Hur du får din Linux MAC-adress

Behöver du hitta din Linux MAC-adress men kan inte lista ut det? Vi kan hjälpa! Följ med när vi går igenom de olika sätten du kan upptäcka dina nätverkskorts MAC-adress på Linux!

Linux MAC-adress – IP Link Show

Det finns många sätt att se din MAC-adress i Linux. Som sagt, det enklaste sättet att göra det är i terminalen med IP LINK SHOW. Detta verktyg kan visa dig alla anslutna nätverksenheter på systemet och information om IP-adress och MAC-adress.

För att komma igång, öppna ett terminalfönster. För att öppna ett terminalfönster på Linux-skrivbordet, tryck på tangentbordskombinationen Ctrl + Alt + T. Alternativt kan du öppna appmenyn och söka efter ”Terminal” och starta appen på det sättet.

När terminalfönstret är öppet och klart kan du använda kommandot ip link show nedan för att visa alla anslutna nätverksenheter.

ip link show

Härifrån, titta igenom kommandoutgången för din nätverksenhet. I det här exemplet kommer vi att använda nätverksenheten ”wlan0”. Din enhet kommer att skilja sig åt.

När du har hittat din enhet i kommandoutgången, leta efter avsnittet ”länk/eter”. Bredvid ”länk/eter” finns din MAC-adress. Om du vill spara denna information för senare kan du köra kommandot ip link show igen i kombination med > omdirigeringsfunktionen.

ip link show > ~/my-mac-address-information.txt

När som helst, om du vill se utdata från denna textfil, kan du utföra följande cat-kommando och visa filen ’my-mac-address-information.txt’.

cat ~/my-mac-address-information.txt

Alternativt öppnar du Linux-filhanteraren och dubbelklickar på filen ”my-mac-address-information.txt” i din hemmapp för att starta filen i din favorittextredigerare.

Linux MAC-adress – /sys

Förutom verktyget IP LINK SHOW kan du se din MAC-adressinformation på Linux genom mappen /sys på Linux. Den här metoden är inte så enkel som att ange ett kommando, men om du inte är nöjd med att använda den första metoden vi har täckt är detta ett bra sätt att få MAC-adressinformation.

För att starta, öppna ett terminalfönster. För att öppna ett terminalfönster på Linux-skrivbordet, tryck på Ctrl + Alt + T på skrivbordet. Alternativt kan du öppna din appmeny och söka efter ”Terminal” och starta appen på det sättet.

När terminalfönstret är öppet på Linux-skrivbordet, använd CD-kommandot för att flytta till /sys-mappen.

cd /sys

När du har hamnat i mappen /sys i terminalfönstret, kör du kommandot ls för att ta en titt på innehållet i mappen.

ls

Titta på ls-utgången. Du bör se mappen ”klass”. Om du inte ser mappen ”klass”, starta om din Linux-dator och försök igen. När du har hittat mappen ”klass”, använd CD-kommandot för att flytta in i den.

cd class

Kör kommandot ls igen i mappen ”klass” och leta upp mappen ”net”. Den här mappen innehåller all information om nätverkskort.

ls

Använd CD-kommandot och flytta till mappen ”net”.

cd net

Kör kommandot ls i mappen ”net”. Efter att ha kört kommandot ls bör du se en utdata från varje nätverksenhet som är ansluten till din Linux-dator. Till exempel kan du se Enp5s0 (ethernet på vissa Linux-system), Wlan0 (WiFi på vissa Linux-system) och lo (standard loopback-enhet på varje Linux-distribution.

Bestäm vilken nätverksenhet du behöver hitta MAC-adressen för. Använd sedan CD-kommandot för att flytta till dess mapp. I det här exemplet kommer vi att använda mappen ”wlan0”.

Väl inne i mappen, kör kommandot cat för att se din MAC-adress för enheten.

cat address

Vill du spara din MAC-adress i en textfil? Ange följande kommando.

cat address > ~/my-mac-address.txt

Linux MAC-adress – Ifconfig

Ett tredje sätt att se din nätverksadapters MAC-adress på Linux är med Ifconfig-verktyget. Tänk på att Ifconfig-verktyget har tagits bort och inte många Linux-operativsystem levererar det längre. Men om du använder ett Linux-operativsystem som fortfarande har Ifconfig kan du använda det för att hitta din MAC-adress. Här är hur.

Öppna först ett terminalfönster. När terminalfönstret är öppet, använd ifconfig-kommandot nedan för att se alla anslutna nätverksenheter.

ifconfig

När kommandot har körts letar du efter nätverksenheten du vill hitta MAC-adressen för. I det här exemplet kommer vi att leta efter ”wlan0”, standard WiFi-enheten.

Hitta ”eter” under din nätverksenhet. Bredvid ”ether” finns din MAC-adress.