Hur man genererar slumpmässig text i Microsoft Word

När du skapar ett dokument av vilken typ som helst kan du börja med en disposition. Det är ett bra sätt att ge dig själv en överblick över vad du ska skriva och vilka områden du behöver ta upp. Det håller också olika delar av ett dokument sammankopplade och i ett korrekt flöde. Ofta räcker det med rubriker men du kan lägga till platshållartext för att få en känsla av hur långt ett dokument kommer att vara och formatera det därefter.

Skapa slumpmässig text i Word

Det råder ingen brist på slumpmässiga textgeneratorer online. Du kan söka efter antingen en slumpmässig textgenerator eller en lorem ipsum-generator och du hittar det du letar efter. De mer sofistikerade typerna av generatorer låter dig välja ordlängd och hur många stycken du behöver.

Om du använder Microsoft Word och du inte vill ta itu med onlineappar kan du skapa slumpmässig text i appen. Det finns ett inbyggt verktyg för jobbet. Textgeneratorn fungerar bara i Microsoft Word för Windows. Funktionen är inte tillgänglig på macOS.

Hur man genererar slumpmässig text i Microsoft Word

Du kan välja hur lång den genererade texten är genom att du kan välja antalet stycken och antalet meningar som kommer att utgöra varje stycke.

Klicka inuti dokumentet där du vill lägga till slumpmässig text.
Ange =rand() och tryck på Enter-tangenten.
Slumpmässig text kommer att genereras.
För att kvalificera texten, dvs ange antalet stycken och meningar, använd detta format;

=rand(number of paragraphs, number of sentences in each paragraph)

Exempel

=rand(3,4)

Lorem Ipsum-generator i Microsoft Word

Om du vill lägga till Lorem Ipsum-text i Microsoft Word kan textgeneratorn också ta hand om det.

Öppna ett Microsoft Word-dokument.
Klicka där du vill infoga text.
Ange =lorem() och tryck på Enter-tangenten.

Du kan modifiera texten ungefär på samma sätt som du kan med den slumpmässiga texten, dvs

=lorem(number of paragraphs, number of sentences in each paragraph)

Exempel

=lorem(2.4)

Pangram-generator i Microsoft Word

Ett pangram är en engelsk mening som innehåller varenda bokstav på det engelska språket. Om du försöker förbättra din handstil är det en bra mening att träna på att skriva om och om igen. Modern användning av ett Pangram inkluderar teckensnittsförhandsvisningar. Du kan använda ett pangram för att se hur varje enskild bokstav i ett teckensnitt ser ut. Följ dessa steg för att skapa ett pangram i Microsoft Word.

Öppna ett Microsoft Word-dokument.
Klicka där du vill infoga text.
Ange =rand.old() och tryck på enter-tangenten.

För att ange antalet stycken och meningar;

=rand.old(number of paragraphs, number of sentences in each paragraph)

 =rand.old(3,4)

Slutsats

Slumpmässig text eller fyllnadstext är ett utmärkt sätt att formatera ett dokument innan du har skrivit det. Om du skapar en mall kan den slumpmässiga texten användas för att visa andra var text kommer att skrivas in och hur den kommer att se ut.