8 för- och nackdelar med ett enda digitalt ID-system

Spread the love

Många regeringar, inklusive Indien och USA, försöker digitalisera sina medborgare. Förespråkare av ett centraliserat identifieringssystem (ID) framhåller dess många fördelar, som förbättrad effektivitet. Många tror dock att ett enda digitalt ID-system skulle orsaka mer skada än nytta.

Skulle ett enda digitalt ID-system gynna medborgarna eller innebära fler risker än fördelar?

Fördelarna med ett enda digitalt ID-system

Varje tjänsteleverantör har en användardatabas. Det kan vara din bank, skola, sociala medieplattform eller regering. Dessa leverantörer har också sina identifieringsverifieringsmetoder, som kan vara desamma eller helt variera från andra tjänsteleverantörer.

Du kan ha flera vanliga konton på olika plattformar med olika inloggningsuppgifter. Ett enda digitalt ID-system syftar till att eliminera detta problem och effektivisera processen för identitetsverifiering.

Här är fyra fördelar med ett enda digitalt ID-system.

1. Bekvämlighet

Med ett digitalt system med enstaka ID behöver du inte komma ihåg olika användarnamn och lösenord för många plattformar. Du kan också skapa profiler med en enda uppsättning autentiseringsuppgifter, vilket effektiviserar autentiseringsprocesserna.

  Tar AT&T betalt för att ersätta SIM-kort?

2. Säkrare onlinetransaktioner

Ett digitalt system för enstaka ID hjälper till att verifiera identiteten på individer som deltar i onlinetransaktioner.

Konventionella autentiseringsmetoder kan äventyras med brute force-attacker, nätfiske eller ren gissning. Ett enda digitalt ID-system skulle implementera strängare metoder som biometri eller tokens. Detta skulle göra det mer utmanande för obehöriga personer att använda ditt ID, vilket minskar förekomsten av identitetsstöld.

3. Minskad bedrägeri och identitetsstöld

Ett centraliserat digitalt system skulle också kunna analysera transaktionsmönster och användarbeteende med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning. Detta skulle innebära att misstänkta mönster och ovanliga aktiviteter automatiskt flaggas.

Som ett resultat kan bedrägerier upptäckas i realtid, vilket minskar potentiella risker.

4. Effektiva system och databaser

Ett centraliserat ID-system säkerställer interoperabilitet mellan olika plattformar, vilket möjliggör sömlöst datautbyte. Du kan enkelt flytta från en plattform till en annan utan att ständigt klara ansträngande, tidsödande identitetsverifieringskontroller.

Nackdelarna med ett enda digitalt ID-system

Vad händer om ditt ID hamnar i orätta händer? Vad händer om de högra händerna använder uppgifterna på fel sätt? Blir inte integriteten ett minne blott? Vad händer när systemet används som en databas för att komma åt viktiga tjänster som sjukvård?

Det finns många frågor och funderingar när det gäller att använda ett enda digitalt ID-system. De flesta av dessa problem har inte behandlats helt och frågorna förblir i stort sett obesvarade.

  Hur man får Apex-mynt gratis

Här är fyra nackdelar med ett enda digitalt ID-system.

1. Missbruk av personlig information

Många hävdar att detta system skulle kunna segregera delar av samhället baserat på ras, sexuell läggning, fysiskt utseende och funktionshinder.

Som all teknik är det digitala systemet byggt av människor och kan innehålla algoritmer som skulle gruppera individer enligt mått. Även om detta kan hjälpa till att lindra olika ekonomiska och sociala utmaningar, finns det fortfarande risker förknippade med segregation och gruppering.

Dessutom presenterar ett centraliserat ID-system problemet med minskad användarkontroll, där du inte har mycket att säga till om över vem som har tillgång till din data eller hur den används. Transparens är en viktig avgörande faktor, och bristen på sådan skulle leda till förtroendeproblem och integritetsproblem.

2. Integritets- och anonymitetsproblem

I vissa länder har centraliserade digitala system använts för övervakning och profilering. Till exempel använder den kinesiska regeringen ett socialt kreditsystem för att ge medborgarna en kreditpoäng. Detta kreditsystem spårar köp, finansiella interaktioner och till och med beteenden.

Centraliserade ID-system begränsar också användarnas kontroll över sin personliga information. Även om detta behövs för att förhindra obegränsad redigering av vissa användare för att passa deras syften, kan det leda till att medborgare möter utmaningar när de försöker korrigera felaktig information.

Ett enda digitalt ID-system skulle ytterligare minska anonymiteten och hindra aktiviteter där sådan anonymitet behövs. Dessa aktiviteter inkluderar whistleblowing, uttryck för avvikande åsikter och aktivism.

  Hur man använder Lambda-funktioner i Python [With Examples]

3. Dataintrång

Även om brandväggar är avgörande för cybersäkerhet, är ingen brandvägg eller säkerhetsprogramvara helt ogenomtränglig. Kryphål kommer alltid att finnas. Problemet ligger dock i dess upptäckt.

Det kan upptäckas av systemets skapare eller av en skadlig tredje part. Om det är det senare, skulle uppgifterna från miljontals användare vara utlämnade till en hackare, som kan leta efter en betydande lönedag.

Dessutom kan ett dataintrång i centraliserat ID-system leda till att hackaren får tillgång till alla plattformar kopplade till användarnas konton, vilket ökar risken för identitetsbedrägerier.

4. Single Point of Failure

En centraliserad databas kan krascha på grund av maskinvarufel, programvara korruption eller ett säkerhetsintrång. Detta skulle leda till förseningar i åtkomsten till databasen, vanligtvis i flera dagar. Eftersom databasen också hjälper till med identitetsverifiering skulle du inte kunna komma åt olika plattformar och tjänster som är beroende av databasen.

Denna överbelastningssituation kan leda till frustration, stora olägenheter och ekonomiska förluster för databasanvändarna.

Ett enda digitalt identifieringssystem: för många nackdelar

Det finns fördelar med att ha ett enda digitalt ID-system, men nackdelarna är också betydande. Kanske för betydande. Ett enda digitalt ID-system lägger för mycket makt i händerna på databasleverantörer och regeringar, och skadliga tredje parter kan stjäla känslig data.

Integritetsproblem finns också, eftersom du skulle ha begränsad kontroll över hur din data samlas in, sammanställs och delas.