Hur man initierar en SSD i Windows 10

Viktiga takeaways

 • Genom att initiera en SSD kan Windows upptäcka och visa den i Filutforskaren.
 • Du kan använda verktyget Diskhantering för att initiera SSD:n på Windows.
 • Du kan välja mellan Master Boot Record (MBR) eller GUID Partition Table (GPT) medan du initierar en SSD, beroende på dina specifika krav.

Innan du börjar använda en SSD som sekundär lagring på din Windows 10 eller 11 PC måste du initiera den korrekt. Annars kanske operativsystemet inte kan upptäcka SSD:n eller visa den i File Explorer. Lyckligtvis är det lättare än du tror att initiera en SSD på Windows. Så här kan du gå tillväga.

Måste du initiera en SSD innan du använder den?

Att initiera en SSD är ett avgörande steg som förbereder disken för användning av Windows. När du initierar en SSD formaterar du i huvudsak enheten enligt ett specifikt filformat. Det här filformatet avgör hur dina data är organiserade på din SSD eller hårddisk.

För en helt ny SSD är att initialisera den och tilldela den en enhetsbeteckning ofta det första steget för att konfigurera den med din PC. Detta gör att Windows kan upptäcka SSD:n och visa den i File Explorer.

Hur man initierar en SSD i Windows 10 eller 11

Initiering är en oåterkallelig process, så du måste se till att du initierar rätt SSD. Du kan förlora data permanent om du av misstag väljer fel SSD eller hårddisk. När du har verifierat namnet på din primära och aktiva lagringsenhet (SSD eller hårddisk) kan du påbörja initieringsprocessen med verktyget Diskhantering. Här är hur:

 • Tryck på Win + R för att öppna dialogrutan Kör.
 • Skriv diskmgmt.msc i textrutan och klicka på OK.
 • Se till att disken du vill initiera är online. Om den är listad Offline, högerklicka på disken och klicka på Online.
 • Högerklicka på den SSD som du vill initiera och välj Initiera disk.
 • I dialogrutan Initialize Disk, välj den SSD-disk du vill initiera och välj den föredragna partitionsstilen: GPT eller MBR.
 • Klicka på OK för att starta diskinitieringsprocessen.
 • När du har initierat disken högerklickar du på din SSD-enhet och väljer New Simple Volume.
 • Slutför New Simple VolumeWizard för att allokera volym till din SSD.Bildkredit: Microsoft
 • Du har nu initierat din SSD och kan komma åt den via File Explorer.

  Relaterat: Hur man hanterar hårddiskpartitioner och volymer i Windows 10

  Vilken partitionsstil ska du välja för din SSD

  Varje lagringsenhet som är ansluten till din dator har en specifik partitionsstil. Partitionsstilen bestämmer hur Windows kommer åt data på disken. Det finns två huvudsakliga partitionsstilar på Windows: GPT och MBR.

  GUID Partition Table (GPT) är den vanligaste partitionsstilen för SSD:er och hårddiskar. Som standard kommer Windows att partitionera diskar med GPT-formatet. GPT är det föredragna formatet eftersom det stöder volymer större än 2 TB och är kompatibelt med de senaste UEFI-baserade systemen. Master Boot Record (MBR) är den traditionella partitionsstilen som används av äldre datorer och flyttbara enheter som minneskort.

  Vi rekommenderar att du använder GPT-partitionsstilen för din SSD eftersom den stöds bättre, ger mer säkerhet och tillåter större volymer.

  Du kan också välja att konvertera en MBR-disk till en GPT-disk eller vice versa. Du måste dock först formatera enheten och rensa all data.

  Vad du ska göra om du inte kan initiera din SSD på Windows

  Medan appen Diskhantering gör det enkelt att initiera en SSD, kan du stöta på tillfällen där alternativet ”Initiera disk” saknas eller inte fungerar som förväntat. Lyckligtvis är det ganska enkelt att fixa det och kräver bara att du kör några kommandon i kommandotolken. Så här gör du.

 • Tryck på Win + S för att öppna sökmenyn.
 • Skriv kommandotolken i rutan och välj Kör som administratör.
 • I konsolen skriver du diskpart och trycker på Enter.
 • Skriv list disk och tryck på Enter för att se alla enheter på ditt system.
 • Notera numret som är kopplat till den SSD du vill initiera från den första kolumnen.
 • Skriv sel disk N, ersätt N med disknumret som noterades i föregående steg och tryck på Enter.
 • När du har valt disken skriver du ren i konsolen och trycker på Enter.
 • Öppna appen Diskhantering och försök initiera disken igen. Om du fortfarande upplever problem, se vår guide för att åtgärda problemet ”Okänd disk inte initierad” på din Windows-dator för mer hjälp.