Hur man redigerar Hosts-filen på Linux

Hosts-filen på Linux är ansvarig för att kartlägga värdnamn och IP-adresser. Det är en vanlig textfil med namnet ”Värdar”. Om du någonsin har kört servrar på Linux, kommer du utan tvekan finna att du redigerar den här filen mycket.

I den här guiden visar vi dig hur du kommer åt Hosts-filen på Linux och hur du säkerhetskopierar den också. För att börja, se till att du har tillgång till root-kontot. Hosts-filen är en fil på systemnivå och kan inte nås av en vanlig användare.

Göra en säkerhetskopia av Hosts-filen

Om du planerar att redigera Hosts-filen är det bra att skapa en säkerhetskopia av originalet i förväg. På så sätt, om du gör ändringar i filen och vill återgå till hur det var innan redigeringarna, behöver du inte installera om ditt system.

För att göra en säkerhetskopia av Hosts-filen, börja med att ange mappen/etc/ med hjälp av CD-kommandot nedan i terminalfönstret.

cd /etc/

Inuti mappen /etc/, gör en kopia av Hosts-filen med kommandot cp. Kopiera filen till din hemmapp (~) som ”Hosts.bak”.

cp hosts ~/hosts.bak

När du har gjort en säkerhetskopia av filen stänger du terminalen. Förvara filen ”Hosts.bak” på en extra hårddisk, flash-enhet eller Dropbox-konto.

Hur du återställer din säkerhetskopia

Om du har gjort ändringar i Hosts-filerna och behöver återställa dem, så här gör du det. Öppna först ett terminalfönster. Sedan, med terminalen öppen, gå till området där din ”hosts.bak”-fil är sparad.

Om du till exempel har lagrat din ”hosts.bak”-fil i /home/USERNAME/Documents, skulle du göra följande för att komma åt den.

cd ~/Documents/

När terminalen är där filen ”hosts.bak” är, logga in på root-kontot med sudo -s.

sudo -s

Ta bort den befintliga filen med kommandot rm.

rm hosts

Efter att ha tagit bort den ursprungliga värdfilen återställer du säkerhetskopian till din dator med kommandot cp. Genom att använda cp kan du skapa en kopia av säkerhetskopian och placera den i /etc/ samtidigt som säkerhetskopian behålls där den är lagrad.

cp hosts.bak /etc/

När kopieringsprocessen är klar kommer den ursprungliga värdfilen att återställas. Härifrån, starta om din Linux-dator. När din Linux-dator slås på igen kommer du att använda dina ursprungliga värdar i Hosts-filen.

Åtkomst till Linux Hosts-filen

Om du vill redigera Linux Hosts-filen måste du först komma åt den. Filen finns i mappen /etc/, men ett vanligt Linux-användarkonto kan inte komma åt den här filen, eftersom det är en systemfil.

Du kan antingen logga in med kommandot su eller använda kommandot sudo -s för att komma åt rootkontot. I allmänhet kommer de flesta Linux-system att kunna komma åt root med kommandot su. På Ubuntu och vissa andra distributioner är dock root-kontot avstängt, så du måste använda sudo -s.

Öppna först ett terminalfönster på Linux-skrivbordet. Öppna sedan ett terminalfönster på Linux-skrivbordet och tryck på Ctrl + Alt + T på tangentbordet. Eller sök efter ”Terminal” i appmenyn och starta den på det sättet.

När terminalen är öppen anger du något av de två kommandona nedan för att komma åt root-kontot på din Linux-dator.

su -

Eller, om root-kontot på ditt Linux-system är inaktiverat, kan du komma åt root genom att höja sessionen med sudo -s.

sudo -s

När du har loggat in på root, använd CD-kommandot för att komma åt mappen /etc/.

cd /etc/

Inuti mappen öppnar du filen ”Hosts” med hjälp av Nano-textredigeraren. I den här handledningen kommer vi att använda Nano. Däremot kan ”Hosts”-filen öppnas med vilken textredigerare du vill.

nano -w hosts

Redigera Hosts-filen

För att redigera Hosts-filen måste du förstå hur det fungerar. Varje post har en IP-adress och ett värdnamn. Titta igenom filen i Nano-textredigeraren och ta en titt på raderna inuti.

Till exempel kan en rad i Hosts-filen se ut som koden nedan.

192.168.1.205 mitt.värdnamn

Om du vill lägga till nya rader i Hosts-filen, gör en ny rad längst ner och skriv in IP-adressen och värdnamnet. Spara sedan ändringarna i Nano-textredigeraren genom att trycka på Ctrl + O på tangentbordet.

Lägg gärna till så många nya rader du vill i värdfilen. När du är klar med redigeringsprocessen, tryck på Crl + X-knappkombinationen för att avsluta Nano-textredigeraren.