Hur man installerar Java på Ubuntu och gör dig redo att koda med självförtroende

Spread the love

Java är ett objektorienterat programmeringsspråk på hög nivå som släpptes 1995 av Sun Microsystem och som för närvarande ägs av Oracle. Sedan lanseringen har Java vuxit till att bli ett av de mest populära och mest använda programmeringsspråken.

Enligt PYPL Popularity of Programming Language Index, från och med september 2023 var Java det näst mest populära programmeringsspråket i världen. Orakel noterar också att från och med 2019 var Java det främsta språket för mikrotjänster, DevOps, AI, VR, Big Data, Analytics och chatbots.

I december 2019 fanns det 45 miljarder aktiva Java Virtual Machines globalt. Du kan vara säker på att Java är programmeringsspråket som driver miljontals kritiska affärstransaktioner som sker dagligen.

Vid tidpunkten för lanseringen var Java en spelväxlare inom mjukvaruutveckling. Java introducerade möjligheten att skriva kod en gång och köra den var som helst där det finns en kompatibel Java Virtual Machine (JVM). Detta innebar att utvecklare inte behövde skriva plattformsspecifik kod för olika hårdvaruarkitekturer och operativsystem, vilket var tråkigt och tidskrävande.

Detta var en stor sak då eftersom många nya enheter och operationssystem utvecklades, och därför var ett språk som möjliggjorde verklig plattformsoberoende utveckling himmelskt.

Bortsett från plattformsoberoende kompatibilitet, som ledde till antagandet och användningen av Java-programmeringsspråk, tog Java revolutionerande designbeslut som andra programmeringsspråk har emulerat.

Till exempel introducerade Java körtidsminneshantering och automatisk minneshantering genom skräpinsamling för att förhindra minnesläckor och fel. Det populariserade också det objektorienterade paradigmet och stark typkontroll för att fånga upp fel i utvecklingen.

Varför du kanske vill installera Java på Ubuntu

Som Java-utvecklare kan förtrogenhet med operativsystemet Linux ge dig en betydande fördel jämfört med andra utvecklare. Faktum är att kunskap om Linux är en uppskattad färdighet bland utvecklare.

Många utvecklingsverktyg är byggda med operativsystemet Linux i åtanke. Därför ger Linux dig massor av utvecklingsverktyg för att förbättra din produktivitet och göra ditt utvecklingsarbete enklare. Det ger också en kraftfull skalmiljö för skript, vilket är praktiskt vid automatisering, systemadministration och batchbearbetning.

  5 grundläggande Excel-funktioner som gör arbetet oändligt mycket enklare

Linux är också det mest dominerande operativsystemet på serversidan och molnet. Om du vill arbeta med utveckling på serversidan, DevOps och cloud computing är Linux en viktig färdighet. Med tanke på att dessa också är områden där programmeringsspråket Java lyser, är det vettigt att använda Java i en Linux-miljö för dessa uppgifter.

Operativsystemet Linux öppnar också upp en värld av öppen källkod för en Java-utvecklare. Java har massor av öppna verktyg, bibliotek och projekt. En majoritet, om inte alla, av verktyg och bibliotek med öppen källkod är utformade för att fungera på operativsystemet Linux, som är ett operativsystem med öppen källkod.

Även om det finns massor av Linux-distributioner du kan använda, är Ubuntu ett mycket populärt val bland Linux-användare. Ubuntu erbjuder ett mycket användarvänligt gränssnitt som är lätt att använda, även för de som är nya i Linux.

Den erbjuder också långsiktiga supportversioner och stöds av en stor och aktiv grupp av användare. Dessutom kommer Ubuntu med ett brett utbud av inbyggda utvecklingsverktyg och stöds också brett av mjukvaruleverantörer och molntjänstleverantörer.

Därför kommer alla Java-utvecklare som vill utnyttja den fulla kraften i Linux-operativsystemet för att utöka sina färdigheter och utvecklingserfarenhet ha stor nytta av att använda Ubuntu.

Hur man installerar Java på Ubuntu

För att installera och använda Java på Ubuntu finns det två huvudkomponenter du behöver installera. Dessa är:

  • Java Development Kit (JDK) – JDK tillhandahåller verktyg som du som utvecklare behöver för att skriva Java-program. Den inkluderar Javac-kompilatorn, som kompilerar Java-kod till bytekod, och en debugger, bland andra utvecklingsverktyg.
  • Java Runtime Environment (JRE) – JRE innehåller Java Virtual Machine (JVM) och Java Class Library (JCL). JRE används för att köra kompilerade Java-program.

När du installerar Java finns det två huvudalternativ att välja mellan. För det första finns det Oracle JDK, som underhålls fullt ut av Oracle, som är ägare till Java. Oracle JDK är inte öppen källkod. Det andra alternativet är OpenJDKsom är en gratis version med öppen källkod.

Både Oracle JDK och OpenJDK känns igen och släpps av Oracle och är funktionellt desamma. Oracle JDK har dock en mer restriktiv licens och tar inte hänsyn till bidrag från gemenskapen. OpenJDK, som är öppen källkod, åtnjuter communitysupport och är vad vi ska installera.

  9 verktyg för att skapa din personliga eller affärschattbot 🤖

Både OpenJDK och Oracle JDK kommer med Java Runtime Environment, även om OpenJDK låter dig installera JRE separat. För närvarande är den senaste och mest använda versionen av OpenJDK för långvarig support version 17, vilket är vad vi kommer att installera.

Så här installerar du Java i Ubuntu:

1. Kontrollera om du har Java installerat genom att öppna terminalen och köra:

java -version

Om du inte har Java installerat får du en sådan utdata:

Om du har en äldre version av Java installerad, fortsätt med handledningen för att installera den senaste versionen.

2. Uppgradera ditt apt-paket till den senaste versionen genom att köra:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

3. För att ladda ner och installera OpenJDK version 17, kör:

sudo apt install -y openjdk-17-jdk

Detta kommando installerar både Java Development Kit (JDK) och Java Runtime Environment (JRE). Vänta tills nedladdningen och installationen är klar. Detta kan ta lite tid, beroende på dina internethastigheter.

4. För att kontrollera att rätt version av Java har installerats, kör:

java -version

Om installationen lyckades bör du få en sådan utdata som indikerar att både OpenJDK version 17 och OpenJDK Runtime Environment har installerats.

5. För att ytterligare bekräfta att installationen av Java Development Kit lyckades kan du kontrollera vilken version av Javac-kompilatorn som är tillgänglig genom att köra:

javac -version

Produktion:

javac är den primära kompilatorn som används för att kompilera Java-källkod till bytekod för körning av Java-runtime-miljön.

Vikten av att regelbundet uppdatera och underhålla Java-uppdateringar och säkerhetskorrigeringar

Med Java installerat i ditt system är det viktigt att du regelbundet uppdaterar Java när nya uppdateringar och säkerhetskorrigeringar görs tillgängliga. För det första uppdateras Java regelbundet för att förbättra dess prestanda och stabilitet och ge nya funktioner. Därför låter uppdatering av Java dig använda de senaste funktionerna i din utveckling och få bättre presterande applikationer.

En annan viktig anledning till att installera uppdateringar är säkerheten. Att köra föråldrade versioner av Java kan utgöra en säkerhetsrisk, eftersom illvilliga aktörer kan utnyttja kända sårbarheter för att attackera ditt system. Att uppdatera och installera patchar hjälper också till att korrigera eventuella säkerhetsrisker som kan ha upptäckts innan de kan utnyttjas till din nackdel.

  Åtgärda Plex ett fel som uppstod när du försökte spela upp video

För att säkerställa att dina Java-applikationer körs effektivt och säkert och har minimala stilleståndstider, se till att regelbundet uppdatera Java som är installerat i ditt system och säkerhetskorrigeringar när de släpps.

Hur man avinstallerar Java från Ubuntu

Om du vill avinstallera Java från Ubuntu, följ följande steg:

1. Kontrollera vilken version av Java du har installerat genom att köra följande kommando i terminalen:

java -version

Produktion:

openjdk version "17.0.8.1" 2023-08-24
OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.8.1+1-Ubuntu-0ubuntu122.04)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.8.1+1-Ubuntu-0ubuntu122.04, mixed mode, sharing)

Resultatet visar att vi har Java 17.0.8.1 installerat, vilket är vad vi installerade tidigare.

2. För att avinstallera Java

sudo apt purge openjdk-17-*

I kommandot ovan använder vi purge tillsammans med apt för att ta bort ett paket tillsammans med dess konfigurationsfil. Paketet vi vill ta bort i det här fallet är openjdk-17-*.

Asterisken

används som jokertecken för att matcha alla paket som har namn som börjar med openjdk-17- . Om du har en annan version av Java installerad, säg version 11, i kommandot ovan, skulle du använda openjdk-11-*. Resultatet av att köra kommandot för att ta bort Java visas nedan:

3. Ange Y i skärmuppmaningen och tryck på Enter för att bekräfta att du vill avinstallera Java. Vänta tills installationsprocessen är klar.

java -version

4. När det är klart kan du bekräfta att Java har avinstallerats genom att köra:

Produktion:

Utdata visar att Java togs bort helt från Ubuntu.

Slutsats

Java är ett mycket populärt programmeringsspråk som är känt för att vara bärbart, skalbart, stabilt och robust. Genom att installera Java i Ubuntu kan utvecklare få det bästa av två världar, vilket gör det enkelt att använda Java och dess resurser med öppen källkod samtidigt som de utvecklar Linux-kunskaper, som är avgörande bland utvecklare. Som Java-utvecklare kan du överväga att installera Java i Ubuntu.

Därefter kan du också utforska hur du uppgraderar JDK 1.6 till 1.7 på Linux eller CentOS.