Hur man installerar Telnet för att ta bort ”inte igenkänd”-fel på Windows

Hur fixar man felet som inte känns igen telnet när du kör på ett Windows-skrivbord och en server?

Telnet är ett av de populära kommandona för att kontrollera nätverksanslutning, och av någon anledning har den högre Windows OS-versionen det inte installerat som standard. Det resulterar i att ett fel visas när du kör telnet på kommandotolken.

C:\Users>telnet
'telnet' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Users>

Det är lätt att fixa.

Du måste installera telnet för att få detta att fungera.

Installera Telnet på Windows 10 och 11

#1. Använder kontrollpanelen

Öppna kontrollpanelen från sökfältet i aktivitetsfältet.

Klicka på Program.

Gå in i Slå på eller av Windows-funktioner.

Rulla ned för att kontrollera Telnet Client och klicka på OK längst ned.

#2. Använder kommandotolken

Skriv ”cmd” i aktivitetsfältssökningen och öppna Kommandotolken som administratör.

Klistra in dism /online /Enable-Feature /FeatureName:TelnetClient och tryck på enter.

På samma sätt kan du använda dism /Online /Disable-Feature /FeatureName:TelnetClient för att inaktivera telnet.

#3. Använder Powershell

Skriv ”powershell” i aktivitetsfältssökningen och öppna den som administratör.

Klistra in Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName TelnetClient och tryck på enter.

Detta kommer att ge ett framgångsmeddelande inom kort. För att ångra, klistra in Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName TelnetClient och tryck på enter.

Installera Telnet på servern

Om du kör serverutgåvan kan du installera den genom att följa stegen.

  • Gå till start och starta för ”Serverhanteraren.”
  • Det kommer att öppna en serverhanterares instrumentpanel där du måste klicka på

  • Det kommer att fråga ”Guiden Lägg till roller och funktioner.”

  • Låt standardinställningarna finnas där och klicka på Nästa på Innan du börjar, Installationstyp, Serverval, Serverroller
  • Vid val av funktioner, välj ”Telnet Client” och Nästa

  • Klicka på Installera i bekräftelsefönstret för att påbörja installationen

Det tar några sekunder och du får en bekräftelse på att installationen lyckats.

  • Klicka på stäng och starta kommandotolken för att köra telnet igen.

Varsågod, ha kul!

Vill du lära dig mer om Windows-administration? Kolla in det här onlinekurs.