Hur man slår samman Microsoft Word-dokument

Att slå samman två typer av samma fil är i allmänhet enkelt. Formatet översätts enkelt från ett dokument till ett annat. Om du slår ihop en PDF med en DOCX-fil kommer texten inte att se rätt ut. Den kan vara avskuren, formateringen kommer att gå sönder i de flesta fall och du kommer att behöva ta bort mellanslag och radbrytningar. Om du slår samman en DOCX-fil med en annan DOCX-fil kommer du inte att ha dessa problem.

Slå samman Microsoft Word-dokument

Du kan öppna ett Microsoft Word-dokument, använda tangentbordet Ctrl+A för att markera allt, Ctrl+C för att kopiera allt och Ctrl+V för att klistra in det i ett annat dokument. Det är tillräckligt enkelt men Microsoft Word gör det mycket lättare att slå samman dokument.

Hur man slår samman Microsoft Word-dokument

För att slå samman två eller flera Microsoft Word-dokument med det inbyggda sammanslagningsverktyget, följ dessa steg. Dina dokument kan finnas var som helst på din lokala enhet. Du behöver bara öppna det dokument du vill sammanfoga det andra dokumentet till. Dokumentet du slår samman till ett annat dokument behöver inte vara öppet.

Öppna Microsoft Word-dokumentet som du ska sammanfoga det andra dokumentet till.
Gå till fliken Infoga på menyfliksområdet.
Leta efter objektknappen och klicka på den.
Välj Från fil i listan.
I filvalsrutan som öppnas, välj det dokument som du vill slå samman.
Klicka på Infoga.
Innehållet i dokumentet kommer att infogas.
Upprepa för alla dokument som du vill slå samman till det aktuella Microsoft Word-dokumentet.

Sammanfoga vs kopiera/klistra in

Du kan alltid kopiera och klistra in innehållet i ett Microsoft Word-dokument i ett annat. Det kan tyckas vara en lättare process att följa, och det är det, med tanke på att den använder bekanta kortkommandon. Kopiera/klistra in metoden är bara enklare att använda om du har små dokument. Med större dokument som har bilder och tabeller är det en bra idé att använda sammanfogningsverktyget.

Sammanfogningsverktyget ser till att inget lämnas kvar. Om du kombinerar grupparbete till en enda fil kommer detta att förhindra att bilder, text, rubriker, tabeller, etc. utelämnas.

Slutsats

Dokumentsammanfogningsverktyget låter användare också infoga andra typer av dokument. Det kommer att fungera genom att allt kommer att kopieras men om dokumentet inte är en DOCX-fil kan du behöva fixa formateringen av texten i efterhand. Om du har problem med att kopiera text från en PDF-fil, prova metoden för dokumentsammanslagning. Microsoft Word har ett fantastiskt formatmålarverktyg som du kan använda för att fixa formateringen av den sammanslagna texten.