12 bästa globala lönelösningar för dina internationella distansanställda

Globala lönelösningar är ett stort diskussionsämne på grund av den ökande trenden att företag expanderar sin verksamhet till flera länder.

Med övergången till distansarbete och gränsöverskridande anställning letar företag nu efter sätt att hantera sin globala arbetsstyrka från en enda plattform som säkerställer snabb och korrekt lönehantering.

Multinationella organisationer väljer alltmer globala lönelösningar eftersom de hjälper till att effektivisera sina löneprocesser genom att tillhandahålla en centraliserad plattform i flera länder. Det hjälper organisationer att minska den administrativa bördan som är förknippad med att hantera flera lönesystem och säkerställa att alla anställda får korrekt och i tid betalt.

Varje land har arbetslagar, skatteregler och rapporteringskrav. Globala lönelösningar hjälper organisationer att hålla sig kompatibla genom att automatiskt uppdatera lönesystem för att återspegla förändringar i regelverket och tillhandahålla expertstöd för att säkerställa efterlevnad av lokala lagar.

Avlägsna globala företag bör överväga att anta en global lönelösning eftersom den ger betydande fördelar, inklusive efterlevnad, effektivitet, säkerhet och personalhantering.

Med rätt lösning kan företag fokusera på sina kärnmål, med vetskapen om att deras lönehantering hanteras effektivt och effektivt.

Utmaningar som Remote-First Global Business möter

Avlägsna globala företag står inför flera unika utmaningar utan en effektiv global lönelösning. Här är några av de vanligaste:

Lagstadgade efterlevnad och lagstiftningsfrågor

Lagstadgade efterlevnads- och lagstiftningsfrågor kan utmana företag när det gäller löner för ett företag som är avlägset först eftersom olika stater eller länder kan ha olika anställningslagar och regler som måste följas. Det inkluderar skattelagar, krav på minimilöner och förmåner.

Att hålla sig uppdaterad med dessa regler kan vara komplext och tidskrävande, särskilt när anställda arbetar på distans från olika platser.

Teknikens utveckling

Teknikens utveckling kan vara en utmaning för företag när det gäller löner för ett företag som är avlägset först eftersom det kräver regelbundna uppdateringar och underhåll av mjukvarusystem för att säkerställa noggrannhet och säkerhet. Ny teknik kan också kräva ytterligare utbildning av anställda, vilket kan vara tidskrävande och kostsamt.

Dessutom kan fjärranställdas användning av olika hårdvara och mjukvara resultera i kompatibilitetsproblem och datainkonsekvenser. I takt med att tekniken utvecklas måste företag hålla sig uppdaterade med de senaste framstegen för att säkerställa effektiv och korrekt lönehantering.

Behov av högre flexibilitet

Behovet av högre flexibilitet i lönehantering kan vara utmanande för företag som driver ett distansföretag, eftersom distansanställda ofta har olika arbetstider och platser. Det kan vara utmanande att hantera löner korrekt och i tid.

Dessutom kan företag behöva justera löneprocesser för anställda över olika tidszoner och valutor. På grund av detta kräver de globala lönelösningar som erbjuder ett mer skräddarsytt tillvägagångssätt för att möta de unika behoven hos ett företag som är avlägset först.

Utmaningar med närvaro & ledighetshantering

Utmaningar i närvaro- och tjänstledighetshantering kan påverka avlägsna företag när det gäller löner genom att göra det svårt att exakt spåra och beräkna anställdas ersättning. I ett avlägset företag kan anställda arbeta med flexibla scheman eller ha olika tidszoner, vilket gör det svårt att övervaka närvaro och lämna ledningen.

Hot mot datasäkerheten

Hot mot datasäkerheten när det gäller löner kan vara en utmaning för avlägsna företag eftersom känslig personalinformation, inklusive löne- och finansdata, kan vara sårbara för cyberattacker och dataintrång.

Med distansarbetare som får tillgång till löneinformation från olika enheter och platser ökar risken för säkerhetsintrång och datastöld. Företag måste implementera strikta säkerhetsåtgärder och tillhandahålla regelbunden personalutbildning för att minimera risken för datasäkerhetshot.

Global lönelösning kontra manuell lönehantering

Globala lönelösningar och manuell lönehantering är två distinkta metoder för att hantera löner. Manuell lönehantering innebär manuell hantering av löner internt, medan globala lönelösningar innebär att man lägger ut löneprocessen på entreprenad till en tredjepartsleverantör eller använder programvaran.

Manuell lönehantering kan vara tidskrävande och felbenägen. Det kräver manuell datainmatning och beräkningar, vilket kan leda till misstag och förseningar.

Dessutom kräver manuell lönehantering personal med expertis inom lönehantering, vilket kan vara utmanande för mindre företag med begränsade resurser. Men manuell lönehantering ger mer kontroll över processen, vilket vissa organisationer kanske föredrar.

Å andra sidan är globala lönelösningar effektiva och pålitliga. Automatisering gör löneprocessen snabbare och mer exakt, minskar risken för fel och frigör personaltid.

Globala lönelösningar säkerställer också efterlevnad av lokala och internationella regler, vilket kan vara svårt att navigera med manuell lönehantering.

Dessutom ger globala lönelösningar större insyn i löneprocessen, med inbyggda rapporteringsmöjligheter som gör det möjligt för företag att generera detaljerade rapporter för ledning, skattemyndigheter och andra intressenter.

Sammantaget är globala lönelösningar ett mer effektivt och effektivt alternativ för företag med multinationell verksamhet eller de som vill expandera globalt.

Låt oss kolla in några av de bästa globala lönelösningarna som finns tillgängliga idag.

Lano

Lano Global Payroll är en leverantör av lönetjänster som erbjuder omfattande lönelösningar för företag i olika länder. Deras tjänster inkluderar lönehantering, skatteefterlevnad, socialförsäkringsadministration och HR-hantering.

Med ett team av experter som är väl insatta i lokala löne- och skattelagar kan Lano Global Payroll hjälpa företag att navigera i komplexiteten med global löneefterlevnad.

Nyckelfunktioner:

 • Teamet av experter har djup kunskap om lokala löneregler och skattelagar i olika länder, vilket minskar risken för bristande efterlevnad.
 • Anpassningsbara lönelösningar som kan justeras och enkelt möta varje kunds behov.

Den globala lönelösningen inkluderar bearbetning av flera valutor, lokal lagstadgad efterlevnad, lönerapportering och självbetjäningsportaler för anställda.

Porlande

Rippling är en molnbaserad löne- och HR-mjukvara som automatiserar och effektiviserar hela medarbetarcykeln. Den erbjuder omfattande löne- och HR-hanteringsfunktioner, inklusive personalintroduktion, tids- och närvarospårning, förmånsadministration, efterlevnadshantering och mer.

Nyckelfunktioner:

 • Mjukvaran är molnbaserad, vilket innebär att man kan komma åt den var som helst med en internetanslutning.
 • Integration med andra HR-verktyg som sökandespårningssystem, programvara för prestationshantering och mer.

Ripplings globala lönelösning är utformad för att hjälpa företag av alla storlekar att hantera löner i flera länder och valutor, för att säkerställa efterlevnad av lokala lagar och förordningar.

ADP Global Payroll

ADP Global Payroll är en mjukvarulösning utformad för att hjälpa globala organisationer att effektivisera sina löneprocesser i flera länder och valutor. Med ADP Global Payroll kan företag centralisera lönedata, hantera efterlevnadskrav och få insyn i global lönehantering med dataanalys och rapportering i realtid.

Nyckelfunktioner:

 • Flexibel och kan anpassas för att möta varje organisations unika behov.
 • Lätt att hämta historisk och aktuell löneinformation.
 • Dataanalys och rapportering i realtid

Programvaran integreras med olika HR- och ekonomisystem, vilket gör att data enkelt kan delas mellan olika avdelningar och platser.

Avlägsen

Fjärrbaserade globala lönelösningar erbjuder ett bekvämt och effektivt sätt att hantera löner för en avlägsen och global arbetsstyrka. Det inkluderar lönehantering för anställda som arbetar i olika länder eller regioner och på distans från olika platser.

Nyckelfunktioner:

 • Att registrera nya anställda och entreprenörer och övervaka deras utgifter är bekvämt.
 • Intuitivt, genomtänkt och felfritt användargränssnitt.
 • Kundsupport är hjälpsam och lättillgänglig.

Lönelösningar på distans automatiserar många av de manuella processer som ingår i lönehantering. Det ger också säker åtkomst till lönedata, skyddar känslig information från obehörig åtkomst eller intrång.

Deel

Deel är en lönelösning utformad för att förenkla global lönehantering. Den kombinerar Contractor Payments, Employer of Record-tjänster och Payroll Management till ett användarvänligt gränssnitt, vilket gör det till en av de första plattformarna som erbjuder en så omfattande lösning.

Nyckelfunktioner:

 • Deels användargränssnitt är vänligt och lätt att navigera.
 • Sparar tid när du hanterar komplexitet som arbetslagar och skatter.
 • Kundsupport är riktigt snabb och tillgänglig inom några minuter.

Deel erbjuder stöd i flera valutor, vilket möjliggör lönehantering i varje anställds lokala valuta, oavsett var de befinner sig. Det hjälper också företag att följa lokala skattelagar och förordningar. Det tillhandahåller skatteinnehållnings- och rapporteringstjänster för anställda i olika länder, vilket säkerställer att företag uppfyller sina rättsliga skyldigheter.

CloudPay

CloudPay är en enhetlig lönelösning för globala organisationer för att hantera löneprocesser över hela världen. Den tillhandahåller en rad funktioner, inklusive lönehantering, efterlevnadshantering och rapportering.

Nyckelfunktioner:

 • Användbara och förbättrade periodiska rapporter och diagram för bättre analyser.
 • Betalning på begäran
 • Förbättrad datainsamling med integration av HR och finansiella verktyg

CloudPay hanterar löner i flera valutor, vilket är viktigt för organisationer med anställda i olika länder. Det stöder också skatter och efterlevnad, vilket hjälper företag att följa lokala regler och skattelagar.

IRIS FMP

IRIS FMP är en molnbaserad global löneprogramvara som erbjuder end-to-end lönehanteringslösningar för företag av alla storlekar. Dess användarvänliga gränssnitt gör att företag enkelt kan hantera löneprocesser för den globala arbetsstyrkan.

Det erbjuder stöd för flera valutor och flera språk, vilket gör det till ett utmärkt alternativ för företag i flera länder.

Nyckelfunktioner:

 • Passar bäst för företag med en bred produktportfölj då den lyckas gruppera sig bra.
 • Intuitiva rapporter och statistik tillåter generering av anpassade rapporter
 • Tidrapporter är ganska enkla.

Förutom lönehantering erbjuder programvaran funktioner som automatiserad rapportering och anpassningsbara instrumentpaneler för bättre insikter i lönedata. Programvaran säkerställer även datasäkerhet med sina avancerade säkerhetsprotokoll och överensstämmelse med GDPR och andra dataskyddsbestämmelser.

Ta bort först

Remofirst erbjuder en komplett uppsättning verktyg för att hantera löner i flera länder. Det hjälper också till att säkerställa efterlevnad av lokala och internationella bestämmelser.

RemoFirst erbjuder olika lönehanteringstjänster, inklusive skatteberäkning, löneutbetalning och rapportering. Den tillhandahåller också omfattande självbetjäningsportaler och mobilappar som ger anställda tillgång till löneinformation, lönebesked och skattebesked.

Nyckelfunktioner:

 • Remofirsts kundtjänst är en verklig fördel. Representanterna är hjälpsamma och lyhörda.
 • Enkel och intuitiv plattform med tydlig navigering
 • Förmånlig prissättning

Mjukvaran är mycket konfigurerbar och kan skräddarsys för att möta varje företags krav. RemoFirst är känt för sin exceptionella kundservice, med ett dedikerat team av löneexperter tillgängliga för att hjälpa användare att navigera i komplexa löneregler och -processer.

Multiplikator

Multiplier är en global lönelösning som utan ansträngning hanterar den globala arbetskraftens löner exakt. Det säkerställer snabb och korrekt lönehantering. Det tillhandahåller en centraliserad plattform för organisationer att behandla löner för sina anställda i flera länder, med överensstämmelse med lokala skatte- och arbetsbestämmelser.

Nyckelfunktioner:

 • Snabbt ombord anställda utan krångel.
 • Hjälp med ex-pat anställningsriktlinjer och visumhantering.
 • Mycket användbart för distribuerade team

Med Multiplier Global kan organisationer enkelt beräkna anställdas löner och avdrag, generera lönebesked och hantera skatteanmälningar. Lösningen tillhandahåller också analys- och rapporteringsmöjligheter, vilket möjliggör övervakning och analys av lönedata för att fatta välgrundade beslut.

Papaya Global

Papaya Global är en omfattande global lönelösning som förenklar den komplexa processen att hantera löner för företag. Med hjälp av AI automatiserar Papaya Global hela löneprocessen, från att beräkna löner till att överföra pengar till anställdas bankkonton.

Nyckelfunktioner:

 • Lätt att administrera och spåra löneprocessen över hela världen.
 • Förenar och förenklar månatliga processer.
 • Integration med andra informationssystem.

Det hjälper företag att följa lokala lagar och förordningar i varje land där företag har anställda. Plattformen tillhandahåller uppdateringar i realtid om förändringar i arbetslagar, skatteregler och efterlevnadskrav, vilket säkerställer att hanteringen alltid är aktuell.

Ceridian

Ceridian är en annan molnbaserad plattform som tillhandahåller lönelösningar för att hjälpa företag att hantera globala lönebehov. Den är utformad för att skala med företag av alla storlekar, från små startups till stora multinationella företag. Plattformen kan hantera löner för anställda i över 160 länder.

Plattformens instrumentpaneler ger realtidsinsikter i lönedata och kan generera anpassade rapporter, vilket hjälper ledningen att fatta bättre beslut.

Nyckelfunktioner:

 • Full integration med tidrapporter, HRIS, löner, rapportering m.m.
 • Företag kan anpassa det efter deras behov.
 • Kunder får regelbundet uppdateringar och uppgraderingar.

Plattformen är utformad för att säkerställa att företag följer lokala lagar och förordningar i varje land. Plattformen kan automatiskt beräkna skatter, sociala avgifter och andra avdrag, vilket säkerställer att företag följer reglerna.

Atlas

Atlas Global Payroll är en molnbaserad lönelösning designad för företag med global närvaro. Det hjälper till att hantera löner i flera länder och regioner, vilket säkerställer efterlevnad av lokala regler och lagar.

Förutom att hantera lönehantering tjänar Atlas även ett bredare syfte. Den ger vägledning om tillåtna utgifter i olika länder och tillåter anpassning och hanteringsfördelar baserat på plats.

Nyckelfunktioner:

 • Lätt att anpassa och konfigurera efter affärsbehov.
 • Programvaran ger prognoser och detaljerade insikter i data under lång tid.
 • Förmåga att skala affärer och integrera ytterligare programvara.

Atlas tillhandahåller djupgående expertis om löne- och förmånsefterlevnad och standardpraxis i mer än 160 länder.

Slutsats

Sammanfattningsvis är globala lönelösningar ett värdefullt verktyg för företag som är först på avstånd. Att hantera löner i flera länder och tidszoner kan vara en utmanande övergång till en modell för huvudsakligen distansarbete.

Globala lönelösningar erbjuder automatisering, efterlevnad och rapporteringsfunktioner som effektiviserar löneprocessen och säkerställer noggrannhet. Genom att outsourca löneprocesser eller använda mjukvara kan företag fokusera på sin kärnverksamhet och förbli konkurrenskraftiga i ett snabbt föränderligt landskap.

Du kan också utforska den bästa löneprogramvaran för nystartade till medelstora företag.