Hur installerar jag Python 3 på CentOS, Ubuntu och Windows?

Python är ett öppet, kraftfullt, tolkat och lättläst programmeringsspråk som stöder flera plattformar. Det är ett av de mest föredragna programmeringsspråken inom dataanalys och maskininlärning.

Den erbjuder en omfattande uppsättning inbyggda och bärbara bibliotek som enkelt kan inkluderas för att utöka ditt Python-projekt. Vidare har den ett brett stöd för objektorienterade och funktionella programmeringsmetoder för mjukvaruteknik.

Python erbjuder för närvarande både Python 2.x och Python 3.x, som inte är helt kompatibla med varandra och har flera skillnader. Därför bör valet att använda någon av dem vara ett planerat beslut baserat på din nuvarande miljö och dina behov. De flesta av Linux-distributionerna kommer förinstallerade med någon Python-version på grund av dess omfattande användning i OS-bibliotek och programvara.

Den här artikeln kommer att täcka installationen av Python 3 på CentOS, Ubuntu och Windows-baserade plattformar. Python 3 kan installeras tillsammans med Python 2, men du måste vara försiktig när du anger systemets standard Python-tolk.

Python 3 på CentOS 6.x/7.x

För CentOS 6.x/7.x eller RHEL-baserad distribution kan du installera Python 3 med yum.

$ sudo yum install python3

När du uppmanas, bekräfta genom att trycka på ’y’:

Is this ok [y/d/N]: y

Python 3 installationslogg på CentOS 7 ges nedan:

$ sudo yum install python3
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: centos.excellmedia.net
* extras: centos.excellmedia.net
* updates: centos.excellmedia.net
base | 3.6 kB 00:00:00
docker-ce-stable | 3.5 kB 00:00:00
extras | 2.9 kB 00:00:00
updates | 2.9 kB 00:00:00
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package python3.x86_64 0:3.6.8-18.el7 will be installed
--> Processing Dependency: python3-libs(x86-64) = 3.6.8-18.el7 for package: python3-3.6.8-18.el7.x86_64
--> Processing Dependency: python3-setuptools for package: python3-3.6.8-18.el7.x86_64
--> Processing Dependency: python3-pip for package: python3-3.6.8-18.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libpython3.6m.so.1.0()(64bit) for package: python3-3.6.8-18.el7.x86_64
--> Running transaction check
---> Package python3-libs.x86_64 0:3.6.8-18.el7 will be installed
--> Processing Dependency: libtirpc.so.1()(64bit) for package: python3-libs-3.6.8-18.el7.x86_64
---> Package python3-pip.noarch 0:9.0.3-8.el7 will be installed
---> Package python3-setuptools.noarch 0:39.2.0-10.el7 will be installed
--> Running transaction check
---> Package libtirpc.x86_64 0:0.2.4-0.16.el7 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

==========================================================================================================================================================================
Package Arch Version Repository Size
==========================================================================================================================================================================
Installing:
python3 x86_64 3.6.8-18.el7 updates 70 k
Installing for dependencies:
libtirpc x86_64 0.2.4-0.16.el7 base 89 k
python3-libs x86_64 3.6.8-18.el7 updates 6.9 M
python3-pip noarch 9.0.3-8.el7 base 1.6 M
python3-setuptools noarch 39.2.0-10.el7 base 629 k

Transaction Summary
==========================================================================================================================================================================
Install 1 Package (+4 Dependent packages)

Total download size: 9.3 M
Installed size: 48 M
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
(1/5): python3-3.6.8-18.el7.x86_64.rpm | 70 kB 00:00:00
(2/5): libtirpc-0.2.4-0.16.el7.x86_64.rpm | 89 kB 00:00:00
(3/5): python3-setuptools-39.2.0-10.el7.noarch.rpm | 629 kB 00:00:01
(4/5): python3-pip-9.0.3-8.el7.noarch.rpm | 1.6 MB 00:00:06
(5/5): python3-libs-3.6.8-18.el7.x86_64.rpm | 6.9 MB 00:00:15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total 613 kB/s | 9.3 MB 00:00:15
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
Installing : libtirpc-0.2.4-0.16.el7.x86_64 1/5
Installing : python3-setuptools-39.2.0-10.el7.noarch 2/5
Installing : python3-pip-9.0.3-8.el7.noarch 3/5
Installing : python3-3.6.8-18.el7.x86_64 4/5
Installing : python3-libs-3.6.8-18.el7.x86_64 5/5
Verifying : libtirpc-0.2.4-0.16.el7.x86_64 1/5
Verifying : python3-setuptools-39.2.0-10.el7.noarch 2/5
Verifying : python3-libs-3.6.8-18.el7.x86_64 3/5
Verifying : python3-3.6.8-18.el7.x86_64 4/5
Verifying : python3-pip-9.0.3-8.el7.noarch 5/5

Installed:
python3.x86_64 0:3.6.8-18.el7

Dependency Installed:
libtirpc.x86_64 0:0.2.4-0.16.el7 python3-libs.x86_64 0:3.6.8-18.el7 python3-pip.noarch 0:9.0.3-8.el7 python3-setuptools.noarch 0:39.2.0-10.el7

Complete!
$

Python 3 på CentOS 8.x

Python 3 kan installeras på CentOS 8.x med hjälp av DNF-pakethanteraren. Använd kommandot nedan för att starta Python 3-installationen:

$ sudo dnf install python3

När du uppmanas, bekräfta genom att trycka på ’y’:

Is this ok [y/N]: y

Loggutdrag av Python 3-installation på CentOS 8 visas nedan:

$ sudo dnf install python3
Last metadata expiration check: 6:25:17 ago on Friday 11 December 2020 12:44:46 PM IST.
Package python36-3.6.8-2.module_el8.1.0+245+c39af44f.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
==========================================================================================================================================================================
Package Architecture Version Repository Size
==========================================================================================================================================================================
Upgrading:
python36 x86_64 3.6.8-2.module_el8.3.0+562+e162826a AppStream 19 k

Transaction Summary
==========================================================================================================================================================================
Upgrade 1 Package

Total download size: 19 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
python36-3.6.8-2.module_el8.3.0+562+e162826a.x86_64.rpm 5.6 kB/s | 19 kB 00:03
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total 4.6 kB/s | 19 kB 00:04
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
Preparing : 1/1
Upgrading : python36-3.6.8-2.module_el8.3.0+562+e162826a.x86_64 1/2
Running scriptlet: python36-3.6.8-2.module_el8.3.0+562+e162826a.x86_64 1/2
Cleanup : python36-3.6.8-2.module_el8.1.0+245+c39af44f.x86_64 2/2
Running scriptlet: python36-3.6.8-2.module_el8.1.0+245+c39af44f.x86_64 2/2
Verifying : python36-3.6.8-2.module_el8.3.0+562+e162826a.x86_64 1/2
Verifying : python36-3.6.8-2.module_el8.1.0+245+c39af44f.x86_64 2/2
Installed products updated.

Upgraded:
python36-3.6.8-2.module_el8.3.0+562+e162826a.x86_64

Complete!
$

Python 3 på Ubuntu

På ett operativsystem som kör Ubuntu/Debian kan vi använda apt eller apt-get för att få Python 3.

Nyare Ubuntu-system har redan Python 3 installerat. Om det har tagits bort av någon anledning och du behöver installera det explicit, använd kommandot nedan:

$ sudo apt install python3

Verifiera Python 3 på Linux

Python 3 kan enkelt kontrolleras från Linux Terminal. För att kontrollera den installerade versionen, använd:

$ python3 --version
Python 3.8.6
$

Python 3 på Windows

På Windows kan Python 3 installeras med ett enkelt guidebaserat installationsprogram från den officiella Python-webbplatsen. Standardinstallationsprogrammet som erbjuds på den officiella nedladdningssida bör vara tillräckligt bra för de flesta ändamål om du inte behöver välja en annan Python-version eller arkitektur.

Den senaste tillgängliga versionen när denna artikel skrevs är 3.9.1.

För 64-bitars arkitektur kommer ditt nedladdade Python-installationsprogram att heta något som python-3.xx-amd64.exe.

  • Starta installationsprogrammet genom att köra den nedladdade exe-filen.
  • Standardalternativ som valts för installationsprogrammet bör vara bra att gå. Du har dock möjlighet att ändra installationsplatsen och komponenterna med alternativet Anpassa installationen.
  • Det finns också ett alternativ att installera Python 3 för alla användare eller bara för ditt specifika Windows-användarkonto.
  • Slutligen finns det ett alternativ att lägga till Python 3 i miljövariabeln Windows PATH, vilket gör att du kan använda Python 3 från Windows Command Prompt från valfri katalogplats.
  • När alla inställningar har bekräftats klickar du på Installera nu för att fortsätta med Python 3-installationen med standardalternativ.

  • Installationsdialogrutan visar installationsförloppet. Vänta tills det är klart.

  • När installationen är klar kommer du att kunna hitta Python 3.x-ikonen i Windows Start-meny, som öppnar Python 3 Interactive CLI.

  • Interactive Python 3 CLI låter dig skriva och köra Python-kommandon interaktivt. Som ett exempel kan en enkel Hello World-kod i Python skrivas med kommandot print. Eftersom det är en interaktiv CLI tolkas kommandot samtidigt och utdata skrivs ut omedelbart.

För att öva kod bör du skaffa Python IDE.

Vidare läsning

Du kan lära dig mer om Python och dess användning från dess omfattande dokumentation eller genom att ta onlinekurser.

Ta sedan reda på hur du installerar PIP för att installera Python-paket.

Gillade du att läsa artikeln? Vad sägs om att dela med världen?