Dataanalys på ett enkelt sätt med ChatGPT-kodtolk

OpenAI Code Interpreter (senare omdöpt till Advanced Data Analysis) hjälper till att komma åt informationen snabbt och korrekt med hjälp av dataanalys och visualisering, kodning och matematiska ekvationer.

Den här nya funktionen öppnar upp oöverträffad flexibilitet för sina användare som kan tillåta dem att göra underverk inom en bråkdel av en sekund med hjälp av naturlig språkbehandling.

OpenAI:s kodtolk är mycket användbar för programmerare och ännu mer för dataproffs i stort, som skulle kunna dra stor nytta av denna funktionssvit förutom bara kodning.

Vad är ChatGPT Code Interpreter och hur fungerar det?

OpenAI:s ChatGPT har orsakat en revolution med sina anmärkningsvärda textgenereringsmöjligheter. Det fortsätter att blända internetanvändare genom att ta naturliga språkingångar och svara exakt i texter, diagram, kartor, statistik, etc.

OpenAI:s AI-chattbot har fångat uppmärksamheten hos miljoner över hela världen på bara en vecka sedan lanseringen – vilket visar hur snabbt tekniken utvecklas idag.

OpenAI har revolutionerat Artificial Intelligence (AI)-teknik med sin chatbot genom att introducera en Kodtolk plugin/funktion som avsevärt förbättrar ChatGPT:s möjligheter.

Nuförtiden utförs många aktiviteter, såsom dataanalys och generering av visualiseringar, snabbare tack vare denna banbrytande plugin, som gör att få kunskap mycket mer tillgänglig genom enkla kommandon som ges via naturlig språkbehandling.

ChatGPT Code Interpreter är en kraftfull språkmodell som hjälper företag att låsa upp potentialen hos big data genom att automatiskt tolka den för att generera kod. Detta avancerade verktyg erbjuder oöverträffad hastighet och noggrannhet vid bearbetning av storskaliga datauppsättningar, vilket gör att organisationer kan upptäcka värdefulla insikter effektivt och effektivt med minimal ansträngning.

Som ett resultat får företag realtidsintelligens om kundbeteendetrender eller marknadsdynamik, vilket gör det möjligt för dem att fatta välgrundade beslut snabbare än någonsin tidigare samtidigt som de driver affärsframgång genom insiktsfull analys av deras rådata.

OpenAIs kodtolkningsfunktion ökar avsevärt noggrannheten och precisionen i ChatGPT-svar samtidigt som den skapar en mer interaktiv användarupplevelse. Detta revolutionerande tillägg till ChatGPT gör det möjligt för den att utföra komplexa beräkningar, generera diagram från uppladdade data, stödja olika filformat som CSV och JSON, och bearbeta bilder/videor (nyttigt i datorseende) genom upp- och nedladdningar.

Detta ger användare enorma möjligheter för sina projekt eller uppgifter som kräver intelligent AI-hjälp.

Kodtolk är ett innovativt verktyg som gör det möjligt för ChatGPT att överbrygga klyftan mellan förståelse av naturligt språk och exekvering av kod. Den har en unik förmåga att självreflektera över sin produktion, vilket gör att den kan korrigera eventuella misstag på vägen.

Denna avancerade teknik ger användarna kraftfulla automatiserade programmeringsfunktioner oöverträffade av andra plattformar.

Kodtolken gör det möjligt för användare att fråga data med naturligt språk. Tolken ger snabba svar utan att kräva teknisk expertis, så erfarna dataanalytiker och nybörjare kan använda denna banbrytande teknik för att låsa upp nya möjligheter.

Observera: OpenAI har bytt namn på kodtolk till avancerad dataanalys samtidigt som ChatGPT Enterprise-versionen släpptes, och introducerade nya funktioner som bildtolkning, förbättrad kodtolkning och avancerade dataanalysfunktioner för användare att analysera data mer effektivt.

Om vi ​​går vidare i det här inlägget kommer vi att använda avancerad dataanalys intermittent för att representera kodtolkare.

Hur får man åtkomst till ChatGPT-kodtolken (avancerad dataanalys)?

ChatGPTs avancerade dataanalys är det perfekta valet för dataanalytiker, forskare, IT-proffs, etc, som vill ha djupgående datainsikter och visualisering för att modernisera sina arbetsflöden.

ChatGPT Code interpreter är en spelväxlare för dataanalys. Du kan interaktivt utföra enkla till komplexa datatransformationer, statistisk analys och visualiseringar.

Dess förmåga att utföra många uppgifter på egen hand genom att köra Python-kod i en sandlådemiljö, korrigera data där det behövs, ladda upp en stor mängd data och exportera dem med lätthet gör det till ett robust dataanalytiskt verktyg för snabb dataanalys och ger meningsfull insikter.

Det är enkelt att komma igång med ChatGPT-kodtolken, men du måste ha ett ChatGPT Plus-konto.

Som standard är det inte aktiverat eftersom det är i betafasen, så du måste aktivera det från Inställningar och betaalternativ som visas nedan:

Du kan navigera till de tre prickarna i det vänstra hörnet av ChatGPT-konsolen. Efter att ha klickat på tre punkter får du alternativet ”Inställningar & Beta”, som visas nedan.

Efter att ha klickat på alternativet ”Inställningar & Beta” kommer följande ruta att dyka upp. Du kan aktivera alternativet ”Avancerad dataanalys.”

I den senaste ChatGPT-4 måste du navigera till GPT-4-alternativet högst upp på skärmen och aktivera Advanced Data Analysis som visas nedan:

Nu är du inställd på att använda den avancerade dataanalysen (kodtolkare) i OpenAI ChatGPT och utföra grundläggande till komplexa databeräkningar, analyser och visualiseringar.

Code Interpreter är en innovativ funktion utformad för att revolutionera dataanalys. Den erbjuder ett brett utbud av möjligheter – från att bearbeta komplexa beräkningar och siffror till att skapa interaktiva transformationer, statistiska analyser och visualiseringar för icke-tekniska användare i en konversationsuppsättning.

Beprövad med förmågan att fixa ChatGPT-brister när det kommer till tekniska uppgifter relaterade till dataanalys, har Code Interpreter blivit ett av de mest eftertraktade verktygen bland analytiker världen över.

Vilka aktiviteter utförs av ”Avancerad dataanalys” i ChatGPT?

De senaste framstegen har gjort det möjligt för chatbots att gå längre än enkla textgränssnitt, vilket möjliggör dataanalys i flera steg och en mer interaktiv användarupplevelse. Genom sofistikerade backend-miljöer kan komplexa dataanalyser utföras med ChatGPT Advanced Data Analysis för att skapa prediktiva modeller, utföra hypotesetester, beskrivande statistik eller grafiskt sammanfatta fynden med hjälp av specialiserad programvara. Dessa insikter utgör en grund för effektiva beslutsfattande och riskförebyggande strategier.

Några av de viktiga aktiviteter som utförs med avancerad dataanalys är:

  • Dataanalys och visualisering av utfallet i form av diagram eller bilder
  • Konvertera bilder professionellt till olika format som PNG, JPEG eller GIF med många års expertis med hjälp av kommandot ”konvertera”.
  • Ge användarna ett enkelt sätt att köra Python-koder i en enda chatbox, med en>-symbol i början av varje rad för kodning av importer från befintliga bibliotek och ytterligare paket- och modulanvändning för förbättrade resultat.
  • Redigera befintliga kodfiler som HTML, CSS och JavaScript med hjälp av kommandot edit med specificerade radnummer.
  • Lösa matematiska problem, både kvantitativa och kvalitativa

I följande avsnitt kommer vi att titta på hur ChatGPT Advanced Data Analysis kan användas för datavisualisering med exempel.

Hur använder man ChatGPT-kodtolk (avancerad dataanalys) för datavisualisering?

Det vanligaste användningsfallet för ChatGPTs avancerade dataanalys som kommit ut hittills är att analysera och visualisera data.

Anta till exempel att du ber ChatGPT att hitta något intressant i din data. I så fall kan den undersöka information som dina ekonomiska register, hälsostatistik eller platsinformation och ge insikter.

Personer som arbetar inom finans har funnit det användbart för uppgifter som att studera aktiekurser, planera en budget och andra ekonomiska prognoser. Forskare använder också detta verktyg för att få insikter från komplexa data och göra unika datavisualiseringar.

Även om dataanalys är det vanligaste användningsfallet för närvarande, teoretiskt sett bör alla uppgifter som kräver logik och beräkning vara möjliga för ChatGPTs avancerade dataanalys att utföra.

Den bästa delen av allt detta är att ChatGPT utför allt detta konversationsmässigt, vilket gör processen intuitiv, engagerande och lättillgänglig för tekniska och icke-tekniska användare.

Låt oss se hur man använder avancerad dataanalys (kodtolkare) för datavisualisering.

Analysen och att få djupgående insikter i data beror allt på de uppmaningar du använder för att kommunicera med ChatGPT, få det att fungera på dina data och hämta resultaten.

Låt oss ta offentligt tillgängliga data om länder och deras BNP och hämta lite insikter.

Uppgifterna är hämtade från Världsmätarebestående av en lista över länder och respektive data om BNP, befolkning, BNP-tillväxt, Per capita, etc.

Låt oss använda några uppmaningar för att tala om för ChatGPTs avancerade dataanalys att hämta specifik information och representera den i ett diagram.

Till att börja med, om du inte ens förstår vad denna data är, klistra helt enkelt in den i gränssnittet, så kommer GPT att ge en snabb sammanfattning av det som visas nedan:

Låt oss börja med att extrahera exakt information från dessa data.

Fallstudie 1: Analysera data och skapa diagram

Om du vill se de 10 bästa länderna med deras BNP, BNP-tillväxt och befolkning i form av ett diagram, då:

Prompt: Can you plot a chart of the top 10 countries with GDP data, GDP growth, and population?

Med några tekniska skäl plottade den data i tabellformat som visas nedan:

Efter att ha plottat data i tabellformat har jag gett instruktioner för att plotta data i ett stapeldiagram för att underlätta visualiseringar och tolkningar, som visas nedan.

Prompt: Can you convert the above tabular format into another chart that can be easy to visualize and understand?

Du kan se nedan ChatGPT har accepterat uppmaningen och genererat diagrammet.

Resultatet visar hur den avancerade dataanalysen av ChatGPT analyserar datan och ger insikter i ett visuellt format som är lätt att förstå och tolka.

Fallstudie 2: Prediktiv modell för avancerad dataanalys

Ett av de betydande användningsfallen för avancerad dataanalys av ChatGPT är att analysera komplexa datamängder och förutsäga resultatet för att hjälpa organisationer, byråer och företag att förbättra beslutsprocesser.

Låt oss se ett exempel:

Laddade upp samma data för länder och respektive BNP-nummer som med fallet med ovanstående exempel.

Prompt: Can you use data from all countries and predict when India will surpass China and the USA in GDP

I det här fallet utför ChatGPT massor av finansiella, matematiska och ekonomiska beräkningar för att ge förutsägelsen som visas nedan:

Den säger till och med tydligt att kritiska faktorer som inflation och politiska globala händelser inte beaktas, vilket påverkar BNP-tillväxten i realtid enligt nedan:

Som framgår av exemplet ovan har den avancerade dataanalysen av ChatGPT gjort ett flertal beräkningar och förutspått resultatet där det angav att Indien skulle ta 34 år att överträffa Indien och USA i BNP.

På samma sätt kan du mata komplexa data, och ChatGPT kommer att förutse svaret enligt dina uppmaningar.

För det mesta korrigerar den data automatiskt för eventuella avvikelser, men ibland kan den be dig att korrigera och ladda om; i sådana fall kan den misslyckas med att ge resultat.

Fallstudie 3: Skapa datamängder och dataanalys

I det här exemplet, låt oss använda ChatGPT för att skapa en låtsasdatauppsättning, och vi kommer att använda den vidare för att få datainsikter.

Prompt: can you create a mock data set

ChatGPT producerar följande lösning genom att be om mer exakt information:

Vid behov har jag skapat nästa prompt med några mer exakta detaljer:

Prompt: Please provide mock data for sales for last 3 months , including salesperson name, product name, price, quantity sold etc. 

Som du kan se från bilden nedan har ChatGPT sammanfattat detaljerna och gjort lämpliga antaganden för att skapa skendata.

Efter att ha laddat ner CSV-filen fick jag veta att produktkolumnen bara hade produkt-ID, så i nästa uppmaning bad jag ChatGPT att ersätta produktkolumnen med produktnamn för tekniska produkter, och du kan se hur den har reagerat i följande bild:

Efter nedladdning av CSV-filen korrigeras och ersätts produktnamnen. Du kan ta en titt på bilden nedan av skendata som skapats av ChatGPT.

I nästa session, låt oss använda dessa data och skapa ChatGPT för att generera insikter för att hjälpa intressenter att fatta affärsbeslut.

Prompt: can you create chart of using above data highlighting the best, average and poor sales performance.

ChatGPT avancerad dataanalys sammanfattar data och skapar diagrammet som framhäver försäljningsresultatet enligt nedan:

ChatGPTs avancerade dataanalys handlar inte bara om att skapa enkla diagram; den korrigerar också fel och uppmaningar och analyserar enorma och komplexa datamängder för att producera fantastisk visualisering.

För att lägga till ytterligare data till diagrammet ovan har jag bett det att lägga till den högsta och lägsta produktförsäljningen. Men det har skapat två separata diagram, som visas nedan:

Sedan bad jag om att kombinera båda och skapa ett enda diagram, och det har skapat ett insiktsfullt diagram som framhäver den bäst presterande säljaren och den mest försäljningsprodukt som anges nedan:

Prompt: Can you coombine both and produce single chart

De ovan förklarade exemplen på dataanalys är bara toppen av ett isberg, men i själva verket finns det obegränsade potentialer beroende på din specifika bransch och datatillgänglighet. Du kan komma åt vår ChatGPT-kodtolksektion för fler exempel.

ChatGPT tillåter användare att generera olika typer av grafer för datavisualisering, vilket gör det möjligt för dem att bättre förstå sin data.

ChatGPT täcker alla populära format som spridningsdiagram, värmekartor, stapeldiagram och linjediagram – plus histogram, boxplots eller ytdiagram – ChatGPT ger dig en heltäckande översikt på bara några ögonblick.

Med avancerade dataanalyslösningar kan företag identifiera mönster och trender i sina datauppsättningar. Detta kraftfulla verktyg gör det möjligt för dem att optimera prestandan för alla områden av sina marknadsföringsstrategier, från SEO-kampanjer till PPC-prestanda till alla områden, för en framgångsrik och heltäckande insikt i trender och avvikelser – vilket möjliggör optimering av olika ansträngningar som leder till stark affärstillväxt.

Slutord

ChatGPT Advanced Data Analysis är en ovärderlig tillgång som hjälper företag att fatta välgrundade beslut baserat på korrekta och tillförlitliga resultat. Förutom att tillhandahålla förbättrade datavisualiseringsmöjligheter erbjuder den alternativ som felkontroll och avvikande upptäckt vid hantering av strukturerad data, vilket garanterar tillförlitlighet i resultat varje gång.

Kolla sedan in vår detaljerade artikel om ChatGPT-kodtolk [+ usage examples].