Hur man använder PhotoRec för att återställa raderade filer i Linux/Ubuntu

Hur återställer man raderade filer i Linux/Ubuntu med PhotoRec?

Inledning

Dataförlust kan vara en förödande upplevelse, särskilt om det rör sig om viktiga filer som bilder, dokument eller filer relaterade till arbete eller studier. En av de vanligaste orsakerna till dataförlust är oavsiktlig radering, men även andra faktorer som strömavbrott, virusinfektioner eller hårddiskfel kan resultera i dataförlust.

Lyckligtvis finns det verktyg som kan hjälpa till att återställa raderade eller förlorade filer i Linux-miljöer. PhotoRec är ett av de mest populära och effektiva filåterställningsprogrammen som finns tillgängligt för Linux-operativsystem. Med sin avancerade filskanningsalgoritm och filformatstöd kan PhotoRec återställa filer från en mängd olika enheter, inklusive hårddiskar, SSD:er, USB-enheter och digitalkameror.

Steg-för-steg-guide för hur du använder PhotoRec

Huvudrubrik: Steg 1: Installera PhotoRec

Det första du behöver göra är att installera PhotoRec på ditt Linux-system. Terminalen är det föredragna sättet att installera programvara i Linux. Öppna terminalen, antingen via genvägen i Start-menyn eller genom att trycka på ”Ctrl + Alt + T”.

För att installera PhotoRec i Ubuntu och Debian-baserade distributioner, använd följande kommando:


sudo apt-get update
sudo apt-get install testdisk

För att installera PhotoRec i Red Hat-baserade distributioner, som CentOS och Fedora, använd följande kommando:


sudo yum install testdisk

Huvudrubrik: Steg 2: Initiera PhotoRec

När PhotoRec är installerat kan du initiera det genom att köra följande kommando i terminalen:


sudo photorec

Huvudrubrik: Steg 3: Välj enhetspartitions återställningsalternativ

När programmet startar kommer du att hälsas med PhotoRecs huvudmeny. Använd piltangenterna för att navigera i menyn och välj ”File Opt” (File Options), som är det andra alternativet.

Nästa meny kommer att visa en lista över tillgängliga enheter och partitioner på ditt system. Använd piltangenterna för att markera enheten där du vill återställa filer och tryck på ”Enter”.

Huvudrubrik: Steg 4: Konfigurera filsökningsparametrar

PhotRec låter dig filtrera filåterställningsprocessen baserat på filtyp. Om du vet filtypen för de raderade filerna kan du välja den från listan över stödda filtyper. Du kan också välja att återställa alla filtyper genom att välja ”File Formats”.

Huvudrubrik: Steg 5: Välj destination för återställda filer

Nästa steg är att välja en destination där de återställda filerna ska sparas. Navigera till en extern enhet eller en annan partition på din hårddisk som har tillräckligt med ledigt utrymme för de återställda filerna.

Huvudrubrik: Steg 6: Starta skanningsprocessen

När alla inställningar är konfigurerade kan du starta filskanningsprocessen. Välj ”Search” i huvudmenyn och tryck på ”Enter”.

PhotRec kommer att skanna den valda enheten eller partitionen noggrant och återställa alla återställningsbara filer till den valda destinationsmappen. Skanningsprocessen kan ta lång tid, beroende på enhetens storlek och antalet raderade filer.

Huvudrubrik: Steg 7: Se återställda filer

När skanningsprocessen är klar kan du se de återställda filerna i destinationsmappen. Den återställda filstrukturen beror på filformatet, men du kan vanligtvis se de återställda filerna organiserade i mappar baserat på filtyp.

Slutsats

PhotoRec är ett kraftfullt verktyg för filåterställning som kan hjälpa dig att återställa raderade eller förlorade filer från Linux-enheter. Genom att följa stegen som beskrivs i den här artikeln kan du öka dina chanser att framgångsrikt återställa förlorade data.

Kom ihåg att ju snabbare du vidtar åtgärder efter dataförlust, desto större är chansen att återställa dina filer. Undvik att skriva till eller formatera den enhet som innehöll de raderade filerna, eftersom det kan skriva över data och göra dem omöjliga att återställa.

Vanliga frågor

1. Vilka filformat kan PhotoRec återställa?**
PhotoRec stöder ett brett utbud av filformat, inklusive bilder, dokument, arkiv, ljud- och videofiler.

2. Kan PhotoRec återställa filer från formaterade partitioner?**
Ja, PhotoRec kan återställa filer från formaterade partitioner, men framgångsgraden kan minska.

3. Hur lång tid tar PhotoRec att skanna en enhet?**
Skanningstiden beror på storleken på enheten och antalet raderade filer. Det kan ta allt från några minuter till flera timmar.

4. Kan PhotoRec återställa raderade filer från en extern hårddisk?**
Ja, PhotoRec kan återställa filer från externa hårddiskar, USB-enheter och andra avtagbara lagringsenheter.

5. Finns det några begränsningar för PhotoRec?**
PhotoRec är ett mycket kapabelt filåterställningsverktyg, men det kan inte återställa alla raderade filer. Chansen att återställa filer minskar om de har skrivits över eller om enheten har skadats allvarligt.

6. Finns det några alternativ till PhotoRec?**
Ja, det finns andra filåterställningsverktyg för Linux, som TestDisk och R-Studio.

7. Hur kan jag öka chansen att återställa raderade filer med PhotoRec?**
Se till att inte skriva till eller formatera enheten som innehöll de raderade filerna. Använd ett dedikerat filåterställningsverktyg som PhotoRec.

8. Kan PhotoRec återställa filer från en raderad partition?**
Ja, PhotoRec kan återställa filer från raderade partitioner, men framgångsgraden kan variera beroende på hur partitionen raderades.