9 lättanvända tidskorträknare för löneutbetalningar

Spread the love

Att föra register över de anställda är inte så lätt som man kan göra det. Det kan vara skrämmande för företagschefer och HR-proffs att granska tidrapporterna och beräkna lönelistan baserat på klockräknaren.

Framför allt, hur avgör man vilken tidskorträknare för lönelistor som är effektiv?

Det är en av de viktigaste frågorna från chefer som gör att de är beroende av olika programvaror eller kategorier som:

  • Tidskortsräknare online
  • Gör-det-själv korträknare
  • Egenutvecklade miniräknare
  • Programvara för tidskorträknare

De flesta företag är beroende av sin egen programvara som är speciellt utvecklad för sin bransch. Det är dock inte något som alla organisationer är bekväma med.

Arbetstimmarsmåtten för företag skiljer sig från en organisation till en annan beroende på deras förståelse för produktivitet och datadrivna beslut. Chefer måste spåra pausens varaktighet, in- och utklockningstid beroende på faktorerna.

Det är viktigt att hålla reda på på grund av kompisstansning där anställda kan markera incheckningen på uppdrag av annan. För att undvika detta är chefer beroende av bra klockprogram.

Tidskorträknare är fördelaktiga eftersom de automatiserar hela processen med att spåra anställda. Cheferna kan spåra scheman, närvaro, arbetstimmar, utetid, i tid och betald ledighet. Som ett resultat kan företag snabbt analysera arbetskostnader och övervaka de anställdas tid baserat på projekten eller kraven.

Med teknikens framsteg har det skett en ökning av integreringsverktyg. Dessa verktyg har gjort det lättare för chefer att röra sig effektivt, effektivt och snabbt.

Här är några av de automatiserade klockräknare och löneprogram som chefer kan prova.

Redcort

Redcort är ett veckokort som beräknar betalningen i decimalformat. Onlineverktyget är en virtuell tidklocka som enkelt kan spåra anställdas tid. Flera funktioner eliminerar oönskad övertid med noggrann beräkning av in och ut klocktid, exakt total tidkort och spårtimmar. Verktyget är lätt att använda på Windows-surfplattor, Windows PC och macOS-datorer för att spåra stansning in och ut.

  Hur man använder Google Dokument offline

Verktyget säkerställer noggrann löneräkning samtidigt som den övervakar raster, avgångar, uppskattar eller gissar ankomster och luncher som en opartisk tidsspårning. Dessutom kan chefer spåra saknade och ofullständiga tidkort som kan hålla upp lönehanteringen. Rapporterna kommer med automatisk sammanräkning som är lätt att skriva ut, visa och godkänna lönekort.

Kompis Punch

Kompis Punch kan vara det bästa verktyget för personalhantering för chefer som är trötta på att använda komplexa tidskorträknare. Denna gratis online-tidkortsräknare är lätt att använda eftersom den spårar in-, ut- och paustiden samtidigt. Den kommer automatiskt att summera det totala antalet timmar och beräkna timpriset.

Onlineverktyget erbjuder också avgifter varannan vecka och en timräknare som kan hjälpa dig att beräkna 14 dagar direkt. Buddy Punch-app för tidsspårning är för daglig verksamhet för att beräkna arbetstid och timmar som hjälper företagen att växa. Punch clock-plattformen är anpassningsbar och bekväm för anställda eller chefer.

Clockify

Om du vill hålla reda på veckotimmar, betala med decimaler och övertid, Clockify kan vara det första steget framåt. Den kan enkelt registrera arbetets start- och sluttid, total arbetstid, raster etc., för att fastställa de anställdas löner. Användarna kan ange detaljerna manuellt för att beräkna resultaten. Den drar av 30 minuters paus från den totala arbetstiden, eller så kan användarna ange tiden.

Användare måste dock ange sin timpris (valuta) i tidskortskalkylatorn för att visa betalningen. Det finns också ett alternativ för övertidstaxa som kan hjälpa till att beräkna övertidstimmar. Detta anpassningsbara tidskort är utskrivbart och lättillgängligt för att hålla medarbetarnas närvaroregister.

Replikon

Replikon kan vara ett utmärkt ställe att börja om du jonglerar med att skapa en tidrapport för anställda med pauser. Detta onlineverktyg kan hjälpa arbetsledare, chefer och anställda att beräkna tid med lunchraster. Det finns alternativ som användare kan välja enligt kraven, som att beräkna övertid, byta till varannan veckas tidrapporter, visa inte helger, etc.

  Hur man ställer in alias på Ubuntu

Användarna kan sätta timlön, starttid, sluttid, raster och börja beräkna lönelistan. Tillsammans med detta kan användare välja datumintervall, vila hela tidsdiagrammet och ladda ner kortbladet i XLS- och CSV-format. Onlineverktyget kan komma väl till pass när du fakturerar eller kostar kunder och exakt beräknar lönen för produktiv tid.

Time Clock Wizard

Time Clock Wizard är ett effektivt sätt att beräkna anställdas löner enligt deras produktiva och övertidstimmar. Det är gratis att använda för att spåra flera fjärranställda genom vilket man enkelt kan förbereda ett anställds schema. Onlineverktyget kan hjälpa till att beräkna avdraget också beroende på ledighet, raster eller andra åtgärder beroende på organisation.

Tillsammans med detta kan användarna enkelt skriva ut rapporten, skicka den till ekonomiavdelningen och ladda ner den som PDF på Mac eller Windows operativsystem. Detta medarbetarledningssystem erbjuder också lättlästa uttalanden med all information.

Tidskortsräknare

Kalkylator Soup utvecklad Tidskortsräknare för att spåra pausen och arbetstiden och beräkna anställdas betalning månadsvis, veckovis eller timvis grunderna. Verktyget drar även automatiskt av pauser från in- och utmatad arbetstid för anställdas tid. Användare kan börja med att ange datum, anställds namn, tid in och ut och den vanliga lönesatsen för att beräkna lönesumman. Användarna kan också inkludera övertidstimmar för att beräkna lönesumman.

Mirakel sallad

För att beräkna timmar i Mirakel salladmåste användare ange start- och sluttid (timme: minut) och sedan beräkna den. Efter beräkning kan användare inkludera runda innan de beräknar om det behövs. Användare kan sedan gå till summeringen för att lägga till arbetstimmar, till exempel 7:35, 10:25, etc. Användare kan också ändra calc och summer hours slots för att få det exakta antalet arbetstimmar.

  20 Apple Watch-tips och tricks du måste känna till

Calculator.net

Att använda Calculator.net, kan användare börja med att ange arbetstid (start till slut) och pausavdragstid, inklusive rundtid, rapporthuvud och anteckningar, och sedan börja beräkna. Om användare måste inkludera betalningsinformation, blank dagsrapport och spara värden i webbläsaren, kryssa i checklistan, ange data och börja beräkna.

Spica

Om du är kontraktsanställd, frilansare, egenföretagare, etc., Spica kan hjälpa dig att beräkna lönesumman. Börja med att ange klocka in, klocka ut tid och paus för att beräkna den totala utbetalningen för den anställde. HR-avdelningen och revisorerna kan enkelt beräkna tid och betalning direkt. Börja med att skriva in namnet, välj veckan, ange tidpunkten, ange rasttiden, ange timpriset och räkna ut lönesumman.

Resultatet kan exporteras i CSV-format, tryckt format och återställas vid behov. Onlineverktyget kan enkelt registrera avgångar, rivaler, affärsresor, lunchraster, distansarbete etc. för anställda, arbetsgivare och frilansare utan manuell beräkning.

Slutsats 👇

Företag måste vara beroende av en lösning som enkelt kan beräkna arbetstiden och betalningarna i den nuvarande arbetskulturen. Tidrapporterna måste vara anpassningsbara för att göra det lättare för anställda att justera lönelistan. Därför är det viktigt att välja rätt tidrapporteringsverktyg för att säkerställa korrekt löneräkning och mäta produktivitet.

Här är några av de bästa spårarna för anställdas närvaro som också kan komma väl till pass.