Hur man skriver bokstäver upp och ner

Internet följer inte ett format; det finns ingen konvention för vilket typsnitt som ska användas, storleken på rubriker eller hur många rubriker som ska finnas på en webbplats. De flesta webbplatser kommer att följa en sammanhängande design men varje webbplats skiljer sig från den andra. Med forum och chattgrupper/appar går sammanhängande skrift mer eller mindre ut genom fönstret och ofta stöter man på stiliserad text.

Skriv upp och ner bokstäver

Du har sett fet text, understruken text, text i kursiv stil och text som är överstruken eller genomstruken. Det finns också upp och ner text. Till skillnad från fetstil, understruken, kursiv eller genomstruken text som förmedlar mening när den finns i ett dokument eller meddelande, är bokstäver upp och ner bara för skojs skull. Så här kan du skriva dem.

1. Använd Unicode-tecken

Alla tecken som du skriver mappar till en unicode-teckenkod. Med alfabetet har du dedikerade tangenter på tangentbordet så att det är lättare att skriva men för obskyra tecken som varumärkessymbolen eller copyrightsymbolen kan du behöva unicode-teckenkoder. Detsamma gäller för text uppåt.

Tekniskt sett finns det inga uppåtriktade alfabettecken som du kan skriva så det du letar efter istället är unicode-teckenkoden för ett tecken som ser ut som ett uppåtriktat alfabet. Om du vill skriva ett upp och ner a, använder du:

ɐ: U+0250

Du kan slå upp unicode-tecknet för vilken som helst uppåtriktad bokstav på Unicode Upside-Down Converter. När du vet vilket tecken du ska använda kan du slå upp dess teckenkod.

2. Använd aut0-generationsverktyg

Att manuellt skriva upp-och-vända bokstäver med unicode-tecken är tråkigt. Om du behöver göra en snabb, smart kommentar i text upp och ner, är det bättre att använda ett automatiskt genereringsverktyg för jobbet.

Besök Upp och ner textverktyg.
Skriv in texten.
Lämna kryssrutorna för bakåt- och upp-och-ner-effekt aktiverade.
Kopiera texten och klistra in den.

¡¡ssɐd ʇou llɐɥs no⅄

Slutsats

Verktyget för automatisk generering fungerar på samma princip, dvs det använde Unicode-teckenkoder. Tecknen du ser vänds inte över bokstäver. De är olika karaktärer (ta en närmare titt på bokstaven L i exemplet så ser du vad vi menar. Bokstaven är åt fel håll. Du kan prova andra verktyg för att generera text upp och ner och de kanske kan hitta bättre tecken men de kommer alla i allmänhet att fungera på samma princip. Du kommer inte att kunna ”söka” i den här texten med de vanliga alfabeten på tangentbordet. Vi avråder starkt från att använda text upp och ner i ett professionellt/akademiskt dokument.