5 vanliga hot mot webbapplikationer och hur man undviker dem

Spread the love

Trots deras bekvämlighet finns det nackdelar när det gäller att förlita sig på webbapplikationer för affärsprocesser.

En sak som alla företagare måste erkänna och skydda sig mot är förekomsten av mjukvarusårbarheter och hot mot webbapplikationer.

Även om det inte finns någon 100-procentig garanti för säkerhet, finns det några åtgärder man kan vidta för att undvika skada.

Om du använder CMS visar den senaste hackade rapporten från SUCURI att mer än 50 % av webbplatserna är infekterade med en eller flera sårbarheter.

Om du är ny med webbapplikationer, här är några vanliga hot att hålla utkik efter och undvika:

Säkerhetsfelkonfiguration

En fungerande webbapplikation stöds vanligtvis av några komplexa element som utgör dess säkerhetsinfrastruktur. Detta inkluderar databaser, operativsystem, brandväggar, servrar och annan applikationsprogramvara eller enheter.

Vad folk inte inser är att alla dessa element kräver frekvent underhåll och konfiguration för att hålla webbapplikationen igång ordentligt.

Innan du använder en webbapplikation, kommunicera med utvecklarna för att förstå säkerheten och prioriterade åtgärder som har vidtagits för dess utveckling.

När det är möjligt, schemalägg penetrationstester för webbapplikationer för att testa dess förmåga att hantera känslig data. Detta kan hjälpa till att ta reda på sårbarheter i webbapplikationer omedelbart.

Detta kan hjälpa till att snabbt ta reda på sårbarheter i webbapplikationer.

Skadlig programvara

Förekomsten av skadlig programvara är ytterligare ett av de vanligaste hoten som företag vanligtvis måste skydda sig mot. Vid nedladdning av skadlig programvara kan allvarliga konsekvenser som aktivitetsövervakning, tillgång till konfidentiell information och bakdörrsåtkomst till storskaliga dataintrång uppstå.

Skadlig programvara kan kategoriseras i olika grupper eftersom de arbetar för att uppnå olika mål – spionprogram, virus, ransomware, maskar och trojaner.

För att bekämpa detta problem, se till att installera och hålla brandväggar uppdaterade. Se till att alla dina operativsystem har uppdaterats också. Du kan också engagera utvecklare och antispam/virusexperter för att komma på förebyggande åtgärder för att ta bort och upptäcka skadlig programvara.

  6 Överväganden när du väljer Adobe Acrobat Alternative

Se också till att säkerhetskopiera viktiga filer i externa säkra miljöer. Detta betyder i huvudsak att om du är utelåst kommer du att kunna komma åt all din information utan att behöva betala på grund av ransomware.

Utför kontroller av din säkerhetsprogramvara, de webbläsare som används och plugins från tredje part. Om det finns patchar och uppdateringar för plugins, se till att uppdatera så snart som möjligt.

Injektionsattacker

Injektionsattacker är ännu ett vanligt hot att hålla utkik efter. Dessa typer av attacker finns i en mängd olika injektionstyper och är beredda att attackera data i webbapplikationer eftersom webbapplikationer kräver data för att fungera.

Ju mer data som krävs, desto fler möjligheter för injektionsattacker att rikta sig mot. Några exempel på dessa attacker inkluderar SQL-injektion, kodinjektion och cross-site scripting.

SQL-injektionsattacker kapar vanligtvis kontrollen över webbplatsägarens databas genom datainjektion i webbapplikationen. De injicerade uppgifterna ger webbplatsägarens databas instruktioner som inte har godkänts av webbplatsägaren själv.

Detta resulterar i dataläckage, borttagning eller manipulering av lagrad data. Kodinjektion, å andra sidan, involverar injicering av källkoder i webbapplikationen medan cross-site scripting injicerar kod (javascript) i webbläsare.

Dessa injektionsattacker fungerar i första hand för att ge din webbapplikation instruktioner som inte är auktoriserade också.

För att bekämpa detta rekommenderas företagsägare att implementera indatavalideringstekniker och robust kodning. Företagsägare uppmuntras också att använda sig av ”minst privilegium”-principer så att användarrättigheterna och auktorisationen för åtgärder minimeras.

Nätfiskebedrägeri

Phishing-bluffattacker är vanligtvis inblandade och stör direkt med e-postmarknadsföring. Dessa typer av hot är utformade för att se ut som e-postmeddelanden som kommer från legitima källor, med målet att skaffa känslig information som inloggningsuppgifter, bankkontonummer, kreditkortsnummer och annan data.

Om individen inte är medveten om skillnaderna och indikationerna på att e-postmeddelandena är misstänkta kan det vara dödligt eftersom de kan svara på det. Alternativt kan de också användas för att skicka in skadlig programvara som vid klick kan sluta med att få tillgång till användarens information.

  10 AI-text-till-video-omvandlare för att generera fantastiska videor på några minuter

För att förhindra att sådana incidenter inträffar, se till att alla anställda är medvetna om och kan upptäcka misstänkta e-postmeddelanden.

Förebyggande åtgärder bör också omfattas så att ytterligare åtgärder kan vidtas.

Till exempel genom att skanna länkar och information före nedladdning, samt kontakta personen som e-postmeddelandet skickas till för att verifiera dess legitimitet.

Råstyrka

Sedan finns det också brute force-attacker, där hackare försöker gissa lösenord och med kraft få tillgång till webbapplikationsägarens uppgifter.

Det finns inget effektivt sätt att förhindra att detta inträffar. Däremot kan företagsägare avskräcka denna form av attack genom att begränsa antalet inloggningar man kan göra samt använda sig av en teknik som kallas kryptering.

Genom att ta sig tid att kryptera data säkerställer detta att de är svåra för hackare att använda dem till något annat om de inte har krypteringsnycklar.

Detta är ett viktigt steg för företag som måste lagra data som är känsliga för att förhindra att ytterligare problem uppstår.

Hur hanterar man hot?

Att åtgärda säkerhetshot är den främsta agendan för alla företag som bygger webb- och inbyggda applikationer. Dessutom bör detta inte inkorporeras som en eftertanke.

Applikationssäkerhet övervägs bäst från dag ett av utvecklingen. För att hålla denna uppbyggnad till ett minimum, låt oss titta på några strategier som hjälper dig att bygga robusta säkerhetsprotokoll.

Noterbart är att den här listan över säkerhetsåtgärder för webbapplikationer inte är uttömmande och kan tillämpas samtidigt för ett hälsosamt resultat.

#1. SAST

Static Application Security Testing (SAST) används för att identifiera säkerhetssårbarheter under mjukvaruutvecklingens livscykel (SDLC).

Det fungerar främst på källkoden och binärfiler. SAST-verktyg arbetar hand i hand med applikationsutveckling och varnar om alla problem när de upptäcks live.

Tanken bakom SAST-analys är att utföra en ”inifrån och ut”-utvärdering och säkra applikationen innan den offentliggörs.

Det finns många SAST-verktyg du kan kolla in här på OWASP.

#2. DAST

Medan SAST-verktyg distribueras under utvecklingscykeln, används Dynamic Application Security Testing (DAST) i slutet av den.

  10 Bästa Crypto Portfolio Tracker-appar 2022

Läs också: SAST vs DAST

Detta har en ”utanför-in”-metod, liknande en hacker, och man behöver inte källkod eller binärer för att utföra DAST-analys. Detta görs på en applikation som körs i motsats till SAST, som utförs på statisk kod.

Följaktligen är läkemedlen dyra och tråkiga att tillämpa och inkorporeras ofta i nästa utvecklingscykel om inte avgörande.

Slutligen, här är en lista över DAST-verktyg du kan börja med.

#3. SCA

Software Composition Analysis (SCA) handlar om att säkra fronter med öppen källkod på din applikation, om den har några.

Medan SAST kan täcka upp för detta till viss del, är ett fristående SCA-verktyg bäst för djupgående analys av alla komponenter med öppen källkod för efterlevnad, sårbarheter etc.

Denna process distribueras under SDLC, tillsammans med SAST, för bättre säkerhetstäckning.

#4. Pennatest

På en hög nivå fungerar penetrationstestning på samma sätt som DAST när det gäller att attackera en applikation utifrån för att ta reda på kryphål i säkerheten.

Men medan DAST mestadels är automatiserat och billigt, genomförs penetrationstestning manuellt av experter (etiska hackare) och är en kostsam affär. Ändå finns det Pentest-verktyg för att utföra en automatisk inspektion, men resultaten kan sakna djup jämfört med manuella tester.

#5. RASP

Runtime Application Self-Protection (RASP), vilket framgår av dess namn, hjälper till att förhindra säkerhetsproblem i realtid. RASP-protokoll är inbäddade i applikationen för att undvika sårbarheter som kan förfalska andra säkerhetsåtgärder.

RASP-verktyg kontrollerar all in- och utdata för eventuellt utnyttjande och hjälper till att upprätthålla kodintegritet.

Slutord

Säkerhetshoten utvecklas för varje minut som går. Och det finns inte en enda strategi eller ett verktyg som kan fixa det åt dig. Det är mångsidigt och bör hanteras därefter.

Dessutom, håll dig uppdaterad, fortsätt läsa artiklar som denna, och slutligen, att ha en dedikerad säkerhetsexpert ombord har ingen motsvarighet.

PS: Om du använder WordPress, här är några brandväggar för webbapplikationer att notera.