Komplett guide till REGEX på Google Search Console

Google Search Console, eller GSC, är ett kraftfullt vapen i händerna på SEO-specialister🧑‍💻 för att tolka prestandaresultatet på en webbplats.

Införandet av REGEX har förbättrat sättet att få användbara insikter från innehållet och samtidigt generera nya idéer för skapande.

REGEX-funktionen var mycket efterlängtad för webbanalys. Det tillät filtrering av speciella element från vilken URL som helst, vilket annars var svårt eller omöjligt.

Här vill jag uppmärksamma dig på tips och tricks för att använda REGEX på Google Search Console. Du kommer också att lära dig om de olika uppsättningarna av operatorer som ska användas i kombination med REGEX-koder för att få önskad tolkning.

REGEX eller reguljärt uttryck: en översikt

Google Search Console är en helt kostnadsfri tjänst som erbjuds webbansvariga i syfte att hantera webbplatsens prestanda. Den tillhandahåller detaljerade rapporter om en webbplatss klickfrekvens, visningar, klick🖱️ och sökordsrankningar, som används för att förstå framgången med SEO-kampanjer.

Det fanns dock begränsningar i att filtrera framgångsfrekvensen för en URL. GSC tillät export av maximalt 1000 rader för analys. Det var bara möjligt att filtrera specifika avsnitt i en URL, som att definiera sökvägen, domänegenskapen eller prefix, medan komplexa strängar och varianter saknades.

Regular Expression eller Regex är ett effektivt tillägg till GSC. Syftet är att tillhandahålla ett system där SEO-experter kan använda GSC för att ta reda på mer insikter om en webbplatss funktion och prestanda.

Regex gör det möjligt att ta reda på viktiga SEO-detaljer för en webbplats genom att tillämpa dessa koder på sidor eller frågefilter. Koderna består av metatecken som omsluter en sträng relaterad till filterparametern. När du anger Regex på panelen visar den resultatet, som du kan spara som referens.

Fördelar med att använda Regex på GSC

Syftet med att arbeta på Google Search Console är att analysera webbplatsen ur en teknisk synvinkel. SEO-teamet arbetar med många sådana verktyg och tekniker för en optimeringsstrategi där webbplatsen rankas högt📈 på sökmotorer och genererar trafik.

Regex ger en ytterligare fördel genom att underlätta processen att samla in användbar data, som kan användas ytterligare för att improvisera optimeringsplanerna. Här är vad du kan tolka med Regex-rapporten.

✨ Genom att använda Regex-koder på frågor kan du ta reda på volymen av sökningar på specifika sökord/fraser. Detta hjälper dig att skapa nya innehållsidéer för din blogg och generera mer trafik.

✨ Regex-koder sparar mycket tid för SEO:s som arbetar i stora företag och hanterar enorma mängder webbdata. Det krävs bara några metatecken och strängar i rätt syntax för att sortera frågor eller sidor för särskilda krav.

✨ En av dess stora fördelar är att arbeta med en typisk kombination av ord, meningar och webbadresser. Dessa tecken måste placeras i rätt ordning för att bilda en fungerande Regex-kod.

✨ Utan tvekan ger den bättre insikter om din webbplats, som inkluderar högpresterande och underpresterande sidor, tillsammans med trenderna.

✨ Du kan använda Regex-koderna på anpassade rapporter för att spåra trafikflödet på webbsidor för särskilda frågor. Senare kan du instruera teamet att arbeta därefter i en specifik riktning.

Du kan ställa in flera kombinationer av Regex-tecken för att definiera en kod och använda den för att tolka en lösning för att optimera din webbplats.

Var kan man använda Regex på Google Search Console?

För att använda Regex-funktionen på GSC behöver du i första hand tillgång till ägandet av din webbplats. Det är ett tvångsmässigt tillstånd eftersom du inte kommer att kunna bifoga det som din egendom på Google Search Console för någon annan analytisk procedur.

Du måste logga in på Google Search Console med ditt Gmail-ID och börja med att lägga till egenskapen från alternativet i sidofältet. Egendom är webbplatsen som du äger eller har behörighet att komma åt på konsolen.

När du har lagt till webbplatsen eller någon webbadress i det givna alternativet kommer panelen att be dig verifiera✅ den. Verifieringsproceduren listas i kolumnen, och när den är klar kan du välja din egendom för ytterligare procedurer.

Under det listade egenskapsnamnet klickar du på parametern ”Prestanda” och trycker på knappen ”Ny” ovanför diagrammet för filtreringsalternativ.

Du kan välja Fråga eller Sidor för att använda Regex-kod för att filtrera resultat.

Förklara Regex-tecken

Det finns flera uppsättningar tecken som används som Regex vid filtrering av frågor och sidor på Google Search Console. Varje metatecken representerar en annan betydelse på filtret. Om du förstår dem väl kommer det inte att vara svårt att utföra en analys på GSC med hjälp av Regex.

Här, i diagrammet nedan, har jag förklarat några symboler och tecken som används i Regex-kod med ett lämpligt exempel.

CharactersUsage()Dessa parenteser används för att gruppera tecken eller uttryck, även kända som fånga grupper.(Geek) Du kommer att få alla webbsidor med ordet ”Mobil” i början av titeln eller taggen. [^\mobile] Om omvänt snedstreck följer cart, kommer det att filtrera webbadresser med det givna ordet mobil. |Detta är en ELLER-symbol som helt enkelt används för att tillämpa val i koden.Mobil|PCRapporten hämtar alla sidor med något av de två orden. ^Cart-symbolen matchar bara ordet eller frasen i början av en sträng.^MobilDu kommer att få alla webbsidor med ordet ”Mobil” i början av titeln eller taggen. [^\mobile] Om omvänt snedstreck följer cart, kommer det att filtrera webbadresser med det givna ordet mobil. $Dollarsymbolen kommer bara att matcha ordet eller frasen i slutet av en sträng.Mobile$Du kommer att få alla webbsidor med ordet ”Mobil” i början av titeln eller taggen. [^\mobile] Om omvänt snedstreck följer cart, kommer det att filtrera webbadresser med det givna ordet mobil. .En punktsymbol används för att matcha ett enskilt tecken i en sträng.to.Du kommer att få alla webbsidor med ordet ”Mobil” i slutet av titeln eller taggen. \Omvänt snedstreck används för att hoppa över teckens bokstavliga betydelse.\dDetta matchar sidor med siffrorna 0-9. [xyz]Denna RegEx-kod kommer att matcha frågan med ett eller alla dessa tecken inom parentes; x, y eller z.Mobil[xyz]Koden kommer att matcha sidor som har alla ord i en kombination av mobil med x, y eller z, som mobilex, mobilezy och mobilezxy. [c-m]Denna RegEx-kod matchar frågan med alla gemener eller versaler som faller mellan c och m.Mobile[c-m]Koden kommer att matcha med sidor som har alla ord i en kombination av mobil med bokstäver mellan c och m; såsom, mobilecjg, mobileeel, mobilecdf. [3-7]Denna RegEx-kod kommer att matcha frågan med nummer som faller mellan 3 och 7.Mobile[0-9]Koden kommer att matcha med sidor som har alla ord i kombination med mobil med nummer mellan 3 och 7; såsom, mobile73, mobile654, mobile445. [\w]Detta kommer att matcha varje ord på webbsidorna med bokstäverna ”till” gilla mot, in i, till.[\w]*Mobil[\w]Omvänt snedstreck följt av bokstaven ”w” med gemener inuti parentesen. Detta kommer att matcha alla ord eller tecken, som bokstav (både gemener och versaler), siffror eller understreck. [\W]Denna Regex-kod kommer att matcha sidor som har ordet ”mobil” med andra ord, oavsett om det är i titeln, meta eller artikeln, som mobiltelefon, mobilapp[\W]*Mobil[\W]Omvänt snedstreck följt av bokstaven ”W” med versaler inuti fästet. Detta kommer att matcha allt utom bokstäver eller siffror. Det betyder blanksteg och symboler som; ?:#@$%.

Du kan skapa flera koder med dessa tecken för att filtrera komplexa frågor på GSC.

Specifika regexes på Google Search Console

Du kan använda metatecken på Google Search Console för att skapa unika mönster eller koder för att uppfylla specifika syften. Här är några av dem som du kan prova på din GSC-portal.

🔶 ^[\w\W\s\S]{70,}$

I tur och ordning kommer koden att matcha alla ord, siffror, icke-ord eller specialtecken, symboler, blanksteg och icke-vita eller nya linjer på sidan. Medan kvantifieraren ”70” betyder att strängen är lång eller minst 70 tecken.

Exempel: Dessa typer av koder kan användas för att verifiera lösenord, sortera produktlistor med utarbetad beskrivning eller någon annanstans.

🔶 (\w+\s){6,}\w+

Denna Regex-kod har tre sektioner. Den syftar till att matcha ord och siffror med mellanslag mellan dem. Därför kommer koden att hämta strängar som är minst 6 ord eller längre, som den här meningen; ”Strängarna som är minst 6 ord eller längre.”

Exempel: Dessa koder kan användas för att filtrera artiklar med längre titlar, längre kommentarer på sociala medier, etc.

🔶 ^(vem|vad|var|när|varför|hur)[“ “]

Denna Regex-kod är enkel och ganska fördelaktig för bloggare och SEO-experter. Det är lätt att förstå att det kommer att matcha alla frågor på sökmotorer som börjar med något av dessa ord; vem, eller vad, eller var, och andra inom parentes. Strängen ska börja med något av dessa ord, följt av ett mellanslag. Därför kommer det inte att hämta ord som ”dock”, ”hela” etc.

Exempel: Dessa koder är lämpliga för att förstå marknadstrender och användares diskussioner för att få nya innehållsidéer.

🔶 ”vem|vad|var|när|varför|hur”

Det liknar Regex-koden som diskuterats ovan, men här kommer funktionen att matcha alla strängar som innehåller något av dessa ord, oavsett om strängen börjar med dessa ord eller inte.

Exempel: Koden är lämplig för att markera tvivelaktiga påståenden, filtrera användarinmatningar, etc.

🔶 .*

Metateckenperioden följt av en asterisk kallas ofta för ett jokertecken eftersom du kan använda det för att matcha vilken specifik sträng som helst genom att sätta den under den här koden.

Exempel: Regex .*Android.* hämtar alla sidor på din egendom som innehåller ordet Android. Genom att direkt använda koden .* på filtret extraherar det alla sidor som visas på sökmotorn på en månad.

🔶 [^\/\.\-:0-9A-Za-z_]

En fältsymbol följs av ett snedstreck, vilket kommer att utesluta de tecken som anges i koden. Här kommer koden att matcha med strängar som inte har snedstreck, siffror, punkt, kolon, bindestreck och alla alfabet med både stora och små bokstäver.

Exempel: Därför kan koden användas för att fånga webbadresser, metabeskrivningar eller innehåll som har specialtecken som &%$@.

🔶 ?i)(((är|är).(varumärke|webbplats|företag)|(varumärke|webbplats|företag).(är|är)).*(avskum|pålitlig))

Det är en lång Regex-kod med specifika avsnitt. Tecknet ”?i” som används i början av koden är för en flagga som inte är skiftlägeskänslig. Det betyder att koden kommer att matcha strängarna oavsett om de är stora eller små bokstäver. Paranteserna som följer innehåller några ord separerade av OR-tecken.

Regex-koden kommer att upptäcka frågorna oavsett de antydda bokstäverna, som inkluderar orden är eller är, varumärke, företag eller webbplats, tillsammans med avskum eller pålitlig.

Exempel: Denna Regex-kod kan användas noggrant för att hitta mönstret för kundernas frågor. Du kommer att kunna veta om din webbplats har positiva eller negativa recensioner.

🔶 (kwd1|kwd2).*

Det är en förenklad användning av disjunction regex-kod där GSC kommer att filtrera bort sidor eller frågor som antingen ordet kwd1 eller kwd2, följt av någon annan bokstav eller siffra.

Exempel: Du kan använda mönstret för att extrahera sidor på din webbplats som har något av dessa ord kopplade till andra ord eller siffror i webbadressen, titeln, metan eller innehållet.

🔶 (Sökord1 OCH Nyckelord2)

Denna kod är ett tydligt exempel på konjunktionsuttryck. ”AND” är en operator som används i Regex-koden. Det används för att få sidor som har dessa två givna ord i samma sekvens.

Exempel: Du kan använda koden på GSC för att få sidor, titel eller meta med två specifika ord i samma ordning.

🔶 ”sökord1 sökord2”

Koden är lämplig för att matcha en fras eller en exakt ordning av ord på webbsidan.

Exempel: Använd koden på GSC för att ta reda på sidor med titel, beskrivning eller innehåll som innehåller en specifik fras.

🔶 (Sökord1 | Nyckelord2)

Denna kod har två ord och ett piptecken. Det betyder att GSC kommer att visa sidor på din webbplats som har antingen ”Keyword1” eller ”Keyword2” men inte båda.

Exempel: Använd koden för att extrahera sidor från din webbplats som har något av de två eller flera orden åtskilda av piptecken.

🔶 (Sökord1)\b(Sökord2)\b

Denna Regex-kod har två specifika ord med tecknet ”\b” som är en symbol för ordgräns. Det kommer att förse sidor med dessa två ord och inga andra ord, siffror eller tecken mellan dem.

Exempel: Använd den här koden på ditt GSC-filter för att veta om sidor som har två separata ord i fortsättningen.

🔶 (Sökord1)\w+(Sökord2)

Koden innehåller två ord med metatecken ”\w+” emellan, där ”w” står med gemener. Därför kommer den att hämta alla sidor som innehåller dessa två ord, oavsett om det är i titel, beskrivning eller innehåll, oavsett antalet ord mellan dem.

Exempel: Du kan använda den här koden för att extrahera alla sidor på din webbplats som åtminstone innehåller dessa två ord var som helst i titeln, innehållet eller metan.

🔶 (Sökord)\bfras

Det är en enkel Regex-kod för att matcha strängen med ordet inom parentes och följt av ordfrasen. Metatecken ”\b” betecknar ordgräns eller inget annat tecken mellan de givna orden.

Exempel: Den här Regex-koden på din GSC kommer att leverera sidor som har de givna orden i serier var som helst i artikeln, till exempel ”sökordsfras”.

🔶 a-url.|.b-url.|.c-url.|.e-url.|.f-url.|.g-url.|.h-url.|.i-url.|.j -url.|.k-url.|.l-url.|.m-url.|.n-url.|.o-url.|.p-url.|.

Den här Regex-koden listar flera webbadresser ”a,b,c,e,g….” separerade med piptecken. Därför kommer den att filtrera bort strängar med någon av dessa webbadresser.

Exempel: Du kan använda sådana mönster på din GSC-panel för att få webbsidor som har specifika webbadresser i titeln eller artikeln.

🔶 ^(äpple|boll|katt|ankfarm)$

Den givna koden innebär att man matchar början av en sträng med ett av dessa givna ord, ”äpple, boll, katt eller ankfarm” eftersom piptecken skiljer dem åt. Samtidigt som det säkerställer att det inte finns något annat ord eller tecken.

Exempel: Du kan använda koden för att få information om sidor som har några specifika nyckelord i början.

🔶 .*\/$

Den givna Regex-koden syftar till att fånga varje sträng, oavsett om det är ord eller siffror, men den ska sluta med ett snedstreck.

Exempel: Du kan använda den för att matcha sidor som har webbadresser som slutar med ett snedstreck.

🔶 .(bästa|topp|vs|recension).*

Den här koden kommer att matcha strängar som har en punkt i början tillsammans med ett av de givna orden (avgränsade med ett piptecken) och andra ord, siffror eller specialtecken i fortsättningen.

Exempel: Du kan använda sådana mönster av Regex i kommersiella rapporter för att förstå marknadstrenderna.

🔶 (köp|billigt|pris|köp|beställ).

Denna kod kommer att matcha strängar som har ett av de givna orden separerade av ett piptecken och följt av andra ord, siffror eller tecken.

Exempel: Sådana koder är användbara för att matcha transaktionssökningar eller frågor relaterade till dina webbplatsprodukter.

🔶 (ansikte(b|be)ook) 🔶 (f(a|e)ce(b|be)ook 🔶 (fa(c|s)(e|i)bok)

Dessa koder har en kombination av ord inom parentes tillsammans med piptecken mellan dem.

Det första Regex kommer att matcha strängarna som har ordet ”ansikte” följt av ”b” eller ”be” och slutar med ”ook”. Så de hämtade sidorna kommer att ha ordet facebook eller facebeook.

Det andra Regex kommer att matcha strängarna som har ordet ”f” följt av ”a” eller ”e” följt av ”ce” följt av ”b” eller ”be” och slutar med ”ook”. Så de hämtade sidorna kommer att ha valfri kombination, till exempel facebook, fecebook, facebeook eller fecebeook.

Det tredje Regex kommer att matcha strängarna som har ordet ”fa” följt av ”c” eller ”s” följt av ”e” eller ”I” och slutar med ”bok”. Så de hämtade sidorna kommer att ha vilken kombination som helst, såsom facebook, facibook, fasebook eller fasibook.

Exempel: Du kan använda sådana koder för att matcha potentiella felstavningar på dina webbsidor.

🔶 .wp-.

Den givna koden kommer att matcha strängarna som har en punkt följt av ”wp-” följt av andra tecken.

Exempel: Det är lämpligt för att extrahera sidor med WordPress-webbadresser.

🔶 .*/url-1/.* kontra .*/url-2/.*

Den givna koden har två olika webbadresser med ett jämförande Regex-tecken. Den hämtar två specifika webbadresser från din webbplats för att jämföra deras statistik.

Exempel: Du kan använda den här koden för att jämföra trafiken, antalet användare och andra framsteg mellan två specifika webbsidor på din webbplats.

Andra ovanliga regexes

🔺 (?i)\bsökord\b

Den här koden matchar en sträng som har ordet ”sökord”. Sökningen är oberoende av skiftlägeskänsligheten för ordet på webbsidor.

🔺 ”fras”

Denna kod kommer helt enkelt att matcha de sidor som har ordfrasen i sig.

🔺 \w{5}

Koden kommer att matcha frågor som har 5-ordstecken.

🔺 \d{3}

Den här koden matchar frågor som har exakt 3 siffror.

🔺 ([^” “]*)

Denna Regex-kod kommer att matcha strängar som inte har några tecken inom citattecken.

🔺 (?i)\b(sökord1|sökord2|sökord3)\b

Denna givna kod kommer att matcha strängarna som har något av orden separerade av ett piptecken och i valfri eller versaler eller gemener.

🔺 \W+

Koden matchar valfritt antal icke-ordstecken, vanligtvis specialtecken.

🔺 \d{3,5}

Koden kommer att matcha alla strängar som har nummer på 3 siffror och maximalt 5 siffror.

🔺 \b\w+\b

Koden matchar valfritt antal ordtecken med ordgränser.

Slutord

Googles sökmotor har blivit en källa till enorm information efter att ha introducerat Regex-koder i prestandafiltren. Allt som krävs är en förståelse för kodernas struktur för att extrahera de analytiska rapporterna.

Du kan skapa flera Regex-koder på din panel för att få speciella detaljer om din webbplats prestanda och använda dem för att improvisera för bättre resultat.

Kolla sedan in Googles söktrick för att hjälpa dig att bli bättre på onlinesökning.