Hur man använder Microsoft Teams undersökningsverktyg

Spread the love

Microsoft Teams har alla möjliga samarbetsverktyg inbyggda. Dessa verktyg är inte alla centrerade kring dokument, kalkylblad eller presentationer. De kommer också i form av omröstningar och undersökningar och frågesporter.

Microsoft Teams undersökningsverktyg fungerar alla via Microsoft Forms. Microsoft Forms är ett funktionsrikt verktyg som kan skapa alla typer av informationsinsamlingsmoduler som kan användas för att genomföra undersökningar i en kanal, köra en frågesport eller omröstningsmedlemmar.

Microsoft Teams undersökningsverktyg

För att skapa en enkät i Microsoft Teams behöver du veta vilken typ av frågor du kommer att ställa och vilken typ av svar du vill ha, dvs om en respondent kan välja flera svar eller bara ett.

  Kombinera flera bilder till en PDF-fil med Photoshop CS5

Skapa en Microsoft Teams-undersökning

Innan du skapar en enkät i Microsoft Teams, se till att du har frågan och svaren som kan väljas redo. Du kommer inte att kunna gå tillbaka och lägga till fler svar.

Öppna Microsoft Teams.
Gå till teamet och kanalen du vill köra undersökningen i.
Klicka på knappen Ny konversation.
Klicka på knappen för fler alternativ och välj Formulär från överflödesmenyn. Om Formulär inte finns med i listan använder du sökfältet för att hitta och välja det.
Skapa en fråga och ange alternativen för den. Om du vill att användare ska kunna välja mer än ett alternativ, aktivera omkopplaren ”Flera svar”.
Klicka på Skicka så läggs frågan upp.
Upprepa för ytterligare frågor.

  Följ pilen är ett lätt att följa navigeringsverktyg

Obs: När flera svar är aktiverade visas alternativen som en användare kan välja med en ”kryssruta” medan, med alternativet för flera svar inaktiverat, visas de med alternativknappar som indikerar att endast en kan väljas.

Svara och analysera resultat från Microsoft Teams-undersökningar

När du lägger upp en enkätfråga till Microsoft Teams publiceras resultatpanelen direkt under den. När fler och fler respondenter skickar in sina svar uppdateras denna resultatpanel för att återspegla resultaten.

Du kommer att kunna se, med en blick, hur många användare som väljer ett visst svar, vilket svar som valdes av de flesta medlemmarna, vilket svar som valdes minst, etc.

Slutsats

Microsoft Forms är ett kraftfullt verktyg. Enkäten eller omröstningarna som skapats med Forms i Microsoft Teams är ganska grundläggande och tillåter användare att bara posta en fråga åt gången istället för att skapa och skicka in ett frågeformulär med flera frågor. Om du vill skapa en mycket mer komplicerad undersökning bör du fortfarande använda Formulär. Skapa formuläret i Microsoft Forms så kommer du att kunna dela det, via en länk, med vem som helst. Länken kan delas i Microsoft Teams, och den kan delas över andra kommunikationskanaler. Genom att skapa en enkät direkt i Formulär kan du redigera frågorna om du behöver och analysera svaren bättre.

  Hur man lägger till användare till Jira-kort