Kategoriflikar för Google Keep låter dig filtrera anteckningar efter färg [Chrome]Om du använder webbversionen av Google Keep över Chrome-appen och tycker att färgkodningsfunktionen i tjänsten är användbar är Category Tabs for Google Keep™ ett Chrome-tillägg som du kanske vill kolla in. Det här enkla lilla tillägget lägger till färgfilter för de anteckningar och listor du har sparat i Google Keep. En färgetikett för var och en av färgerna som du kan tilldela en anteckning läggs till i det gula fältet. Klicka på valfri färgetikett och anteckningarna filtreras automatiskt och visar bara de som har associerats med färgen du valt.

Installera tillägget och öppna Google Keep i din webbläsare. Du kommer att se färgetiketterna på den orange stapeln. Klicka på en etikett och anteckningarna i Keep kommer att filtreras så att endast anteckningar som har tilldelats den färg som du klickade visas. Du kan återgå till att visa alla anteckningar genom att klicka på etiketten Alla. Filtren utesluter varandra; du kan bara se anteckningar från en färgkategori, t.ex. kan du se alla anteckningar som är i den gula kategorin men du kan inte se anteckningar från både den gula och röda kategorin.

Använder du bara en eller två av färgkategorierna som finns tillgängliga i Keep och föredrar att bara se dessa alternativ på den gula stapeln? Besök tilläggets alternativ och du kan välja vilka färgetiketter som ska visas i Keep. Du kan komma åt alternativen genom att gå till chrome://extensions/ eller genom att öppna sidofältet och klicka på Anpassa kategorier.

Tillägget har två begränsningar som inte är så mycket begränsningar som de är varningar för att använda den. Färgkategoriernas filter visas inte i Google Keep Chrome-appen och inte heller i Android-appen och det är uppenbart varför.

Tillägget har en liten bugg; Google Keep har en responsiv design så att du kan göra webbläsarfönstret så litet som du vill och fortfarande kunna se dina anteckningar men tillägget spelar inte bra när du gör webbläsarfönstret mindre. Etiketterna börjar överlappa varandra eftersom det inte finns tillräckligt med utrymme för dem. Tillägget är utan tvekan användbart och det får en att undra varför Keep inte redan har möjlighet att filtrera anteckningar efter färg.

Installera kategoriflikar för Google Keep™ från Chrome Web Store