7 webbplatser för att lära dig dataanalys gratis

Det finns många verktyg och processer för dataanalys som hjälper till att manipulera data. Dessa sträcker sig från kalkylblad, rapportverktyg och datavisualisering till datautvinningsprogram.

För att använda dessa verktyg behöver du några viktiga dataanalysfärdigheter. Följande webbplatser som är gratis att använda hjälper dig att skaffa de nödvändiga analytiska färdigheterna. Du kan använda deras kurser för att öka dina dataanalysfärdigheter.

SQLBolt ger en omfattande introduktion till SQL (Structured Query Language). SQL är en måste-ha färdighet i dataanalys. Med SQL-kunskaper kan du arbeta med relationsdatabaser för att bearbeta och strukturera data.

SQLBolt ger dig en stark grund i SQL, från grunderna till avancerade koncept. Dess interaktiva gränssnitt låter eleverna arbeta med verkliga databaser med hjälp av SQL-kommandon.

Alla lektioner introducerar ett nytt koncept och har en interaktiv övning i slutet. Du kommer att skapa och ändra databastabeller med hjälp av SQL-frågetekniker.

En kodredigerare i slutet av varje övning låter dig skriva och köra SQL-frågor. Du kan testa din förståelse genom att slutföra övningarna och köra några egna.

Om du har lite erfarenhet av SQL kan du hoppa till de mer avancerade kurserna på sidan. Det är ett roligt och engagerande sätt att lära sig och bemästra SQL.

Den här webbplatsen tillhandahåller de verktyg du behöver för att öva och lära dig Excel. Excel är ett populärt kalkylprogram från Microsoft.

Du kan organisera data i rader och kolumner och utföra matematiska operationer med Excel. Detta gör den perfekt för dataanalys, datainmatning, budgetering och redovisning.

Webbplatsen för Excel-övningar på nätet låter dig öva med riktiga datamängder. Den täcker allt från grunderna i Excel för nybörjare till mer avancerade koncept.

Sajten har många övningar och övningsprov som du kan använda för att testa din förståelse. De har till och med gratis låtsasprov med svar.

Tableau är en populär dataanalysplattform. Det ger användarna den kunskap och automatiserade verktyg som behövs för dataanalys.

Genom att registrera dig på plattformen kan du använda Tableau som privatperson eller företag. Du kan sedan få tillgång till de betalda och gratisresurser som erbjuds på plattformen.

Du får engagera och interagera med din data med hjälp av dra-och-släpp visualiseringsverktyg. Den använder AI-driven statistisk modellering som du kan interagera med med mänskligt språk.

Tableau ger dig resurser för att styra, följa och effektivt hantera dina data. Det ger säkerhet för dina data under hela produktens livscykel.

Det kan också hjälpa dig att fatta rätt beslut för ditt företag med hjälp av datainsikter. Du kan göra förutsägelser med dina data för riktad marknadsföring, skalning och till och med förhindra framtida cyberattacker. Att använda Tableau ger dig tillgång till en gemenskap av dataentusiaster som du kan ansluta till och dra nytta av dina lärdomar med.

Python är ett av de mest använda programmeringsspråken inom dataanalys. Python-handledningen visar varför Python är viktigt inom datavetenskap. Denna Python-handledning hjälper dig att lära dig programmeringsspråket från början.

Du börjar med att förstå grunderna och går vidare till djupare koncept. Du får utveckla verkliga applikationer med Python. Du kommer att lära dig att tillämpa Python inom specifika områden som datavetenskap, maskininlärning och AI.

Efter grunderna kan du utöka dina kunskaper till att använda Python-ramverk och bibliotek. Dessa inkluderar Django, Numpy och PyQt. Du kommer att använda dessa för att utveckla webb- och skrivbordsapplikationer och utföra dataanalys.

Detta är en av de bästa dataanalyskurserna på YouTube. Det är en tio timmar lång videokurs av freecodeCamp som tar dig från nybörjare till expert. Kursen har sex föreläsningar som innehåller allt du behöver veta om datavetenskap.

Du kommer att börja med Python-grunderna som datastrukturer och kontrollflöden. Den här kursen ger dig de tekniker du behöver för att snabbt lära dig Python. Så förkunskaper i programmering är inget krav. Kursen introducerar sedan numerisk beräkning med Numpy, Pandas och utforskande dataanalys.

Varje studieavsnitt har övningsprojekt, övningar och ytterligare resurser för vidare läsning. Veckouppgifterna låter dig forska och utöka dina kunskaper. Du kommer också att utforska fallstudier och dela dina resultat med andra elever.

I slutet av kursen kommer du att med säkerhet kunna använda Python och dess bibliotek för dataanalys. Du får bygga verkliga projekt för att förbättra din portfölj. Utöver det får du ett prestationsbevis från Jovian.

Det här är en fem timmar lång BigQuery-kurs på Google Cloud Skill Boost-plattformen. Här får du lära dig allt du behöver veta om BigQuery. BigQuery är en webbtjänst som tillhandahålls av Google Cloud Platform (GCP). Det tillhandahåller ett hanterat, skalbart och kostnadseffektivt datalager för att analysera stora datamängder.

Kursen är för studenter med förkunskaper och erfarenhet inom datavetenskap. Det är inte en lämplig kurs för nybörjare i dataanalys. Du bör också ha för avsikt att använda BigQuery och andra analysverktyg i Googles ekosystem.

Du kommer att lära dig BigQuery-funktioner som SQL-frågor och att skapa och hantera databastabeller. Du kommer också att ladda data i BigQuery och felsöka fel med hjälp av frågevalideraren.

Du kommer att utforska Google Apps Script, skapa diagram och exportera data till Google Slides. Du kommer också att lära dig att ansluta till BigQuery och generera rapporter med Google Data Studio.

Du kommer att ha praktisk erfarenhet av Google Cloud-produkter i slutet av den här kursen. Varje avsnitt har interaktiva laborationer för att testa din förståelse av ämnena. Vissa labb är gratis att komma åt, medan andra kräver en prenumeration.

När du är klar med den slutliga bedömningen ger Google dig också ett skicklighetsmärke för din portfölj. Du kan dela denna prestation med dina nätverk.

Detta är ytterligare en gratis YouTube-videokurs från freeCodeCamp som undervisar i statistik. Den åtta timmar långa kursen tar dig igenom det väsentliga i statistik för dataanalys. Den introducerar olika metoder för att samla in, organisera, tolka och sammanfatta data.

Instruktören, Monica Wahi, lär ut hur man använder statistik för mer än matematiska beräkningar. Hon delar med sig av verkliga exempel på att använda statistik som analysverktyg.

Viktiga färdigheter i dataanalys

Som dataanalytiker kommer du att behöva vissa viktiga färdigheter för att hantera data effektivt. Dessa inkluderar datarensning, visualisering, SQL-frågetekniker och starka kommunikationsförmåga.

Du behöver inte spendera pengar för att skaffa dig dessa färdigheter, allt du behöver är din tid och ansträngning. Kurserna som listas i den här artikeln hjälper dig att börja din dataanalysresa. Varför sätter du inte igång?