(FIXAT) Undantagsåtkomstfel i Windows 10

Exception Access Violation Error visas i Windows 10 när du kör en app eller när du startar systemet. Normalt, när systemet startar och startar appar som är inställda på att köras vid start, utlöser en av dem detta fel. Som ett resultat kommer appen inte att köras eller ditt system juli bli instabil.

Exception_Access_Violation Error på Windows 10

Exception Access Violation Error orsakas av något av följande;

Problem med att hantera minne av en app
Problem med RAM
Hårdvaruproblem

Hur man åtgärdar åtkomstöverträdelse på adress …

Hårdvaruproblem är den sällsynta orsaken till felet Exception Access Violation men bör inte uteslutas. Om du, efter att ha uttömt alla korrigeringar som listas här, fortsätter att se felet Exception Access Violation, låt ditt systems hårdvara kontrolleras för skada, särskilt RAM-minnet.

1. Lägg till undantag för förebyggande av dataexekvering för app

Om du får felet Exception Access Violation varje gång du öppnar en viss app kan du lägga till ett undantag för att förhindra att felet dyker upp. Det kommer inte att lösa problemet men du kommer att kunna starta appen.

Öppna File Explorer.
Klistra in detta i platsfältet: explorer shell:::{BB06C0E4-D293-4f75-8A90-CB05B6477EEE} och tryck på Retur.
Klicka på Avancerade systeminställningar i kolumnen till vänster.
Gå till fliken Avancerat.
Klicka på knappen Inställningar i avsnittet Prestanda.
Gå till fliken Data Execution Prevention.
Välj Slå på DEP för alla program utom de jag väljer.
Klicka på knappen Lägg till längst ned.
Välj EXE för appen som orsakar felet.
Klicka på Använd och starta sedan appen.

2. Stäng av användarkontokontroll

Du kan stänga av användarkontokontrollen och det kommer att dölja felet, men du bör bara göra det när du behöver köra appen. Användarkontokontroll ska inte inaktiveras permanent.

Öppna Kontrollpanelen.
Gå till Användarkonton>Användarkonton.
Klicka på Ändra inställningar för användarkontokontroll.
Dra skjutreglaget till botten och klicka på Verkställ.
Kör appen nu och felmeddelandet visas inte.

3. Skapa options.ini-filen för appen

Du kan skapa en inställningsfil som juli kunna lösa felet för appen. Denna lösning gäller för spel och inte andra appar som juli visa felet.

Öppna File Explorer.
Klistra in denna %AppData% i platsfältet och tryck på Enter.
Öppna mappen för spelet som utlöser felet.
Högerklicka i ett tomt område och välj Nytt>Textdokument.
Byt namn på det till: options.ini (ändra tillägget när du uppmanas att göra det).
Öppna filen och klistra in följande i den:

AudioLOD = Low
HasSeenLogoMovies = yes
IdealStaticGameLOD = VeryLow
Resolution = 800 600
StaticGameLOD = VeryLow
TimesInGame = 1

Spara ändringarna och öppna spelet.

4. Kontrollera filattribut

Felet Exception Access Violation juli orsakas av en viss fil. Du kommer att veta eftersom felmeddelandet kommer att berätta så mycket. Om felmeddelandet åtföljs av ett filnamn, kontrollera filens attribut.

Öppna File Explorer och navigera till filen.
Högerklicka på filen och välj Egenskaper från snabbmenyn.
Avmarkera Skrivskyddad.
Klicka på Använd.
Kör appen.

5. Kör appen i kompatibilitetsläge

Om du nyligen har uppdaterat Windows 10, eller om appen själv har uppdaterats, uppdateringen juli vara anledningen till att du ser problemet. Testa att köra appen i kompatibilitetsläge så kan felet försvinna.

Skapa en genväg för appen du försöker öppna.
Högerklicka på genvägen och välj Egenskaper från snabbmenyn.
Gå till fliken Kompatibilitet.
Välj ”Kör det här programmet i kompatibilitetsläge för”
Öppna rullgardinsmenyn och välj Windows 7 eller 8 (du måste experimentera lite här).
Klicka på Använd.
Använd genvägen för att öppna appen.

6. Avinstallera och installera om appen

Det är möjligt att appen har skadats. Detta juli hända om appen har uppdaterats och uppdateringen är buggig eller den juli hända om ditt system inte stängdes av ordentligt. Att avinstallera och installera om appen är ett enkelt sätt att fixa det.

Öppna Kontrollpanelen.
Gå till Program>Avinstallera ett program.
Välj appen du försöker öppna och klicka på knappen Avinstallera.
När appen har avinstallerats, ladda ner och installera den igen.

7. Kör maskinvarufelsökaren

Detta fel juli orsakas av hårdvaruproblem. Vissa maskinvaruproblem kan fixas eller identifieras av Windows 10-maskinvarufelsökaren.

Tryck på kortkommandot Win+R för att öppna körrutan.
I körrutan anger du msdt.exe -id DeviceDiagnostic och trycker på Enter.
Kör felsökaren och tillämpa alla korrigeringar som den rekommenderar.

8. Koppla bort och återanslut kringutrustning

Det är möjligt att en av de kringutrustning som du har anslutit till systemet, särskilt Bluetooth-enheter, orsakar felet Exception Access Violation. Koppla bort dem och anslut dem igen.

9. Kontrollera om det finns hårdvaruproblem

Om ditt problem vid det här laget fortfarande inte är löst bör du kontrollera hårdvaran för fel. Stresstesta RAM-minnet och sedan undersöka systemet fysiskt för skador eller lösa kablar. Om du inte vet hur man kontrollerar den för hårdvaruskador, ta in den för reparation.

Slutsats

Felet Exception Access Violation kommer att blockera en app från att köras. Det juli eller juli inte peka dig på vilken fil som orsakar felet men ovanstående korrigeringar bör ge en lösning på problemet.