

Som du kan se ovan har du en möjlighet att välja vad du vill testa. Det här är bra för att fokusera på ditt mål och få granskningsresultaten snabbare.

Resultatens utseende och känsla från Chome och web.dev är nästan likadant.

Men om du tittar noga på det finns det ytterligare en mätgrupp här – Progressive Web App. Så ytterligare en anledning att granska med Chrome.

adminvista.com Lighthouse API

Du kan också få webbprestandadata med adminvista.com Lighthouse API. Detta extraherar Lighthouse-statistik för mobil eller dator med bara ett klick i HTML-, JSON- eller CSV-format.

Du kan också anpassa rapporten genom att ändra utdataformatet och/eller fokusera på ett visst mått som SEO.

{
 "parameters": [
   "--output=html",
   "--only-categories=seo",
 ],
 "url": "example.com"
}

Och lyckligtvis har vi en gratis nivå utan strängar som kommer med 3 000 API-anrop per månad. De betalda lägger dock till stöd för flera platser, proxy för bostäder och högre förfrågningspriser, med början på bara $5 i månaden.

Node.js

Lighthouse är tillgänglig som en nodmodul. Du kan installera den på din server och använda den programmatiskt eller på kommandoraden. Låt oss snabbt kolla in hur man installerar Lighthouse för att köra några tester.

Installera Lighthouse på Ubuntu 18.x

Följande har jag testat på DigitalOcean server. Lighthouse kräver Node LTS 8.9 eller senare, och jag antar att du redan har det installerat. Om inte, se denna installationsguide för Node.js.

  Vad är Call Sheets? [Explanation and Free Templates]

Du kommer också att kräva en chromium-webbläsare för att vara installerad på servern. Jag täckte installationsinstruktionen här.

Att installera Lighthouse är enkelt, precis som du gör med andra moduler.

 • Logga in på din server
 • Kör följande kommando för att installera
npm install -g lighthouse

Jag använder -g här, så det installeras som en global modul.

[email protected]:~# npm install -g lighthouse
/usr/bin/lighthouse -> /usr/lib/node_modules/lighthouse/lighthouse-cli/index.js
/usr/bin/chrome-debug -> /usr/lib/node_modules/lighthouse/lighthouse-core/scripts/manual-chrome-launcher.js

> [email protected] postinstall /usr/lib/node_modules/lighthouse/node_modules/axe-core
> node build/utils/postinstall.js

+ [email protected]
added 179 packages from 119 contributors in 10.094s
[email protected]:~#

När det är installerat, kör fyrkommandot för att säkerställa att det har installerats korrekt.

[email protected]:~# lighthouse
Please provide a url

Specify --help for available options
[email protected]:~#

Bra, fyren är redo att genomföra revisionen. Låt oss prova några testalternativ.

För att köra ett test med en huvudlös webbläsare

lighthouse URL --chrome-flags="--headless"

Du måste ange en absolut URL, inklusive HTTP eller HTTPS.

Ex:

[email protected]:~$ lighthouse https://adminvista.com.com --chrome-flags="--headless"
 ChromeLauncher Waiting for browser. +0ms
 ChromeLauncher Waiting for browser... +1ms
 ChromeLauncher Waiting for browser..... +511ms
 ChromeLauncher Waiting for browser.....✓ +2ms
 status Connecting to browser +176ms
 status Resetting state with <a href="https://adminvista.com.com/aboutblank-in-chrome-firefox-safari/">about:blank</a> +24ms
 status Benchmarking machine +30ms
 status Initializing… +508ms
 status Loading page & waiting for onload Scripts, CSSUsage, Viewport, ViewportDimensions, ThemeColor, Manifest, RuntimeExceptions, ChromeConsoleMessages, ImageUsage, Accessibility, LinkElements, AnchorsWithNoRelNoopener, AppCacheManifest, Doctype, DOMStats, JSLibraries, OptimizedImages, PasswordInputsWithPreventedPaste, ResponseCompression, TagsBlockingFirstPaint, MetaDescription, FontSize, CrawlableLinks, MetaRobots, Hreflang, EmbeddedContent, Canonical, RobotsTxt +27ms
 status Retrieving in-page: Scripts +2s
 status Retrieving in-page: CSSUsage +0ms
 status Retrieving in-page: Viewport +0ms
 status Retrieving in-page: ViewportDimensions +0ms
 status Retrieving in-page: ThemeColor +0ms
 status Retrieving in-page: Manifest +0ms
 status Retrieving in-page: RuntimeExceptions +0ms
 status Retrieving in-page: ChromeConsoleMessages +0ms
 status Retrieving in-page: ImageUsage +0ms
 status Retrieving in-page: Accessibility +0ms
 status Retrieving in-page: LinkElements +0ms
 status Retrieving in-page: AnchorsWithNoRelNoopener +1ms
 status Retrieving in-page: AppCacheManifest +0ms
 status Retrieving in-page: Doctype +0ms
 status Retrieving in-page: DOMStats +0ms
 status Retrieving in-page: JSLibraries +0ms
 status Retrieving in-page: OptimizedImages +0ms
 status Retrieving in-page: PasswordInputsWithPreventedPaste +0ms
 status Retrieving in-page: ResponseCompression +0ms
 status Retrieving in-page: TagsBlockingFirstPaint +0ms
 status Retrieving in-page: MetaDescription +0ms
 status Retrieving in-page: FontSize +0ms
 status Retrieving in-page: CrawlableLinks +0ms
 status Retrieving in-page: MetaRobots +0ms
 status Retrieving in-page: Hreflang +0ms
 status Retrieving in-page: EmbeddedContent +0ms
 status Retrieving in-page: Canonical +0ms
 status Retrieving in-page: RobotsTxt +0ms
 status Retrieving trace +1ms
 status Retrieving devtoolsLog & network records +110ms
 status Retrieving: Scripts +27ms
 status Retrieving: CSSUsage +53ms
 status Retrieving: Viewport +192ms
 status Retrieving: ViewportDimensions +5ms
 status Retrieving: ThemeColor +13ms
 status Retrieving: Manifest +2ms
 status Retrieving: RuntimeExceptions +295ms
 status Retrieving: ChromeConsoleMessages +1ms
 status Retrieving: ImageUsage +2ms
 status Retrieving: Accessibility +22ms
 status Retrieving: LinkElements +526ms
 status Retrieving: AnchorsWithNoRelNoopener +10ms
 status Retrieving: AppCacheManifest +6ms
 status Retrieving: Doctype +20ms
 status Retrieving: DOMStats +4ms
 status Retrieving: JSLibraries +50ms
 status Retrieving: OptimizedImages +25ms
 status Retrieving: PasswordInputsWithPreventedPaste +234ms
 status Retrieving: ResponseCompression +3ms
 status Retrieving: TagsBlockingFirstPaint +7ms
 status Retrieving: MetaDescription +6ms
 status Retrieving: FontSize +7ms
 status Retrieving: CrawlableLinks +245ms
 status Retrieving: MetaRobots +6ms
 status Retrieving: Hreflang +2ms
 status Retrieving: EmbeddedContent +2ms
 status Retrieving: Canonical +3ms
 status Retrieving: RobotsTxt +6ms
 status Resetting state with about:blank +19ms
 status Loading page & waiting for onload ServiceWorker, Offline, StartUrl +24ms
 status Retrieving in-page: ServiceWorker +59ms
 status Retrieving in-page: Offline +0ms
 status Retrieving in-page: StartUrl +1ms
 status Retrieving devtoolsLog & network records +0ms
 status Retrieving: ServiceWorker +2ms
 status Retrieving: Offline +1ms
 status Retrieving: StartUrl +1ms
 status Resetting state with about:blank +5ms
 status Loading page & waiting for onload HTTPRedirect, HTMLWithoutJavaScript +48ms
 status Retrieving in-page: HTTPRedirect +260ms
 status Retrieving in-page: HTMLWithoutJavaScript +0ms
 status Retrieving devtoolsLog & network records +0ms
 status Retrieving: HTTPRedirect +7ms
 status Retrieving: HTMLWithoutJavaScript +12ms
 status Disconnecting from browser... +7ms
 status Analyzing and running audits... +6ms
 status Evaluating: Uses HTTPS +3ms
 status Evaluating: Redirects HTTP traffic to HTTPS +24ms
 status Evaluating: Registers a service worker that controls page and start_url +1ms
 status Evaluating: Current page responds with a 200 when offline +0ms
 status Evaluating: Has a `<meta name="viewport">` tag with `width` or `initial-scale` +1ms
 status Evaluating: Contains some content when JavaScript is not available +1ms
 status Evaluating: First Contentful Paint +6ms
 status Evaluating: First Meaningful Paint +54ms
 status Evaluating: Page load is fast enough on mobile networks +10ms
 status Evaluating: Speed Index +33ms
 status Evaluating: Screenshot Thumbnails +529ms
 status Evaluating: Final Screenshot +287ms
 status Evaluating: Estimated Input Latency +2ms
 status Evaluating: No browser errors logged to the console +16ms
 status Evaluating: Server response times are low (TTFB) +1ms
 status Evaluating: First CPU Idle +1ms
 status Evaluating: Time to Interactive +30ms
 status Evaluating: User Timing marks and measures +0ms
 status Evaluating: Minimize Critical Requests Depth +2ms
 status Evaluating: Avoid multiple page redirects +3ms
 status Evaluating: Web app manifest meets the installability requirements +2ms
 status Evaluating: Configured for a custom splash screen +1ms
 status Evaluating: Sets an address-bar theme color +0ms
 status Evaluating: Content is sized correctly for the viewport +1ms
 status Evaluating: Displays images with correct aspect ratio +0ms
 status Evaluating: Avoids deprecated APIs +1ms
 status Evaluating: Minimizes main-thread work +0ms
 status Evaluating: JavaScript execution time +11ms
 status Evaluating: Preload key requests +3ms
 status Evaluating: Preconnect to required origins +2ms
 status Evaluating: All text remains visible during webfont loads +2ms
 status Evaluating: Network Requests +1ms
 status Evaluating: Metrics +2ms
 status Evaluating: start_url responds with a 200 when offline +1ms
 status Evaluating: Site works cross-browser +1ms
 status Evaluating: Page transitions don't feel like they block on the network +0ms
 status Evaluating: Each page has a URL +0ms
 status Evaluating: `[aria-*]` attributes match their roles +1ms
 status Evaluating: `[role]`s have all required `[aria-*]` attributes +1ms
 status Evaluating: Elements with `[role]` that require specific children `[role]`s, are present +0ms
 status Evaluating: `[role]`s are contained by their required parent element +1ms
 status Evaluating: `[role]` values are valid +1ms
 status Evaluating: `[aria-*]` attributes have valid values +0ms
 status Evaluating: `[aria-*]` attributes are valid and not misspelled +1ms
 status Evaluating: `<audio>` elements contain a `<track>` element with `[kind="captions"]` +1ms
 status Evaluating: Buttons have an accessible name +1ms
 status Evaluating: The page contains a heading, skip link, or landmark region +1ms
 status Evaluating: Background and foreground colors have a sufficient contrast ratio +1ms
 status Evaluating: `<dl>`'s contain only properly-ordered `<dt>` and `<dd>` groups, `<script>` or `<template>` elements. +1ms
 status Evaluating: Definition list items are wrapped in `<dl>` elements +0ms
 status Evaluating: Document has a `<title>` element +1ms
 status Evaluating: `[id]` attributes on the page are unique +1ms
 status Evaluating: `<frame>` or `<iframe>` elements have a title +1ms
 status Evaluating: `<html>` element has a `[lang]` attribute +0ms
 status Evaluating: `<html>` element has a valid value for its `[lang]` attribute +1ms
 status Evaluating: Image elements have `[alt]` attributes +1ms
 status Evaluating: `<input type="image">` elements have `[alt]` text +1ms
 status Evaluating: Form elements have associated labels +0ms
 status Evaluating: Presentational `<table>` elements avoid using `<th>`, `<caption>` or the `[summary]` attribute. +1ms
 status Evaluating: Links have a discernible name +1ms
 status Evaluating: Lists contain only `<li>` elements and script supporting elements (`<script>` and `<template>`). +1ms
 status Evaluating: List items (`<li>`) are contained within `<ul>` or `<ol>` parent elements +1ms
 status Evaluating: The document does not use `<meta http-equiv="refresh">` +0ms
 status Evaluating: `[user-scalable="no"]` is not used in the `<meta name="viewport">` element and the `[maximum-scale]` attribute is not less than 5. +1ms
 status Evaluating: `<object>` elements have `[alt]` text +1ms
 status Evaluating: No element has a `[tabindex]` value greater than 0 +1ms
 status Evaluating: Cells in a `<table>` element that use the `[headers]` attribute only refer to other cells of that same table. +1ms
 status Evaluating: `<th>` elements and elements with `[role="columnheader"/"rowheader"]` have data cells they describe. +0ms
 status Evaluating: `[lang]` attributes have a valid value +1ms
 status Evaluating: `<video>` elements contain a `<track>` element with `[kind="captions"]` +1ms
 status Evaluating: `<video>` elements contain a `<track>` element with `[kind="description"]` +1ms
 status Evaluating: `[accesskey]` values are unique +1ms
 status Evaluating: Custom controls have associated labels +0ms
 status Evaluating: Custom controls have ARIA roles +1ms
 status Evaluating: User focus is not accidentally trapped in a region +0ms
 status Evaluating: Interactive controls are keyboard focusable +0ms
 status Evaluating: Headings don't skip levels +0ms
 status Evaluating: Interactive elements indicate their purpose and state +1ms
 status Evaluating: The page has a logical tab order +0ms
 status Evaluating: The user's focus is directed to new content added to the page +1ms
 status Evaluating: Offscreen content is hidden from assistive technology +0ms
 status Evaluating: HTML5 landmark elements are used to improve navigation +0ms
 status Evaluating: Visual order on the page follows DOM order +0ms
 status Evaluating: Uses efficient cache policy on static assets +1ms
 status Evaluating: Avoids enormous network payloads +3ms
 status Evaluating: Defer offscreen images +1ms
 status Evaluating: Eliminate render-blocking resources +12ms
 status Evaluating: Minify CSS +28ms
 status Evaluating: Minify JavaScript +64ms
 status Evaluating: Defer unused CSS +69ms
 status Evaluating: Serve images in next-gen formats +12ms
 status Evaluating: Efficiently encode images +11ms
 status Evaluating: Enable text compression +6ms
 status Evaluating: Properly size images +6ms
 status Evaluating: Use video formats for animated content +7ms
 status Evaluating: Avoids Application Cache +11ms
 status Evaluating: Page has the HTML doctype +0ms
 status Evaluating: Avoids an excessive DOM size +1ms
 status Evaluating: Links to cross-origin destinations are safe +2ms
 status Evaluating: Avoids requesting the geolocation permission on page load +1ms
 status Evaluating: Avoids `document.write()` +0ms
 status Evaluating: Avoids front-end JavaScript libraries with known security vulnerabilities +0ms
 status Evaluating: Detected JavaScript libraries +9ms
 status Evaluating: Avoids requesting the notification permission on page load +1ms
 status Evaluating: Allows users to paste into password fields +0ms
 status Evaluating: Uses HTTP/2 for its own resources +0ms
 status Evaluating: Uses passive listeners to improve scrolling performance +1ms
 status Evaluating: Document has a meta description +0ms
 status Evaluating: Page has successful HTTP status code +1ms
 status Evaluating: Document uses legible font sizes +5ms
 status Evaluating: Links have descriptive text +1ms
 status Evaluating: Page isn’t blocked from indexing +1ms
 status Evaluating: robots.txt is valid +2ms
 status Evaluating: Document has a valid `hreflang` +1ms
 status Evaluating: Document avoids plugins +1ms
 status Evaluating: Document has a valid `rel=canonical` +0ms
 status Evaluating: Page is mobile friendly +1ms
 status Evaluating: Structured data is valid +0ms
 status Generating results... +0ms
 ChromeLauncher Killing Chrome instance 7098 +59ms
 Printer html output written to /home/chandan/adminvista.com.com_2019-01-20_19-29-35.report.html +46ms
 CLI Protip: Run lighthouse with `--view` to immediately open the HTML report in your browser +1ms

På den näst sista raden kan du se att den har skrivit ut sökvägen för att hitta rapporten. Som standard genererar den en rapport i HTML-format, som du kan se antingen genom att ladda ner den på din PC eller servera den via någon webbserver.

  Hur du snabbar upp din internetanslutning

Men vad händer om du måste generera en rapport i JSON-format?

Det går att göra enligt följande.

lighthouse URL --chrome-flags="--headless" --output json --output-path URL.json

Genom att använda Lighthouse CLI har du full kontroll att använda det som du vill ha det. Jag rekommenderar starkt att kolla in GitHub-förråd för att lära dig mer om att använda CLI eller programmatiskt.

Slutsats

Google Lighthouse ser ut som ett lovande verktyg för att utföra ett kontinuitetstest för att förbättra webbplatsens prestanda och användbarhet. Om du använder WordPress och vill få din webbplats att laddas snabbare, kolla in Raket.

  14 Kraftfullt SEO API för marknadsförare och företag