9 Programvara för hantering av datacenterinfrastruktur (DCIM).

Det finns en ökande global trend att använda programvara för datacenterinfrastrukturhantering (DCIM) för att förbättra operativ effektivitet inom datacenter. Denna trend är inte begränsad till stora företag, eftersom mindre organisationer också använder DCIM för att lindra de dagliga utmaningarna som deras datacenteroperatörer står inför.

Det här avsnittet kommer att gå igenom olika toppmärken och deras funktioner som tillhandahåller DCIM-verktyg.

Vad är Data Center Infrastructure Management Software (DCIM)?

DCIM-mjukvaran är ett specialiserat verktyg som är utformat för att ge omfattande hantering och fullständig insikt i driften av ett datacenter.

Dess syfte är att övervaka, hantera och kontrollera alla aspekter av en datacenterinfrastruktur, såsom kraft och kyla, IT-tillgångar, utrymmesutnyttjande, nätverksanslutning, etc.

IT-utrustning som servrar, lagring och andra nätverksenheter, som mekanismer för infrastruktur för anläggningar som kraftdistributionsenheter och luftkonditioneringsanläggningar, hanteras alla i realtid med DCIM-programvara.

Programvaran ger en komplett bild av datacentrets fysiska infrastruktur, inklusive kraft- och kylsystem, rack, servrar, nätverksenheter, anslutningsmöjligheter och lagringsenheter.

Implementeringen av DCIM hjälper organisationer att hålla koll på varje enhet och komponent som ingår i datacentret för att optimera de tillgängliga resurserna, minska stilleståndstiden och förbättra den totala operativa effektiviteten.

DCIM är en kraftfull lösning för att automatisera datacenterdrift och öka ROI för alla typer och storlekar av organisationer.

Enligt en Mckinsey-rapport förväntas antalet amerikanska datacenter öka med 10 % årligen fram till 2030. DCIM-lösningar är viktiga i denna bransch fokuserade på tillväxt eftersom de sänker kostnaderna, ökar produktiviteten, maximerar utrymmet, förbättrar integrationen och hjälper till att leverera kostnadseffektiva lösningar.

Vem använder DCIM-programvara?

IT-administratörer använder DCIM-programvara för att spåra och hantera IT-tillgångar och andra enheter, övervaka strömförbrukning och planera för kapacitet och resursallokering. IT-chefer kan tilldela program till den bästa hårdvaran och maximera resursanvändningen genom att snabbt komma åt relevant data. Även att hålla jämna steg med ökande arbetsbelastningar och konsumentkrav görs lättare för dem genom DCIM.

Datacenterchefer kan också fatta smartare beslut och hantera sina faciliteter mer effektivt av DCIM för att bättre förstå hur deras datacenter fungerar i realtid och lösa eventuella problem innan de blir kritiska.

För att uttrycka det enkelt, IT-chefer och personal använder DCIM för att få ut det mesta av sina datacenterresurser och garantera bästa möjliga prestanda och pålitlighet för sina väsentliga applikationer och system.

Fördelar med DCIM

För att effektivisera driften av datacenter och minska påfrestningarna för operatörer i företag av alla slag, används DCIM-programvaran allt oftare över hela världen. Här är några av de viktigaste fördelarna med att implementera DCIM:

✅ Större synlighet: Med DCIM-programvara kan administratörer övervaka och kontrollera hela sin IT-infrastruktur från en centraliserad plats med mer insikt i den fysiska infrastrukturen.

✅ Bättre hantering av resurser: DCIM samlar in datamått från olika datacenterkomponenter och enheter som säkerställer att rätt appar fungerar på rätt hårdvara och att varje applikation effektivt använder de resurser som den har tilldelats. Det hjälper chefer att fatta bättre beslut och hantera resurser.

✅ Förbättrad drifttid: På grund av kontinuerlig övervakning av olika utrustningar och faciliteter i infrastrukturen, hjälper det att lättare upptäcka systemsvagheter som hjälper till att felsöka och åtgärda potentiella miljö-, nätverks- och strömrelaterade systemfel innan de eskalerar till kritiska problem.

✅ Energieffektivitet: Den samlar in data från olika energirelaterad utrustning som temperatur, luftfuktighet, luftflöde och energiförbrukningsmått från nätverksenheter, rack etc. Dessa data ger värdefulla insikter om sätt att minska energiförbrukningen och minska kostnaderna.

✅ Minskad risk: DCIM-programvara övervakar kritisk infrastruktur för anläggningar, samlar in och rapporterar data och varnar användare om tröskelöverträdelser för att förhindra fel.

Vilka funktioner bör du känna till innan du väljer DCIM-programvara?

Innan du väljer en DCIM-lösning (Data Center Infrastructure Management) är det viktigt att ha en fullständig förståelse för kraven i din organisation. Med tanke på att den här branschen har så många underkategorier är detta väldigt avgörande.

Att hitta den perfekta DCIM-lösningen som uppfyller dina specifika krav och funktioner kan vara utmanande utan en grundlig förståelse, vilket sätter din verksamhets effektivitet och framgång på spel.

Låt oss i det här avsnittet se några funktioner man bör leta efter innan man köper eller distribuerar DCIM-programvara i sina datacenter.

➡️ Energiövervakning: Spårning av energianvändningseffektivitet är en av de avgörande faktorerna för att datacenter ska fungera effektivt. DCIM bör ha ett användarvänligt gränssnitt för att omvandla data från datacenter, rack, skåp och IT-hårdvara till användbar information och tillhandahålla varningar på flera nivåer för att övervaka olika utrustningar och datapunkter.

➡️ Assets management: En av de viktigaste faktorerna man bör leta efter i DCIM-programvara. Det hjälper till att hantera hela IT-hårdvarutillgångar, kraftenheter, kylenheter, etc. Kort sagt, det driver och spårar datacenterkomponenter och enheter från slut till slut.

➡️ Golv- och rackhantering: Effektiv utrymmes- och rackhantering kan avsevärt hjälpa datacenter att optimera fysiskt utrymme, utnyttjande av rackenheter och geografiskt arrangemang av tillgångar.

➡️ Kabel- och strukturerad nätverkshantering: Ett DCIM-system med adekvata kabelhanteringsmöjligheter expanderar utöver att bara spåra anslutningar från punkt A till punkt B. Det måste kunna identifiera upptäckbara länkar och visuellt representera och följa dem, upprätta anslutningshierarkier och, framför allt, , utföra dessa uppgifter med lätthet.”

➡️ Kapacitetsplanering: Skalbarhet är en av de andra faktorerna som DCIM-programvara bör ha. Noggrann planering av datacenterkapacitet är avgörande för IT-framgång. Överprovisionering slöser resurser; överprovisionering leder till driftstopp och missnöjda kunder. Kapacitetsplanering är komplex på grund av fluktuationer i utnyttjandet och kräver avancerad planering och beräkningar.

Sammanfattningsvis bör DCIM-programvaran kunna övervaka och hantera datacenterdrift från slut till slut, inklusive IT-tillgångar, datalagring, säkerhetskopieringshantering, möjlighet att uppgradera hårdvara och mjukvara, nödplanering, katastrofåterställning, rapportering och optimering, nätverk prestationsuppföljning etc.

Avsnittet nedan kommer att titta på världsledande inom DCIM-verktyg.

Atlassian

Atlassian är en av de mest populära och beprövade och har antagits av över 250 000 företag. Dess företagslösning för datacenter möter de olika behoven hos organisationer av alla storlekar.

Dess programvara används av några av världens främsta organisationer, såsom Nasdaq, ANZ, Cisco, Marriott, NASA, Nielsen, etc.

Företaget erbjuder hela programpaketet som behövs för att framgångsrikt driva ett datacenter, inklusive Agile & DevOps för bättre samarbete, automatisering och intelligenta arbetsflöden, IT-tjänsthantering för snabbare transformation och arbetshantering för lagarbete och till organisationer med alla dina uppgifter från en centraliserad plats.

Jira Software, Jira service management, Confluence för dokumentsamarbete, Bitbucket för kodhantering, Bambo för testning och driftsättning och Crowd-mjukvara för centraliserad användaradministration är mjukvarustackarna som används för att stödja dessa uppgifter.

Team kan arbeta mer produktivt, spara tid och samarbeta enkelt med hjälp av lösningarna. Teamen kan koncentrera sig på att tillhandahålla högkvalitativa varor och tjänster med Atlassians hela företagslösning samtidigt som plattformen hanterar de utmanande uppgifterna versionskontroll och datahantering.

Dess nyckelfunktioner är utökade identitetskontroller, appar och utbyggbarhet, efterlevnad och säkerhet, skalning och prestanda, infrastruktur och drift, avancerad användarhantering, data, insikter, etc.

Atlassians datacenter är en pålitlig lösning för företag som kräver en skalbar och högpresterande plattform. Lösningen är särskilt lämplig för företag som kräver hög tillgänglighet och snabba svarstider.

Företag som letar efter en skalbar och högpresterande plattform har ett pålitligt val i Atlassians datacenter. Lösningen är särskilt väl lämpad för företag med strikta behov av snabba svar och kontinuerlig tillgänglighet.

Solfågel

Sunbird är en prisbelönt ledare inom andra generationens DCIM för fjärrstyrning av datacenter. Sunbirds-produkterna används av tusentals kunder globalt, övervakar miljontals tillgångar i hundratusentals rack och övervakar miljarder datapunkter dagligen.

Det ger en heltäckande 3D-vy av ditt datacenter. Den har över 100 förbyggda instrumentpanelswidgetar för att noggrant bedöma kapaciteten hos dina tillgångar och höja din tillgångshantering med avancerade funktioner som täcker allt från servrar till blad, nätaggregat och hårddiskar.

Spåra enkelt dina datacentertillgångar som servrar, nätverk, lagring etc.; du kan till och med lägga till anpassade fält för att få detaljerad information direkt. Rapporter kan också genereras snabbt för att säkerställa tillgångens efterlevnad.

Sunbirds dataramverk är designat för att underlätta sömlös extrahering och länkning av data för integration med tredjepartsverktyg som Tableau, BMCRemedy, PowerBI, ServiceNow, etc., via ODBC och API:er utan behov av ytterligare konfiguration.

Sunbirds Power IQ Energy Management Solution spårar och mäter energianvändning genom ASHRAE-kylningsdiagram och Smart Rack-vyer. Den tillhandahåller instrumentpaneler och rapporter i realtid för att identifiera besparingar i datacenter. Informationen konsolideras till handlingsbara rapporter för Green Grids beräkningar på PUE-nivå.

Funktioner

 • Intelligent kapacitetssökning för att enkelt hitta kapacitet för ny utrustning
 • Automatisk och momentan beräkning av effektkapacitet
 • Samlar automatiskt in data från byggnads-, IT- och icke-IT-flöden
 • Prognoskapacitet med realtidsresurshantering
 • Out-of-the-box och anpassade rapporter för varje datacenterscenario

Om du letar efter end-to-end datacenterhanteringslösning för att hantera olika aspekter såsom tillgångar, kapacitet, energi, miljö, kraft, säkerhet, anslutning etc., då kan Sunbird räcka till dina krav. De har både prenumerations- och Perpetual-baserade licenser.

Enhet42

Nästan all verksamhet relaterad till datacenterhantering sköts av Device42-lösningar, såsom IT-drift, efterlevnad och revision, migrering och modernisering, IT-tillgångshantering, CMDB, etc.

Enligt webbplatsen, genom att implementera Device42-lösningar, kan organisationer lösa avbrott tio gånger snabbare och uppnå ett genomsnitt på 4,8 gånger avkastningen på investeringen.

Den är betrodd av världens ledande organisationer, såsom Harvard, Verizon, Walmart, Allstate, etc. Info-Tech Research Group, en välkänd teknikforsknings- och rådgivningsfirma, har utsett Device42 till 2022 års ledare inom IT Asset Management.

Device42s DCIM-funktioner har förändrat hur IT-avdelningar hanterar datacenter. IT-team kan visualisera datacenter exakt med hjälp av kraftfulla verktyg som datacenterrumslayouter, IT Patch Panel Management, Detaljerad enhetsinformation, Hantering av reservdelar, Power and Thermal Management, etc.

IT-administratörer kan förbättra datacenterhanteringen genom att använda en rad verktyg för automatisk upptäckt för nätverk, fysiska eller virtuella infrastrukturer. Använd robusta REST API:er för att sömlöst integrera andra verktyg och underhålla exakt dokumentation av datacentret.

Genom att använda Device42 DCIM kan du minska operativa risker förknippade med datacenter och optimera din kapacitetsplanering. Detta uppnås genom fullständig transparens i din kraftkedja genom effektövervakning i realtid av alla kraftenheter i datacentret.

Funktioner

 • Auto genererar ställdiagram
 • Lätt att hantera strukturerad kablage med datainmatning via UI eller API:er
 • Fullständigt konfigurerbara energihanteringsvarningar för att varna dig om onormala förhållanden
 • Samlar in temperatur- och luftfuktighetsavläsningar i realtid från sensorer i ett datacenter

Device42 är en andra generationens DCIM med en komplett uppsättning funktioner för snabba implementeringar, nollkonfigurationsanalys, datadrivet samarbete och AI- och MI-funktioner. Device42 erbjuder en flexibel prisstruktur för sin programvara, som är tillgänglig genom en årsprenumerationsmodell.

Cormant

Cormant är ett unikt system för datacenter och IT-infrastrukturhantering, erkänt av stora analytikerföretag som Gartner, 451, IDC, Forrester och OVUM.

Det har levererat DCIM-lösningar i mer än 17 år med en bas på 300 plus kunder som hanterar mer än 1,3 miljoner tillgångar.

Cormant DCIM ökar datasynlighet och noggrannhet för bättre förändringshantering och optimerad IT-infrastruktur, vilket leder till kostnadsbesparingar och bättre driftsäkerhet. En av dess unika egenskaper är att den erbjuder full återbetalning efter att ha använt den i 30 dagar om den inte uppfyller dina förväntningar.

Cormant är betrodd av globala företag, inklusive toppbanker och telekomföretag. Sedan 2003 har de haft en hög kundbehållningsgrad på över 94 %.

Cormant DCIM samlar information om företagets IT-tillgångar, ström- och dataanslutning, plats och status. Användare kan övervaka denna information via realtidsvisualiseringar som dynamiska rackvyer, golvdiagram och historiska instrumentpaneler. Den levererar oöverträffad ROI och snabb implementering, och betjänar olika företag från små datacenter till global ekonomi.

Funktioner

 • Fullständig hantering av utrustningens livscykel från brygga till avveckling
 • Fullständiga långsiktiga historiska trenddata för energi- och miljödata
 • Anslutningshantering för all kraft, data och MPO
 • 2D- och 3D-rack- och datacenterplaner uppdateras automatiskt baserat på data i systemet

Cormant är en komplett datacenterdräkt som levererar oöverträffad funktionalitet och tar hand om konsultation, implementering, integration, webbplatsrevisioner, utbildning och proof of concept. Dess prissättning för eviga licenser eller prenumerationslicenser beror på hur många tillgångar som hanteras för att möta dina affärsbehov.

Manageengine OpManager Plus

OpManager Plus är en lösning som hjälper datacenterchefer över hela världen att hantera tillgångar, förbättra design, planera ny utrustning, öka effektiviteten och planera för framtida expansion.

Det ökar också produktiviteten och effektiviteten, vilket gör det till en effektiv lösning för hantering av nätverk och infrastruktur.

OpManager Plus är en kraftfull DCIM-mjukvara med regelbaserad brandväggsanalys som erbjuder säkerhetsefterlevnad, användarbaserad åtkomstkontroll, logghantering, realtidsgranskning av VPN-data och bandbreddsövervakning för att upptäcka och begränsa falska IP-adresser som får åtkomst till ditt nätverk.

Det ger övervakning och hantering i realtid för nätverksenheter. Den mäter tillgänglighet med ICMP-ping eller telnet, stöder 8k+ enheter med 200+ prestandamått och erbjuder service, process, bandbredd, konfiguration och lagringsenhetsövervakning för att snabbt identifiera problem på en visuell plattform.

OpManager Plus visar datacenterelement visuellt och ger enhetsstatus i realtid med hjälp av färgkoder. OpManager Plus övervakar enhetstemperatur i realtid, energianvändning, CPU-tillstånd, temperatur och hårdvaruattribut (spänning, effekt, fläkthastighet).

Funktioner

 • Övervakar lagring på RAID, SAS Tape Libraries, NAS, FC och SAN för snabb identifiering av problem
 • Övervakar upp till 230 mätvärden för avvikelsedetektering och trafikformning
 • Förhindrar konfigurationsproblem genom att ställa in regelbaserad åtkomst, säkerhetskopior och aktivitetsspårning
 • Övervakar enhetens bandbredd, upptäcker misstänkt användning och blockerar falska IP-adresser för att säkra ditt nätverk.

ManageEngine OpManager Plus är en skalbar och centraliserad DCIM-mjukvara som förenklar datacenterhantering, övervakar slutpunktsanvändning, ger kritiska mätvärden, säkerställer drifttid, minskar kostnader och förbättrar prestanda.

Datadog

Datadog är en full-stack övervakningsplattform som ger fullständig insyn i applikationer, servrar, mätvärden och moln. Det gör det möjligt för användare att övervaka, felsöka och optimera appprestanda, spåra förfrågningar och spåra appprestanda.

Plattformen tillåter också användare att bygga interaktiva instrumentpaneler i realtid, analysera loggdata och visualisera trafikflödet.

Datadog meddelar användarna om prestandaproblem och låter dem ta emot varningar om alla mätvärden. Dessutom ger det full API-åtkomst för att få observerbarhet till alla applikationer och infrastruktur.

Plattformen kombinerar data och mätvärden från servrar, behållare, databaser och externa tjänster för att ge omfattande observerbarhet av din stack. Dessa kompetenser hjälper DevOps-team att undvika driftstopp, åtgärda avvikelser i prestanda och säkerställa en optimal användarupplevelse.

Funktioner

 • Fullständig synlighet i infrastrukturens prestanda med enkel installation, lågt underhåll och bred täckning
 • Nätverksinsikter: On-prem & moln, inkluderande appprestanda & bar-metal apparatstatus
 • Flerdimensionell synlighet i containeriserade miljöer
 • Spårar och analyserar frågestatistik och hela din databasflotta med visualisering

Även om Datadog är en heltäckande plattform som täcker de flesta delar av datacentret, släpar den efter i hanteringen av rack, miljö, ström, temperatur etc. Dess prissättning baseras på olika moduler.

netTerräng DCIM

netTerrain DCIM erbjuder en centraliserad webbläsarbaserad plattform för flera användare för att visualisera alla aspekter av ditt datacenter, från fysiskt utrymme och strömförbrukning till kylning, nätverk, rack, fysiska och virtuella enheter, kort och portar, applikationer, kretsar och kablar .

Plattformen innehåller lättanvänd navigering och kraftfulla hierarkiska diagram för att visa upp datacenter, IT-inventering och nätverk. Genom att använda denna programvara kan du öka synlighet, kontroll och styrning, hjälpa till med kapacitetsplanering, energiförbrukning, felsökning och minska stilleståndstiden för förbättrade servicenivåer.

Det är ett effektivt DCIM-verktyg med hierarkiska diagram i kärnan. Betonar enkelhet med enkel modellering och anpassningsbarhet, vilket möjliggör snabb tillägg eller borttagning av fältattribut och tillämpning av affärsregler. Tillåter skapande av anpassade rapporter.

Dess anmärkningsvärda funktioner inkluderar centraliserad IT-inventering och nätverksvisualisering för att effektivisera kapacitetsplaneringen och säkerställa efterlevnad. Minskar säkerhetsrisker och eliminerar gissningar med övervakningsanalys i realtid.

Funktioner

 • Hantering av utrymme och rack
 • Övervakning av miljön (el och temperatur)
 • Tillgångsadministration
 • Hantering av kablar och kretsar
 • Prognos och kapacitetsplanering
 • Logiska, virtuella och applikationsvyer

netTerrain DCIM erbjuder avancerade visualiseringsfunktioner för datacenterinsikter för att förbättra beslutsfattandet och öka affärsvärdet. Flexibla och skalbara prissättningsalternativ är tillgängliga för både on-premise och moln, med en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti.

VFPS DCIM

VFPS (Valley Forge Power Systems) tillhandahåller kraftfull DCIM-programvara som är prisvärd och enkel att använda. Programvaran hjälper till att övervaka alla aspekter av ditt datacenter, inklusive ström, kylning, servrar, lagring, nätverksenheter och virtuella datorer.

Funktioner

 • Asset Management
 • Change Management
 • Styrning av kraft och kyla
 • Mjukvara och OS-hantering
 • Task & Workflow Management
 • Auto-Discovery
 • Auto-Change Management
 • Kapacitetsplanering

Valley Forge Power Systems har underlättat energibackup för olika kunder i över 30 år, inklusive produktionsanläggningar, datacenter och processkontroll. Prisinformationen är inte tillgänglig på webbplatsen; du måste kontakta företaget för mer information.

Ni2 DCIM

Ni2 DCIM tillhandahåller lösningar till datacenteroperatörer för att effektivisera och automatisera datacenterprocesser, minska fel och leverera värde till kunderna.

Det maximerar kapaciteten och sänker kostnaderna genom att erbjuda en konsoliderad bild av centrets olika silos, inklusive utrymme, kraft, kyla och anslutningsmöjligheter.

Ni2 DCIM Solution erbjuder verktyg för att optimera datacenterkapacitet, ge säljteamet en tydlig kapacitetsöversikt, produktiserade erbjudanden för kunder och integration med CRM för mervärde.

Ni2 DCIM automatiserar leveransprocessen och minskar fel med arbetsflöden som schemalägger uppgifter, intressenter och resurser för att säkerställa snabb leverans. Det tillåter också intressenter att spåra leveransframsteg över olika silor.

Ni2 DCIM Solution ger en omfattande översikt över datacentersystemens hälsa och har en unik smart analys för att se incidenter, resurspåverkan och kunder.

Det hjälper organisationer att minska incidenter och lösningstid, integreras med incidenthanteringssystem och övervakar SLA för att förhindra intrång.

Slutord

Datacenter krävs av företag och statliga myndigheter för att lagra och bearbeta information. De har möjlighet att bygga och hantera sina egna, hyra en eller använda offentliga molnbaserade tjänster.

Datacenter krävs för driften av utbildnings-, finans-, telekommunikations-, detaljhandels- och sociala nätverksföretag.

Datacenter är avgörande för organisationer som vill fungera smidigt. DCIM-verktyg som stöder end-to-end datacenterdrift blir allt populärare. DCIM-verktygen som beskrivs ovan kan hjälpa dig att begränsa dina alternativ.

Kolla sedan in Datacentertyper.