Hur man skriver användarberättelser i Jira

Att skapa en webbapp/mjukvara är mer än att bara koda och få igång appen.

Det finns olika steg inblandade, som att förstå behovet, designa, testa, förfina och appens slutliga release.

Några av webbapparna vi ser var på något sätt komplicerade att förstå under utvecklingsprocessen. Lyckligtvis, när komplexa processer, idéer eller koncept visualiseras, blir det lätt att smälta dem.

User Stories är en viktig ingrediens i mjukvaruutvecklingsresan eftersom den hjälper till att beskriva dess funktioner visuellt och prioritera objekt eller berättelser som behöver utvecklas. Fortsätt läsa för att förstå hur man skapar User Stories i Jira.

Vad är en User Story

En User Story kan beskrivas som en allmän förklaring av en webbapp/mjukvarufunktion skriven ur slutanvändarens perspektiv. Det är värt att notera att User Stories inte är programvarukrav. Sådana berättelser är dock informella och är skrivna för att illustrera hur sådana funktioner kommer att ge värde för slutanvändarna.

Den grundläggande strukturen för en User Story

User Stories är ”att göra”-listorna som hjälper till att bestämma stegen som ska följas när du arbetar med ett projekt. En User Story är tänkt att fånga ”vem”, ”vad” och ”varför” för ett produktkrav. Sådana berättelser är korta, där varje element innehåller 10-15 ord. Dessa steg hjälper till att säkerställa att produkten och processen uppfyller de önskade kraven.

Enligt Ron Jeffries bör varje User Story ha 3Cs, som betecknar ”Kort, konversation och bekräftelse”. Låt oss nu beskriva 3Cs att observera när du skriver User Stories i Jira.

Kort

User Stories skrevs ursprungligen på fysiska kort eller Post-it-lappar. Vi har nu moderna kort som vi enkelt kan anpassa när vi skriver User Stories i Jira. Kortet kommer dock endast att innehålla viss information om kravet. Ett kort kommer att ha tillräckligt med information för att hjälpa dig förstå behovet.

Kortet kan också innehålla viktiga detaljer som prioritet och kostnad förknippad med funktionen. Produktägaren eller projektledaren kommer att lämna över storykortet till utvecklarna när alla detaljer har fångats.

Konversation

Efter att kortet använts för att formulera User Story, följer ett samtal mellan de inblandade parterna. Kravet i User Story behöver diskuteras och förfinas innan det kommuniceras till utvecklarna.

Samarbete främjas också genom samtal mellan produktägare, Scrum Masters, utvecklare och intressenter. Olika intressenter delar med sig av sina tankar och åsikter genom dessa samtal från planeringsfasen till den punkt där User Story väljs ut för implementering. Dessa samtal kan vara verbala och ibland ha stödjande dokument.

Bekräftelse

Konversationer kan pågå i dagar eller till och med veckor. Det kan dock finnas ett inslag av tvivel, så bekräftelse behövs. Du kan lägga till några kriterier som ger ett specifikt mått som acceptanskriterium. Dessa åtgärder kan skrivas som punktlistor i berättelsen.

Bekräftelsen kommer i form av acceptanstest. Sådana tester bör fånga de väsentliga kraven och hjälpa dig att testa den skapade produkten för att avgöra om den uppfyller standarderna. Produktägaren definierar acceptanskriterierna. Å andra sidan har utvecklarna i uppdrag att implementera acceptanskriterierna.

Syftet med att skriva en User Story

  • Hjälper designers, produktägare och utvecklare att tänka med slutanvändarna i åtanke. Moderna produkter bör alltid överväga hur slutanvändarna kommer att interagera med produkten. En User Story är ett utmärkt tillvägagångssätt som lyfter fram slutanvändarnas resa när de designar och utvecklar en produkt.
  • Har ett enkelt och smidigt format. User Stories i Jira behöver inte vara komplicerat. Det enkla formatet säkerställer att du fångar alla detaljer med minsta möjliga ord. Behoven förändras också när ett system/mjukvaruapplikation växer, och det är därför en User Story är flexibel för att ta emot sådana förändringar.
  • Teamet talar samma språk. Ett typiskt utvecklingsteam kan ha en produktägare, designers och utvecklare. En User Story är ett bra verktyg som säkerställer att alla i teamet förstår behovet och slutmålen.
  • User Stories möjliggör samarbete. User Stories definierar slutmålen. Teamet kan på så sätt samarbeta och bestämma hur de ska tjäna slutanvändaren bäst och uppnå de uppsatta målen.

Bästa metoder att följa när du skriver User Stories

#1. Användaren bör vara tydligt definierad

Arbete bör endast utföras om en användare identifieras. Användaren som begär den här funktionen kan vara en extern användare, en kund eller produktansvarig. Användaren kan ibland vara medlem i utvecklingen efter att ha noterat en funktion som bör bearbetas.

Användaren presenteras som:

”Som en [Username]……”

Till exempel ”Som hyresgäst…” eller ”Som hyresvärd….”

#2. User Stories måste fånga behovet

Några av frågorna att ställa är – vill användaren dela en bild av produkterna med sina vänner eller vill se en historik över alla varor de har köpt tidigare? Sådana frågor hjälper produktteamet att förstå vad de ska skapa.

Ett vanligt misstag som dyker upp i detta skede är att presentera en lösning. En User Story bör dock inte komma med en lösning. Som produktutvecklare bör du arbeta med användare när du skriver User Stories i Jira för att fånga deras krav men undvika att dra förhastade slutsatser.

Behovet representeras som, ”Som en [USER NAME]: Jag kan [ACHIEVE SOMETHING]….”

Till exempel, ”Som hyresvärd: Jag kan se fördelningen av månatlig hyresuppbörd….”

#3. Det bör finnas ett kvalificerande uttalande

Du kan helt enkelt presentera det kvalificerande uttalandet med en fras som ”så att”. En funktion läggs inte bara till i en app, utan den funktionen bör ge ett mervärde.

Du kan presentera det kvalificerande uttalandet som;

”Som en [USERNAME] jag kan [ACHIEVE SOMETHING]så att [VALUE STATEMENT]…”

Till exempel;

”Som hyresvärd: Jag kan se fördelningen av månatlig hyresuppbörd så att jag kan planera mina utgifter.”

Det kvalificerande uttalandet motiverar varför produktteamet ska arbeta med den föreslagna funktionen.

#4. En User Story bör vara oberoende

Varje användarberättelse som skapas bör representera en oberoende och distinkt uppsättning affärsvärden. Det bör alltså finnas ett inkrementellt värde när utvecklarna implementerar User Story.

#5. Gör User Story förhandlingsbar

Slutmålet för en User Story kan tydligt beskrivas. Processen för att uppnå de uppsatta målen bör dock vara förhandlingsbar. Användarberättelsen bör tillåta produktägaren och utvecklingsteamet att förhandla för att förhindra orealistiska begränsningar av funktionaliteten eller funktionen.

#6. Ska vara enkel och liten

Du bör göra dina User Stories i Jira små om du vill uppnå målen inom den givna sprintcykeln. Om du har en historia som är för komplex är det en indikation på att du behöver bryta ner den ytterligare.

Steg-för-steg-process för att skapa en användarberättelse i Jira

Jira är ett av de bästa projektledningsverktygen i den moderna världen. Jira användes ursprungligen för bugg- och problemspårning men har nu utvecklats till ett allsidigt smidigt mjukvaruutvecklingsverktyg för utvecklingsteam.

Den snygga funktionaliteten hos denna app och den enkla integrationen med olika appar är anledningar till att du bör skriva User Stories i Jira. Följ dessa steg för att skapa din första User Story

#1. Logga in på/skapa ditt Jira-konto

Om du redan har ett Jira-konto, logga in och gå vidare till steg 2. Men om du inte har ett Jira-konto kan du skapa ett Jira-konto gratis. Fyll i detaljerna och följ handledningarna för att skapa ditt första projekt. När ditt konto är klart kan du nu gå till steg 2.

#2. Skapa ett problem

Issues används för att spåra enskilda delar av arbete som måste slutföras. Klicka på ikonen ”Skapa” i det övre navigeringsfältet på din Jira-instrumentpanel.

#3. Ange din användarberättelse

Beskriv ditt problem i beskrivningsavsnittet. För det här exemplet är vår beskrivning ”Som användare skulle jag vilja dela viktiga erbjudanden så att mina vänner/familj kan dra nytta av det.”

#4. Bifoga associerade filer

Vissa uppgifter kan kräva filer. Vår User Story har dock ingen bild, så vi hoppar över det steget.

#5. Lägg till en beskrivning

Det här avsnittet beskriver funktionen i detalj. I vårt fall kan vi beskriva de sociala medieplattformarna där produkter kan delas.

#6. Tilldela uppgiften

Uppgiften tilldelas automatiskt berättelsens skapare. Du kan dock tilldela problemet till en annan person om du arbetar som ett team.

#7. Ställ in uppgiftsprioritet

När du skriver User Stories i Jira kan du ställa in prioritet som Högst, Högt, Lågt eller Lägst. Vi har valt ”Hög” för vår delningsfunktion för sociala medier.

#8. Publicera User Story

Eftersom du skapar User Story för första gången kommer du inte att ha många funktioner. Du kan trycka på ”Skapa”-knappen och din användarberättelse är redo för visning.

Avslutar

Att skriva User Stories i Jira behöver inte vara svårt när du följer stegen ovan. Jira har också guider och tutorials som du alltid kan hänvisa till när du känner dig fast.

Du kanske också är intresserad av den här guiden till agil metodik.