Hur man avbannar någon på Discord

Discord har många spännande funktioner, som att kommunicera med andra spelare eller vänner genom grupper. Alla medlemmar i en grupp måste dock undvika spam och trolling. Om de inte följer dessa regler har servermoderatorerna befogenhet att förbjuda dem.

Men vad händer om de förbjuder någon av misstag? Är det möjligt att avböja den personen? Dessutom, är stegen olika eller samma om du använder MEE6, Dyno eller Carl? Ta reda på det i den här guiden.

Hur man avbannar någon på Discord

Det enklaste sättet att avbanna någon på Discord är att göra det med en dator. Men kom ihåg att du bara kan göra detta om du är administratör för en server. Oavsett om du är en Mac-, Windows- eller Chromebook-användare kommer processen att förbli densamma. Så här tar du bort någon på Discord med bara några klick:

 • Starta Discord på din dator.
 • Gå till servern eller kanalen som du vill ta bort blockeringen från någon.
 • Klicka på nedåtpilen längst upp till vänster på skärmen bredvid servernamnet. Om du gör det öppnas rullgardinsmenyn.
 • Klicka på ”Serverinställningar”.
 • Tryck på ”Förbud” längst ner på sidmenyn till vänster. Det kommer att finnas en lista över alla förbjudna användare till höger.
 • Välj den medlem som ska avaktiveras. Du kan skriva in personens namn i sökrutan om det finns många förbjudna medlemmar.
 • Ett popup-meddelande kommer att visas som ber dig att välja om du vill återkalla ett förbud. Klicka på ”Återkalla förbud”.
 • När du följer dessa steg kommer den förbjudna medlemmen att kunna använda servern igen.

  Hur man avbannar någon på en Discord-server

  Ett enkelt sätt att avbanna någon på valfri Discord-server är genom en datorapp. Så här gör du:

 • Öppna Discord, kolla servrarna till vänster på sidan.
 • Välj den som du har bannlyst en person från.
 • Högerklicka på servern. Klicka sedan på ”Serverinställningar” från rullgardinsmenyn.
 • Tryck på ”Översikt”.
 • Det kommer att finnas en sidofält till vänster. Rulla ned till ”Förbud”.
 • Tryck på den person du vill ta bort förbudet. Kontrollera sedan om det är rätt användare och deras ID.
 • Klicka på ”Återkalla förbud”.
 • Så enkelt är det! Personen kommer nu att få använda servern.

  Hur man avbannar någon på Discord med MEE6

  Om du använder MEE6 som en Discord-rollbot är det relativt enkelt att avbryta en medlem. Så här gör du:

 • Öppna Discord på din dator.
 • Gå till ”Serverinställningar” genom att klicka på nedåtpilen uppe till vänster och välja den från rullgardinsmenyn.
 • Tryck på ”Förbud”.
 • Sök efter den medlem du vill ta bort banningen. De kommer att vara på höger sida av skärmen.
 • Klicka på ”Återkalla förbud”.
 • Hur man avbannar någon på Discord med Dyno

  De som föredrar Dyno som en Discord-rollbot bör följa stegen nedan för att avbanna en medlem:

 • Öppna Discord på din dator.
 • Tryck på nedåtpilen uppe till vänster.
 • Välj ”Serverinställningar”.
 • Klicka på ”förbud” till vänster.
 • Listan över förbjudna medlemmar visas till höger. Hitta medlemmen att avbanna.
 • Klicka på ”Återkalla förbud”.
 • Det är allt! Du har nu avstängt medlemmen, och de kan använda Dyno igen.

  Hur man avbannar någon på Discord med Carl

  Om du använder Carl, kanske du undrar om stegen för att avbanna någon kommer att vara annorlunda jämfört med MEE6 eller Dyno. Lyckligtvis är de alla likadana.

 • Öppna servern på din dator. Klicka på nedåtpilen längst upp till vänster på skärmen.
 • Tryck på ”Serverinställningar”.
 • Klicka på ”Förbud” från menyn till vänster.
 • Välj den person som ska avaktiveras till höger.
 • Bekräfta genom att trycka på ”Återkalla förbud”.
 • Hur man IP-bannar någon på Discord

  Generellt sett är alla förbud mot Discord IP-baserade. Detta innebär att när en moderator blockerar en användare, förbjuder de alla andra personer som använder samma IP-adress från att komma åt servern i fråga. Så tänk på detta när du bestämmer dig för att blockera en medlem. För att IP-banna någon oavsett om du använder Dyno, Carl eller MEE6 som din rollbot, så här ska du göra:

 • Öppna Discord på din dator.
 • Välj server från vänster sida av skärmen.
 • Tryck på den medlem du vill blockera.
 • Högerklicka på deras namn och leta efter ”Ban” från rullgardinsmenyn.
 • Du kommer att se popup-menyn. Här är det möjligt att ta bort kommentarer från medlemmen.
 • Skriv varför du förbjuder den här personen i kommentarsfältet.
 • Tryck på ”Förbjud”.
 • Hur man avbannar någon på Discord på PC

  Att avbanna någon på Discord via PC är samma för olika operativsystem. Som sagt, följ stegen nedan oavsett om du använder Mac, Windows eller Chromebook:

 • Öppna Discord på din dator.
 • Välj den kanal till vänster som du vill ta bort blockeringen från någon.
 • Tryck på nedåtpilen uppe till vänster och välj ”Serverinställningar”.
 • Klicka på ”Förbud”. Om du gör det visas en lista över förbjudna medlemmar till höger.
 • Välj den medlem som ska avaktiveras.
 • Bekräfta genom att klicka på ”Återkalla förbud”.
 • Hur man avbannar någon på Discord på Android eller iPhone

  Om du använder Discord på din smartphone och vill avaktivera en medlem, vet att stegen kommer att vara desamma oavsett om du är Android- eller iPhone-användare. Här är vad du behöver göra:

 • Starta Discord på din smartphone.
 • Välj servern till vänster som du blockerade en medlem från.
 • Klicka på ikonen med tre punkter längst upp till vänster på skärmen.
 • Tryck på kugghjulsikonen.
 • Tryck på ”Förbud”.
 • Tryck på deras namn.
 • Klicka slutligen på ”Återkalla förbud”.
 • Ytterligare FAQ

  Om det är något annat du är intresserad av att ta reda på om förbud mot Discord, kolla in nästa avsnitt:

  Är förbud mot oenighet permanenta?

  Huruvida förbudet är permanent på Discord beror på vilken typ av förbud det gäller. Serverförbud uppstår när en moderator blockerar en medlem från en viss server. Detta innebär att alla som använder samma IP-adress inte heller kommer att kunna komma åt den servern. Detta förbud behöver inte vara permanent. Moderatorn kan besluta att ta bort den personen, så att de kommer att tillåtas in på servern igen.

  Det finns dock också systemomfattande förbud. Om Discord blockerar en medlem för att ha brutit mot deras policyer är dessa förbud permanenta.

  Vad händer om du förbjuder någon på Discord?

  När en moderator blockerar någon på Discord kan denna medlem inte göra inlägg på servern, se meddelanden, skicka eller få röstchatt. De kan inte heller se andra användare som är på servern som de har blivit avstängda från. Eftersom dessa förbud är IP-baserade kommer andra personer som använder samma IP-adress inte att kunna komma åt samma server.

  Personen du har blockerat kommer inte att få ett meddelande. Men när de försöker komma in på servern kommer de att se ett meddelande om att länken har upphört att gälla.

  Kan jag bli avstängd på Discord?

  Om inte en moderator bestämmer sig för att avbryta en medlem, finns det inget sätt att göra det själv. Däremot kan en förbjuden medlem nå servermoderatorn, be om ursäkt för vad som än har fått den här personen att förbjuda dem, och hoppas att de kommer att återkalla förbudet. Men kom ihåg att detta bara är möjligt om moderatorn inte också har blockerat dig. Om så är fallet kommer du inte att kunna skicka ett meddelande till dem.

  Om Discord har bannlyst en medlem är det enda sättet att bli avstängd att kontakta Discord och överklaga. Förbjudna medlemmar kan skriva i detalj om sitt problem och hoppas på det bästa. För att skriva till Discord-tjänsten, så här ska du göra:

  • Knacka på den här länken.

  • Välj ”Förtroende och säkerhet” under ”Vad kan vi hjälpa dig med?”

  • Välj ”Överklaga en åtgärd som Trust & Safety vidtagit på mitt konto” under ”Rapporttyp”.

  • Skriv om förbudsdetaljerna.

  • Bifoga eventuella dokument om du har.

  • När du är klar trycker du på ”Skicka”.

  Kan du förbjuda någon igen efter att ha avbrutit dem på Discord?

  Även om en moderator återkallar ett förbud, är det fortfarande möjligt att blockera en medlem igen om det finns en god anledning till det. Moderatorn bör följa samma steg som de gjorde första gången för att blockera denna medlem.

  Avsluta Discord-medlemmar

  Oavsett om du använder Discord på din dator eller en smartphone, är det möjligt att avaktivera en medlem som du tidigare har blockerat. Kanske har du gjort ett misstag, eller så har de skickat ett meddelande om ursäkt, vilket är anledningen till att du bestämmer dig för att återkalla ett förbud.

  Tänk på att om den medlemmen bryter mot reglerna vid något tillfälle kan du blockera dem igen. Eftersom dessa är IP-baserade förbud kommer de inte att kunna använda servern även om de skapar ett annat konto men fortfarande använder samma IP-adress.

  Har du lyckats avsluta en medlem på Discord? Upplevde du några problem? Och var du tvungen att förbjuda samma medlem två gånger? Berätta för oss om din erfarenhet av förbud och de vanligaste anledningarna till att förbjuda medlemmar – vårt community skulle gärna vilja höra mer.