Lär dig Telnet-kommandon för att testa och felsöka anslutningsproblem

Telnet är ett populärt nätverksprotokoll som låter dig ansluta till en fjärrdator virtuellt. Det är ett gammalt protokoll som utvecklades 1969.

Numera har SSH(Secure Shell) ersatt Telnet. SSH är också ett nätverkskommunikationsprotokoll som låter nätverks- och systemadministratörer ansluta till fjärrdatorer på ett säkert sätt.

När det gäller Telnet används det nu främst för att felsöka och testa anslutningsproblem. Att lära sig Telnet-kommandon kan hjälpa dig att hantera dina nätverk bättre.

I den här artikeln kommer vi att titta närmare på telnet-kommandot, inklusive att lära oss hur det fungerar och hur man felsöker anslutningsproblem. Låt oss börja.

Vad är Telnet?

Telnet är ett nätverksprotokoll som står för Teletype Network. Den erbjuder ett kommandoradsgränssnitt/tolk för att kommunicera med fjärrservern. System- och nätverksadministratörer använder Telnets terminal-till-terminal-kommunikation för att få fjärrkontroll och utföra olika åtgärder, såsom initial enhetsinstallation.

För att underlätta Telnet-protokollet behöver du Telnet Client. Klienten gör det möjligt för användare att logga in och använda applikationer på fjärrsystem via TCP/IP. Telnet-klienten använder en Telnet-serverapplikation för att utföra operationerna. Dessutom är Telnet Client tillgänglig på alla moderna operativsystem, som Windows, Linux och macOS.

Obs: I artikeln, när vi nämner ”Telnet”, betyder det ”Telnet-klient”, om annat nämns.

Är Telnet säkert?

Under starten 1969 var säkerheten inte huvudproblemet när man utförde nätverksuppgifter. Det är därför Telnet inte använde någon kryptering. Eftersom det inte är säkert rekommenderas det inte heller för anslutning till fjärrklienter via TCP/IP-nätverk. Om du gör det utsätter du dig själv för hackare som kan avbryta okrypterad data. SSH är ett utmärkt alternativt protokoll som erbjuder ett säkert sätt att ansluta till en server på distans.

Hur fungerar Telnet?

Visuellt fungerar Telnet-protokollet enligt nedan.

Hur Telnet fungerar

Telnet är en textorienterad kommunikation som skapar ett dubbelriktat (klient-serverprotokoll) interaktivt kommunikationssystem. Den använder en åttabyte-anslutning för att göra överföringen. Du behöver också ett tangentbord och en skärm anslutna till terminalen för att använda Telnet.

Du anger ett kommando från din terminal för att ansluta till en fjärrdator. När den är ansluten ger Telnet dig kontroll över servern, inklusive dess filer och process.

För att ansluta till en fjärrserver ska användaren ange ”Telnet” i kommandotolken. Syntaxen är:

telnet hostname port

När anslutningen är klar kan du använda Telnet-prompten för att ange fler Telnet-kommandon.

De olika sakerna som du kan använda Telnet till är:

 • Kontrollera öppna portar
 • Redigera filer, kör program
 • Konfigurera nätverksenheter som switchar, routrar, etc.

För att avsluta sessionen måste du skriva ”Telnet” i Telnet-prompten.

Hur man aktiverar Telnet Client i Windows/Linux och macOS

Telnet-klienten är tillgänglig på alla större plattformar och operativsystem. Du måste dock installera eller aktivera den innan du kan använda den.

#1. Windows

Om du använder Windows 7 eller senare (8, 10, 11) eller Windows Vista kan du aktivera Telnet-klienten genom att följa stegen nedan:

 • Gå till startmenyn och sök efter Kontrollpanelen. Du kan också öppna Kontrollpanelen genom att trycka på Win + R och sedan skriva ”kontroll”. Det bör öppna kontrollpanelen.
 • Välj nu ”Program”> ”Program och funktioner.”
 • Välj ”Slå på eller av Windows-funktioner från den vänstra rutan.”
 • Markera nu rutan bredvid ”Telnet Client” och tryck på ”OK.”
 • Tryck nu på ”Stäng” när Windows har aktiverat det och visar meddelandet ”Windows slutförde den begärda ändringen.”

Aktivera Telnet i Windows

Obs! Du kan börja använda Telnet Client omedelbart utan att starta om datorn.

#2. Linux

Precis som Windows kommer Linux inte heller förinstallerat med Telnet.

För att installera Telnet i Ubuntu måste du använda följande kommando.

# sudo apt-get install telnet

Obs: Kommandot varierar beroende på din Linux-distro.

#3. Mac OS

MacOS stöder även Telnet. För att installera det måste du använda Homebrew. Om Homebrew inte är förinstallerat kan du installera det genom att köra följande kommando:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Den kommer att be dig att ange administratörslösenordet för att auktorisera installationen.

Med Homebrew installerat, skriv följande kommando för att installera Telnet på MacOS.

brew install telnet

Använda Telnet för att testa och felsöka nätverksanslutningar

Även om Telnet inte är idealiskt för fjärranslutning, är det fortfarande användbart för att testa och felsöka nätverksanslutningar.

Innan vi fortsätter, låt oss ta en snabb titt på Telnet-syntaxen.

telnet <server/host IP address> <port>

Här är servern/värdens IP-adress den server du vill ansluta till. Porten är TCP-portnumret.

Till exempel, om du vill ansluta till serverns IP-adress example.com med port 80, måste du skriva följande kommando.

telnet example.com 80

Det betyder att du måste känna till fjärrserverns IP-adress/namn och portnummer för att felsöka i förväg.

Låt oss börja.

Felsökning av webbservrar

Telnet erbjuder ett enkelt sätt att testa serveranslutningen. Allt du behöver göra är att ansluta till serverns/värdens IP-adress och porten som accepterar en anslutning.

Till exempel, om du ansluter till 23.45.75.22 vid port 532, måste du köra följande kommando.

telnet 23.45.75.22 532

Härifrån kan två saker hända:

 • Anslutningen till servern lyckades. Det kommer att visa ”ansluten till servern” eller något annat bekräftelsemeddelande eller vänta på ytterligare input.
 • Anslutningen till servern misslyckades. I så fall kan du få meddelanden som ”Anslutning misslyckades” eller ”Anslutning nekad”
 • Telnet returnerar inga meddelanden.
 • Det finns flera orsaker till misslyckade Telnet-försök att ansluta till en fjärrserver. Dessutom, om Telnet inte returnerar något felmeddelande, kan det vara en brandvägg eller ett antivirus som blockerar anslutningen i din ände eller servern.

  Om vi ​​ansluter till geefklare.com vid port 80, kommer du att se en omedelbar anslutning medan den väntar på ytterligare kommandon.

  telnet geefklare.com 80
  Connected to adminvista.com.com.
  Escape character is '^]'.

  Ange nu följande kommando.

  GET / HTTP/1.1
  Host: adminvista.com.com

  Det kommer att returnera följande:

  HTTP/1.1 200 OK
  Date: Fri, 18 Nov 2022 04:40:33 GMT
  Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
  Content-Length: 16
  X-Frame-Options: SAMEORIGIN
  Referrer-Policy: same-origin
  Cache-Control: private, max-age=0, no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
  [Additional server output follows]

  Titta nu på det misslyckade försöket att ansluta till en server.

  telnet 23.45.75.222 532
  Connecting To 23.45.75.222...Could not open a connection to the host on port 532: Connect failed

  Kontrollera om en port är öppen

  Om en server är tillgänglig på distans med Telnet kan du också använda den för att kontrollera om en port är öppen.

  För att kontrollera om en port på din server är öppen måste du använda följande kommando.

  telnet <server IP address> <port>

  Till exempel är din server-IP-adress 23.45.47.53 och porten du vill kontrollera är 532.

  telnet 23.45.47.53 532

  Om kommandot lyckas kommer du att få en tom skärm vilket betyder att porten är öppen. Om det står som ”ansluter…” och sedan visar ett felmeddelande betyder det att porten inte är öppen.

  Connection to 23.45.47.53:532 - fail
  Error #110 (Connection timed out)

  Felsökning av SMTP-e-postservrar

  Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) hanterar kommunikationen mellan e-postservrar.

  Du kan felsöka SMTP-servrar med Telnet för att se om de tar emot och skickar meddelanden. Du skickar manuella meddelandeförfrågningar till SMTP-servern. Om allt är bra får du ett svar.

  Telnet låter dig testa STMP-anslutning på två sätt:

 • Testa e-postflödet från internet till din e-postserver.
 • Testa e-postflödet från din e-postserver till en annan server.
 • För att köra ett exempelutbyte, skriv följande kommando i din terminal.

  telnet mail.adminvista.com.com 25
  Trying 192.168.0.68…
  Connected to mail.adminvista.com.com
  Escape character is '^]'.
  220-mail.adminvista.com.com ESMTP Exim 4.7
  220-We do not authorize the use of this system to
  220 transport unsolicited and/or bulk e-mail.
  EHLO mail.adminvista.com.com
  250-adminvista.com.com Hello adminvista.com.com [192.168.3.200]
  250-AUTH PLAIN LOGIN
  
  QUIT

  Här är de två andra kommandon som användaren har skrivit:

 • EHLO mail.adminvista.com.com
 • SLUTA MED
 • Kommandot ECLO identifierar domännamnet innan kommandot MAIL FROM används. Kommandot QUIT avslutar Telnet-sessionen.

  Om du vill ha mer avancerade kommandon, kolla in den här artikeln om Använda Telnet för att testa SMTP-kommunikation på Exchange-servrar.

  Felsökning av FTP-server

  Precis som SMTP och webbservrar kan du också felsöka FTP-servrar. Allt du behöver göra är att ange FTP-serverns IP-adress och ansluta till port 21.

  telnet ftp.adminvista.com.com 21

  Du är nu ansluten till servern om försöket lyckas. Annars kommer du att se ett felmeddelande.

  Error #0 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No address associated with hostname)

  Felsökning av SSH

  SSH är den moderna versionen av säkra anslutningar och ersätter Telnet. Du kan använda Telnet för att se om servern kör SSH.

  För att göra det, använd Telnet-kommandot med serverns IP-adress och port 22.

  telnet adminvista.com.com 22
  Trying 192.168.0.62…
  Connected to adminvista.com.com.
  Escape character is '^]'.
  SSH-2.0-OpenSSH_5.3

  Slutord

  Telnet är ett praktiskt verktyg i nuvarande tider. Det låter dig felsöka nätverksanslutningar utan att förlita dig mycket på mer komplexa verktyg eller kommandorader. Med Telnet kan du kontrollera om du kan komma åt en webbserver, se om en port är öppen och felsöka SSH och FTP.

  Du kan kolla in den här artikeln om hur du löser felet ”telnet-kommandot hittades inte”.