Hur du organiserar dina listor i Linux med Dynalist

Har du för vana att skapa att-göra-listor eller idélistor på ett anteckningsblock på din Linux-dator? I så fall finns det ett bättre sätt att gå tillväga. Vi presenterar Dynalist: en utmärkt anteckningsredigerare för Linux. Så här använder du det på Linux.

Installerar Dynalist på Linux

Dynalist är tillgängligt för alla Linux-användare. Apputvecklaren distribuerar dock inte ett DEB-paket, ett RPM-paket eller skickar ens in sina applikationer i Snap- eller Flatpak-butiker.

Öppna ett terminalfönster för att få appen att fungera på ditt Linux-system. Du kan öppna ett terminalfönster på Linux-skrivbordet genom att trycka på Ctrl + Alt + T på tangentbordet. Eller sök efter ”Terminal” i appmenyn och starta den på det sättet.

När terminalfönstret är öppet på Linux-skrivbordet, använd wget nedladdningskommandot nedan för att hämta den senaste versionen av Dynalist.

wget https://dynalist.io/standalone/download?file=dynalist.tar.gz -O dynalist.tar.gz

Nu när filen har laddats ner till din dator måste du dekomprimera den på din dator. Använd kommandot tar xvf nedan och dekomprimera filen ”dynalist.tar.gz”.

tar xvf dynalist.tar.gz

Efter att ha dekomprimerat filen, en mapp med namnet ”dynalist-1.0.5”. Härifrån använder du mv-kommandot och byter namn på mappen till ”dynalist.” Mappen måste bytas om för installationsändamål.

mv dynalist-1.0.5/ dynalist/

Nu när filen döpts om, använd kommandot mv igen, den här gången med sudo-kommandot, och placera den i mappen /opt/.

sudo mv dynalist/

Med mappen i /opt/-katalogen är det dags att skapa en startprogram. Använd pekkommandot och skapa ”dynalist”-filen. Den här filen är ett skript, men den kommer att göra det så att du kan starta Dynalist-programmet när du vill.

tryck på ~/dynalist

Med filen skapad öppnar du textfilen med nano-kommandot. Skriv sedan i ”#!/bin/bash” överst i filen. Denna kodrad är viktig, och ditt skript kommer inte att kunna starta utan det.

#!/bin/bash

Efter den första kodraden lägger du till den andra kodraden. Denna kod kommer att flytta skriptet till mappen ”dynalist” i /opt/-katalogen där programmets filer finns. Skriptet måste finnas här för utan det kommer det inte att starta.

cd /opt/dynalist/

Med den andra kodraden inställd är det dags att lägga in den tredje raden i startfilen. Den här raden kommer att hantera uppstart av Dynalist på Linux-skrivbordet.

./dynalist

Nu när de tre raderna kod är konfigurerade. Spara ändringarna med tangentbordskommandot Ctrl + O. Stäng sedan Nano-textredigeraren med tangentbordskommandot Ctrl + X.

Med allt sparat, använd kommandot mv för att placera startfilen i katalogen /usr/bin/. Om du placerar den här filen här startar appen när du kör kommandot dynalist.

sudo mv ~/dynalist /usr/bin/

Uppdatera slutligen filens behörigheter med kommandot chmod.

sudo chmod +x /usr/bin/dynalist

För att starta programmet på din dator, tryck på Alt + F2 på tangentbordet för att öppna snabbstartaren. Skriv sedan in kommandot nedan för att starta Dynalist.

dynalist

Använder Dynalist på Linux

För att skapa anteckningar med Dynalist, börja med att hitta sidofältet ”Mina filer”. Klicka sedan på ”+”-symbolen för att skapa en ny anteckning i appen. När du väljer den här knappen ser du en meny.

I menyn som kommer upp finns tre alternativ att välja mellan. Först, för att skapa en ny anteckning, kan du klicka på knappen ”Nytt dokument”. När du har valt den här knappen kommer Dynalist att skapa en ny fil.

När du har skapat en ny fil kommer Dynalist att uppmana dig att ändra filens titel från ”Untitled” till det du vill ge din nya anteckningsfil. När du har gett den ett namn, ta med musen och klicka på det tomma textområdet.

Så snart du klickar på det tomma området skapas en punktlista. Härifrån kan du omedelbart börja skriva dina anteckningar. För att skapa ett nytt objekt i listan, tryck på Enter-tangenten med tangentbordet.

Avancerad formatering

Att skriva i en punktlista är tillräckligt bra för de flesta användare. Men om du behöver mer avancerade formateringsfunktioner, måste du hänvisa till ”Triggers”-listan i sidofältet. Dessa utlösare är kommandon som du kan använda för att formatera dina listor.

Om du till exempel vill lägga till en kodrad i ditt dokument, kan du trycka på `-tangenten, skriva in din kod och stänga kodraden med `-symbolen igen.

Det finns en hel del avancerade formateringsfunktioner att använda i Dynalist. Om du vill ha mer information, klicka på ”Komma igång med Dynalist” för mer information om hur du använder appen och avancerad formatering.