10 CSS Grid Generatorer för att bygga komplexa layouter visuellt

Cascading Style Sheets, CSS, är fortfarande en av hörnstenarna i front-end-utveckling. CSS är inte ett programmeringsspråk utan ett deklarativt språk som beskriver hur färger, typsnitt och layouter ska presenteras i märkningsspråk som HTML och XML.

CSS är väldigt brett. En CSS Grid Layout presenterar ett rutnätsbaserat layoutsystem med kolumner och rader. Rutnätslayout gör det lättare att skapa layouter än när du använder tabeller.

För att visa hur CSS Grid Layout fungerar kan vi ta den här koden;

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Document</title>

    <style>

.the-grid {

  display: grid;

  grid-template-columns: auto auto auto;

  background-color: #2196F3;

  padding: 10px;

}

.grid-item {

  background-color: rgba(30, 148, 38, 0.8);

  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.8);

  padding: 10px;

  font-size: 20px;

  text-align: center;

}

</style>

</head>

<body>

<div class="the-grid">

  <div class="grid-item">1</div>

  <div class="grid-item">2</div>

  <div class="grid-item">3</div>  

  <div class="grid-item">4</div>

  <div class="grid-item">5</div>

  <div class="grid-item">6</div>  

</div>

</body>

</html>

När du renderar appkoden ovan får du följande;

Vad är en CSS Grid Layout Generator, och varför använda den?

Du kan använda ovanstående tillvägagångssätt för att skapa och bygga komplexa visuella layouter. Men istället för att skriva hela koden kan du använda Grid Layout Generators; dessa verktyg tillhandahåller färdiga att använda, lätt anpassningsbara CSS Grid Layout-kodblock som du kan använda i din webbapplikation.

Du kan dra nytta av följande när du använder CSS Grid Layout Generators;

 • Minskad utvecklingstid: Generatorer låter dig kopiera och klistra in kodblock som du kan använda i din webbapp.
 • Konsekvent design: En bra app bör ha en konsekvent design på alla sina sidor. Det kan du uppnå när du använder en CSS Grid Generator för rutnäten i dina applikationer.
 • Du kan använda dem som inlärningsverktyg: Du kan utforska de alternativ och inställningar som en generator tillhandahåller för att förstå hur CSS Grid Layouts fungerar under huven.
 • Kan hjälpa dig att skapa komplexa layouter: Att bygga komplexa layouter kan vara tidskrävande. Lyckligtvis kan du få generatorer som kan hjälpa dig att skapa layouter med bara några få anpassningar.

Det här är några CSS-rutnätsgeneratorer som du kan använda för att skapa den layout du gillar

Grid LayoutIt

Grid LayoutIt genererar CSS-layoutkod genom att tillåta designers att definiera rutnät och välja områden för sina appar.

Nyckelfunktioner:

 • Variation av layouter: Grid LayoutDet låter dig skapa Explicit Grid eller Implicit Grid, baserat på dina behov.
 • Anpassningsbar: Detta verktyg låter dig skriva över kod, skriva om och lägga till element för att passa dina behov.
 • Lätt att använda: Du kan använda Grid LayoutIt-generatorn även om du inte förstår hur man skriver kod.
 • Förhandsvisningsläge: Du kan visualisera hur koden kommer att se ut i din applikation när du beskriver måtten.

Grid LayoutIt är ett verktyg med öppen källkod vars kod finns på GitHub.

CSS Grid Layout Generator från Angry Tools är ett verktyg som låter designers skapa en tvådimensionell layout på en webbsida. Detta verktyg tar användarna till grunderna i CSS Grids genom att förklara grunderna för en rutnätslayout; gallerbehållaren och gridobjektet.

Nyckelfunktioner

 • Lätt att använda: CSS Grid Layout Generator har ett enkelt användargränssnitt som du kan använda för att välja din ideala Grid Layout.
 • Anpassningsbar: Du kan ställa in rutnätsmallskolumnerna, rutnätsmallsraderna och hur du vill att rutnätet ska visa mellanrummet och höjden på dina rutnät.
 • Flera layouter att välja mellan: Verktygsrutnätslayouterna för olika funktioner som sidlayouter, prisplaner, ensidiga appar, schackbräden och collage.
 • Förhandsgranskningsläge: Det här verktyget har en onlinekompilator som låter dig förhandsgranska rutnätslayouten innan du exporterar den till din applikation.

CSS Grid Layout Generator från Angry Tools är ett gratis verktyg.

CSS Grid Layout Generator.pw

CSS Grid Layout Generator.pw är en nätgenerator med implicita rutnätsspår. Det här verktyget kommer med en onlinekompilator som låter dig visualisera hur din kod kommer att bli innan du exporterar den till din app.

Nyckelfunktioner

 • Anpassningsbar: Det här verktyget har en inställningsflik som låter dig konfigurera rutnätslayouterna så att de passar dina behov. Du kan lägga till, justera eller ta bort objekt från den presenterade koden.
 • Responsiv: Detta verktyg låter dig designa rutnätslayouter som är lyhörda för olika skärmstorlekar.

CSS Grid Layout Generator.pw är ett gratis projekt med öppen källkod.

Random CSS Grid Generator

Random CSS Grid Generator är en nätgenerator som finns på Codepen.

Nyckelfunktioner:

 • Lätt att använda: Du kan helt enkelt kopiera och klistra in koden från det här verktyget till din applikation.
 • Anpassningsbar: Random CSS Grid Generator låter dig lägga till eller ta bort element för att passa dina behov. Du kan också ställa in antalet kolumner i ditt rutnät, där tre är det minsta och 12 är det högsta.
 • Inbäddningsbar: Istället för att kopiera och klistra in koden kan du bädda in den i din applikation för enkel referens.

Random CSS Grid Generator är ett gratisverktyg att använda.

CSS Grid Generator

Denna CSS Grid Generator tillåter webbdesigners att ställa in antalet och enheterna för kolumner och rader för att generera CSS-rutnät. Även om verktyget är enkelt kan du skapa komplexa layouter som anpassar sig till olika skärmstorlekar.

Nyckelfunktioner:

 • Lätt att använda: Du behöver inte vara webbutvecklare eller designer för att använda det här verktyget. Verktyget är enkelt; du behöver bara mata in siffror och generera kod.
 • Anpassningsbar: CSS Grid Generator kommer med standardkod. Du kan dock anpassa den för att bestämma antalet rader och kolumner som ska ha på ditt rutnät.
 • Förhandsgranskningsläge: Du kan visualisera hur rutnäten kommer att visas i webbappen innan du exporterar din kod.

CSS Grid Generator är ett gratis projekt med öppen källkod.

Griddy

Griddy är ett enkelt verktyg för att lära sig CSS-rutnätet och lägga till rutnätslayouter till din applikation. CSS Grids från detta verktyg kan användas på alla större webbläsare som Chrome, Safari och Firefox.

Nyckelfunktioner:

 • Lätt att använda: Du kan använda Griddy även om du inte är insatt i CSS.
 • Onlinekompilator: Du kan visualisera rutnäten genom detta verktygs onlinekompilator innan du kopierar koden till din applikation.
 • Anpassningsbar: Detta verktyg låter dig lägga till kolumner och rader och justera rutnätets radgap och kolumngap.

Griddy är ett gratis verktyg.

Grid Wiz

Grid Wiz är ett verktyg som du kan använda för att skapa CSS Grid-ramverk.

Grid Wiz är ett npm-paket; som du kan installera med detta kommando;

npm installera grid-wiz

För att börja använda det här verktyget måste du importera det som;

importera gridWiz från ”grid-wiz”;

Nyckelfunktioner:

 • Anpassningsbar: Du kan anpassa olika aspekter av dina rutnät, såsom storlek, antal kolumner, rännsten och marginal.
 • Responsiv: Du kan använda rutnätslayouterna som genereras med det här verktyget på enheter med olika skärmstorlekar.
 • Levereras med en onlinekompilator: Grid Wiz genererar kod och startar en utvecklingsserver som hjälper dig att visualisera din kod.

Grid Wiz är ett gratis projekt med öppen källkod.

ZURB CSS Grid Builder

ZURB CSS Grid Builder är ett flexibelt rutnätsramverk som hjälper användare att designa och prototypa rutnät i webbapplikationer.

Nyckelfunktioner:

 • Enkel att använda: Du behöver inte installera något på din app för att använda ZURB CSS Grid Builder. Justera rutnäten efter eget tycke och kopiera och klistra in koden i din applikation.
 • Anpassningsbar: Du kan ändra olika saker, som antalet kolumner, rännstensbredd, skärmbredd och kolumnbredd.
 • Förhandsgranskningsläge: Du kan förhandsgranska hur rutnäten kommer att se ut på din slutliga applikation med hjälp av dess onlinekompilator.

ZURB CSS Grid Builder är ett gratisverktyg att använda.

Ng enkel CSS Grid Generator

Ng Simple Css Grid Generator är en Angular-baserad CSS Grid Generator som du kan använda på dina Angular-projekt.

Nyckelfunktioner:

 • Lätt att använda: Du behöver inte kunna Angular eller CSS för att använda Ng Simple CSS Grid Generator.
 • Anpassningsbar: Du kan lägga till/ta bort divs, ställa in mallarder och kolumner och ställa in höjden på dina divs från detta verktygs onlineredigerare.
 • Levereras med en onlinekompilator: Du kan visualisera hur rutnäten kommer att visas i din app eftersom det här verktyget kör en utvecklingsserver.

Ng Simple CSS Grid Generator är ett gratis verktyg med öppen källkod.

Denna CSS Grid Generator från CSS Supertools låter dig skapa komplexa rutnätslayouter efter att ha specificerat rader och kolumner.

Nyckelfunktioner:

 • Lätt att använda: Verktyget har standardkod för ett rutnät med två rader och tre kolumner. Du kan kopiera och klistra in den här koden som den är och använda den i din applikation.
 • Anpassningsbar: Du kan justera antalet rader och kolumner och ändra divisioner per cell, kolumn och radluckor.
 • Responsive: Gridlayouterna skapade med CSS Grid Generator från CSS Supertools är lyhörda för olika skärmstorlekar.

CSS Grid Generator från CSS Supertools är ett gratis verktyg.

Slutsats

CSS Grid Layouts kan vara värdefulla verktyg för utvecklare/designers som letar efter lättanvända, visuellt tilltalande och konsekventa layouter i sina webbapplikationer. Närvaron av CSS Grid Generators gör att du kan väcka din fantasi till liv.

Valet av en generator kommer att bero på dina slutmål, smaker och preferenser. Det finns tillfällen där du kan använda mer än en generator i samma applikation.

Du kan också utforska några av de bästa CSS-animationsbiblioteken för webbdesignprojekt.