Hantera filer i JavaScript

JavaScript är ett populärt programmeringsspråk som låter dig hantera filer i webbläsaren. Låt oss lära oss hur!

Miljön NodeJS används för olika skript som inkluderar filhantering. NodeJS är inget annat än en miljö för att köra JavaScript-kod. Jag hoppas att du har en grundläggande förståelse för NodeJS.

Låt oss hoppa in i handledningen för att lära oss om filhantering i JavaScript.

Filhantering i JavaScript

Hantering av filer inkluderar olika operationer som att skapa, läsa, uppdatera, byta namn och ta bort. Vi måste komma åt filerna från systemet vilket inte är möjligt för oss att skriva det från början. Så, NodeJS tillhandahåller en modul som heter fs (filsystem) för filhantering.

Låt oss se olika metoder från fs-modulen.

fs.open()

Metoden fs.open() tar två argument sökväg och läge.

Sökvägen används för att hitta filen.

Argumentläget används för att öppna filen i olika lägen som att lägga till, skriva och läsa.

Om du öppnar en fil i ett specifikt läge kan du bara utföra en typ av operation som motsvarar det läge du har skickat till metoden. Låt oss se listan över lägen och motsvarande operationer.

Läge
Drift
’r’
Öppnar en fil i läsläge
’a’
Öppnar en fil i tilläggsläge
’w’
Öppnar en fil i skrivläge
’a+’
Öppnar en fil i tilläggs- och läsläge
’w+’
Öppnar en fil i skriv- och läsläge
’r+’
Öppnar en fil i läs- och skrivläge

Om filen inte finns på den angivna sökvägen kommer den att skapa en ny tom fil. Låt oss se koden för att öppna en fil i olika lägen.

const fs = require("fs");

fs.open("sample.txt", "w", (err, file) => {
  if (err) throw err;
  console.log(file);
});

Metoden fs.open() ger ett felmeddelande om filen inte finns när den öppnas i läsläge. Det kommer att skapa en ny tom fil i skriv- och tilläggsläge.

Vi kan utföra olika operationer på den öppnade filen. Vi kommer att skriva ett komplett program i slutet av denna handledning efter att ha lärt oss några mer viktiga metoder från fs-modulen.

fs.appendFile()

Metoden fs.appendFile() används för att lägga till innehållet i slutet av filen. Om filen inte finns i den angivna sökvägen kommer den att skapa en ny. Lägg till lite innehåll till filen med koden nedan.

const fs = require("fs");

fs.appendFile("sample.txt", "Appending content", (err) => {
  if (err) throw err;
  console.log("Completed!");
});

fs.writeFile()

Metoden fs.writeFile() används för att skriva innehållet till filen. Om filen inte finns i den angivna sökvägen kommer den att skapa en ny. Prova koden nedan för att skriva innehållet till en fil.

const fs = require("fs");

fs.writeFile("sample.txt", "Writing content", (err) => {
  if (err) throw err;
  console.log("Completed!");
});

fs.readFile()

Metoden fs.readFile() används för att läsa innehållet från en fil. Det kommer att ge ett fel om filen inte finns i den angivna sökvägen. Undersök följande kod för metoden.

const fs = require("fs");

fs.readFile("sample.txt", (err, data) => {
  if (err) throw err;
  console.log(data.toString());
});

fs.unlink()

Metoden fs.unlink() används för att radera filen. Det kommer att ge ett fel om filen inte finns i den angivna sökvägen. Ta en titt på koden.

const fs = require("fs");

fs.unlink("sample.txt", (err) => {
  if (err) throw err;
  console.log("File deleted!");
});

fs.rename()

Metoden fs.rename() används för att byta namn på filen. Det kommer att ge ett fel om filen inte finns i den angivna sökvägen. Byt namn på nästa fil med följande kod. Vara smart!

const fs = require("fs");

fs.rename("sample.txt", "sample_one.txt", (err) => {
  if (err) throw err;
  console.log("File renamed!");
});

Diverse

Nu är du bekant med olika filhanteringsmetoder från fs (filsystem)-modulen. Du kan utföra de flesta filoperationer med de metoder som du har sett i den här handledningen. Som vi lovade, låt oss se ett exempelskript som öppnar en fil och läser innehåll från den med metoderna fs.open() respektive fs.readFile().

const fs = require("fs");

fs.open("sample.txt", "r", (err, file) => {
  if (err) throw err;
  fs.readFile(file, (err, data) => {
   if (err) throw err;
   console.log(data.toString());
  });
});

Slutsats

Det var allt för den här handledningen. Du kan använda filhanteringsmetoderna för att automatisera några av de tråkiga sakerna i dina dagliga uppgifter. Jag hoppas att du har lärt dig de grundläggande metoderna för att hantera filer.

Glad kodning 🙂