Hur man kör CHKDSK på Windows 10/11

Hårddiskar kan stöta på problem. Fysiska skador på en hårddisk är ofta irreparable men en disk kan ha programvaruproblem och de kan åtgärdas. Du kan behöva använda en myriad av verktyg för att fixa dem, beroende på problemet, men innan du kan åtgärda ett problem måste du diagnostisera det.

Innehållsförteckning

Kör CHKDSK

Windows 10 kommer med massor av inbyggda diagnostiska verktyg för att identifiera vad som kan vara fel med en mjukvaru- eller hårdvarukomponent. För hårddiskar har Windows verktyget Check Disk (CHKDSK). Detta är ett kommandoradsverktyg som du kan använda för att kontrollera en hårddisk för fel och för att reparera dem.

Verktyget kan användas på en intern och extern enhet. Om du vill köra verktyget på din Windows-enhet måste du köra det utanför Windows, dvs du måste komma åt Kommandotolken utanför Windows via felsökningsmenyn.

Hur man kör CHKDSK

För att kunna köra CHKDSK-verktyget måste du ha administratörsrättigheter på ditt system. Du bör också vara bekant med parametrarna för detta kommando. Parametrarna kommer att bestämma åtgärden som verktyget utför.

Grundläggande syntax

chkdsk [Drive] /Switch

Exempel

chkdsk D: /r

Ett normalt kommando ser ut så här:

chkdsk D: /f /r /x

/f, /r och /x är alla switchar och de talar om för verktyget vad det ska göra.

/f säger åt verktyget att fixa eventuella fel som det hittar.
/r säger åt verktyget att leta efter dålig sektor.
/x säger åt verktyget att demontera enheten innan det startar kontrollprocessen.

Utöver dessa tre switchar finns det även följande switchar;

/i Utför en snabb diskkontroll och är mindre noggrann. Den kan endast användas med NTFS-enheter.
/perf ger verktyget tillgång till fler systemresurser så att det fungerar snabbare
/scan kommer inte att demontera enheten innan den kontrolleras (kan inte användas med /x-växeln av uppenbara skäl)
/v kommer att lista namnet och sökvägen till varje fil i enheten när den kör kontrollen

Det finns några fler växlar som du kan använda med detta verktyg och Microsoft har detaljerad dokumentation för dem. Generellt sett kommer detta verktyg inte att radera dina data men ditt system kan sakta ner medan det körs.

Slutsats

CHKDSK-verktyget kan reparera fel på en enhet men det kan också misslyckas med att fixa vissa problem. Du kan prova andra diskreparationsverktyg i stället. Programvaruproblem kan ibland göra en enhet värdelös och du kan behöva köpa en ny.