10 svåra intervjufrågor och hur man besvarar dem

Är du redo för en svår anställningsintervju för en utmanande roll? Även om du kan känna dig säker på dina färdigheter och kvalifikationer, kan att självsäkert svara på svåra intervjufrågor vara ett verkligt test på din förmåga att tänka på fötterna och visa upp ditt bästa jag för en blivande arbetsgivare.

Fortsätt läsa för att avslöja några knepiga intervjufrågor som ofta stör kandidaterna, plus tips om hur du kan svara på dem med balans och självförtroende, så att du kan lämna ett bestående intryck.

1. Vilken är din största svaghet?

Det här är en av de vanligaste intervjufrågorna du kommer att stöta på, och kanske också en av de mest fruktade. Fall inte i hinken med att svara med klyschiga svar som ”Jag är perfektionist” eller ”Jag jobbar för hårt.” Intervjuare är nu förbi denna modefluga och vill ha svar som visar upp genuin självmedvetenhet och ett tillväxttänk.

För att besvara den här frågan bäst behöver du bara vara ärlig om en genuin svaghet du besitter. För att klara det, följ upp med hur du har arbetat för att förbättra det.

Till exempel kan du säga: ”Jag brukade kämpa med att tala inför publik, men jag gick med i en Toastmasters-klubb för att bygga upp mitt självförtroende. Nu är jag bekväm på en scen av alla storlekar och kan presentera för en stor publik.”

Du kan gå den extra milen genom att ge specifika exempel på hur du har lärt dig av dina svagheter och förvandlat dem till styrkor, utan att vara för kass. Se till att ha rätt balans mellan stolthet och ödmjukhet med det förhållningssättet.

2. Varför lämnade du ditt tidigare jobb?

När du pratar om ditt tidigare jobb, håll en positiv ton och undvik att kritisera din tidigare arbetsgivare (även om de inte var den bästa). Återställ istället intervjuarens fokus till de möjligheter som den nya tjänsten erbjuder dig och hur den överensstämmer bättre med dina karriärmål.

Ett exempel på svar är: ”Jag lämnade mitt tidigare jobb eftersom jag kände mig begränsad i min roll och inte såg så många tillväxtmöjligheter. Men den här möjligheten entusiasmerar mig eftersom jag tror att jag kommer att kunna ta mig an mer betydande utmaningar och bidra till ditt företag med ett starkt engagemang för medarbetarutveckling.”

Prata också om hur de färdigheter och erfarenheter du fått i din tidigare roll har förberett dig för denna nya position. Detta visar din entusiasm för att lära och växa i din karriär.

3. Hur hanterar du konflikter eller svåra kollegor?

Konfliktlösning och interpersonell kompetens är avgörande på alla arbetsplatser. Ett bra sätt att närma sig detta svar är genom att lyfta fram dina kommunikations- och samarbetsförmåga. Du kan dela ett specifikt exempel på en utmanande situation och hur du hanterade den professionellt.

Du kan till exempel beskriva en tid då du var oense med en kollega om riktningen för ett projekt. Förklara hur ni aktivt lyssnade på deras perspektiv, erkände deras oro och tillsammans hittade en win-win situation eller en ömsesidig kompromiss som gynnade båda parter.

Fokus på ”win-win”-lösningar är en bonuspoäng när det gäller konfliktlösningsrelaterade frågor. I en värld där arbetsplatsens dynamik ständigt förändras behöver du kunna visa din förmåga att anpassa dig och hantera olika situationer konstruktivt.

4. Berätta för oss hur du hanterade en svår situation

Arbetsgivare ställer ofta beteendefrågor för att bedöma hur du hanterar utmanande scenarier. Att svara på dessa frågor med STAR-metoden (Situation, Task, Action, Result) kan hjälpa till att strukturera ditt svar på ett imponerande sätt.

För att tillämpa STAR-metoden, gör följande:

  • Beskriv en relevant och utmanande situation du ställts inför.
  • Diskutera uppgiften du behövde utföra.
  • Utveckla de åtgärder du vidtog för att lösa problemet.
  • Dela de positiva resultaten som kom från dina handlingar.

Diskutera till exempel en tid då du tilldelades ett kritiskt projekt med en snäv deadline. Förklara hur du organiserade din tid, sökte hjälp när det behövdes och framgångsrikt slutfört projektet i förtid. Kolla gärna in dessa STAR-metodmallar också.

5. Vad intresserar dig mest med vårt företag?

Intervjuare letar efter hjärta och själ i ditt svar på denna fråga. De vill veta att du har gjort din research, precis som alla andra kandidater, men att du också personligen relaterar till företagets uppdrag. Se till att du förbereder dig för intervjun genom att noggrant undersöka företagets värderingar, kultur och produkter/tjänster.

Under intervjun, var äkta och gå inte över huvudet när du visar din spänning att bidra till företagets mission och vision. Ett bra sätt att göra detta är att relatera dina kunskaper och erfarenheter till företagets mål och förklara hur du ser dig själv vara en viktig aktör för att uppnå dessa mål.

Du kan få extra brownie-poäng genom att namnge specifika aspekter av företaget som resonerar med dig. Du kan till exempel prata om deras engagemang för hållbarhet, innovativa produkter eller något annat som får dem att sticka ut i dina ögon.

6. Varför ska vi anställa dig framför alla våra andra kandidater?

Arbetsmarknaden är en konkurrensutsatt plats och du måste skilja dig från andra kandidater under intervjustadiet. Fokusera på specifika prestationer från ditt CV som direkt överensstämmer med jobbkraven och visa hur dina unika färdigheter och erfarenheter skiljer dig åt.

Om du har några branschspecifika eller relevanta utmärkelser, prestationer eller projekt är det nu dags att prata om dem. Backa upp dina utmärkelser med konkreta exempel på hur du har gjort skillnad i dina tidigare roller och hur dessa erfarenheter kan översättas till värde för den nya organisationen.

7. Hur definierar du framgång?

Detta är en mycket subjektiv fråga, så det finns inget exakt rätt eller fel svar här. Hur du förhåller dig till framgång som individ går dock hand i hand med hur intervjuaren kommer att förhålla dig till din lämplighet för jobbet.

När du pratar om vad framgång betyder för dig, erbjuda en helhetssyn som går utöver professionella prestationer. Det kan inkludera att prata om vikten av personligt välbefinnande, varför du prioriterar att koppla bort för bättre balans mellan arbete och privatliv och att upprätthålla positiva relationer med kollegor.

Prata dessutom om hur du mäter framgång inte bara genom personliga prestationer utan också genom hur dina ansträngningar påverkar teamet och organisationen positivt. Om du ska till en chefs- eller ledarroll kan du lyfta fram din förmåga att leda och motivera andra på ett sätt som bidrar till en positiv arbetsmiljö.

8. Hur länge planerar du att stanna hos oss?

Den här frågan kan verka skrämmande, särskilt om du inte är säker på svaret. Men allt en arbetsgivare letar efter är ett svar som speglar ditt engagemang för tillväxt och utveckling inom företaget.

Till exempel kan du säga: ”Jag planerar att stanna så länge jag fortsätter att känna mig utmanad och har möjligheter till tillväxt.” Genom att formulera ditt svar på detta sätt visar du att din anställning i företaget är beroende av ömsesidig utveckling och att du är öppen för långsiktiga åtaganden.

Undvik dock att ge löften som du inte kan hålla eller uppleva som stela i dina framtida planer.

9. Hur skulle du beskriva din personlighet?

Denna fråga mäter din känslomässiga intelligens och även din känsla av självförtroende och självkänsla. Ett bra sätt att både utveckla din känslomässiga intelligens och visa upp den med det här svaret är att vara självsäker. Sträva efter en balanserad presentation av dig själv som lyfter fram både dina styrkor och förbättringsområden. Du kan också dra på de specifika personlighetsdrag som stämmer överens med kraven i jobbet och företagskulturen.

Om företaget till exempel värdesätter lagarbete och samarbete, betona din förmåga att arbeta bra med andra och bidra positivt till gruppprojekt. Prata om hur du värdesätter öppen kommunikation och anpassningsförmåga, då dessa egenskaper ofta är mycket eftertraktade i dynamiska arbetsmiljöer.

10. Vilka andra jobb överväger du?

Även om ärlighet är avgörande, behöver du inte vara 100 % transparent i ditt svar. Du kan ta itu med denna fråga genom att nämna konkurrenter eller positioner inom ett liknande område som du funderar på. Detta visar intervjuaren att du är aktivt eftertraktad på arbetsmarknaden, vilket gör dig till en mer attraktiv kandidat som de inte vill riskera att ge upp för konkurrensen.

Undvik dock att avslöja känslig information eller vara negativ till andra företag under denna diskussion. Fokusera istället på de unika aspekterna av varje möjlighet och hur de överensstämmer med dina karriärmål.

Genom att visa att du letar efter en match med många arbetsgivare (inklusive deras konkurrenter) framställer du dig själv som en tankeväckande och beslutsam kandidat som värdesätter att hitta rätt passform för båda parter.

Ace dina intervjufrågor

Intervjuer är nervkittlande, men det behöver de inte vara. Med rätt mängd förberedelser, övning och framförhållning kan du tryggt tackla alla kurvbollar som kastas i din väg.

Oavsett vad, förbli trogen dig själv, dina värderingar och förbli autentisk. Detta kommer att lämna ett bestående intryck på intervjuaren och öka dina chanser att få det där drömjobbet du verkligen vill ha. Lycka till!