Hur man flyttar bilder i Microsoft Word

Du kan infoga en bild i ett Microsoft Word-dokument. Faktum är att du kan infoga, redigera och formatera så många bilder du vill. Appen har massor av verktyg för att formatera dokumentet men du kommer att upptäcka att bilder ofta skapar problem. När du flyttar runt en bild stör det i allmänhet formatet och placeringen av allt annat i dokumentet.

Flytta bilder i Microsoft Word

Att flytta bilder i Microsoft Word är knepigt. Om du inte vet vilken layout som har tillämpats på bilden kommer du inte att kunna flytta den utan att formatet för resten av dokumentet störs.

Bildlayouter i Microsoft Word

En bilds layout avgör hur bilden kommer att se ut i förhållande till text. De olika layouterna för en bild är:

I linje med text: Bilden kommer att visas på en egen rad bredvid text. Om bilden är stor, dvs dess höjd överstiger linjehöjden, kommer den att trycka ner nästa rad för att passa sig själv.

Med textbrytning – Flytta med text: Bilden kommer att visas i mitten av texten, dvs text kommer att justeras runt bilden istället för att ge den en egen linje. Om bildhöjden överstiger linjehöjden kommer nästa rad att visas bredvid den och bilden kommer inte att trycka ner nästa rad för att anpassa sig till sin egen höjd. Om den är inställd på Flytta med text kommer bilden automatiskt att justera sin position när du lägger till eller tar bort text, t.ex. om du lägger till en ny rad före bilden flyttas den nedåt.

Med textbrytning – Fixa position på sidan: Bilden visas mitt i texten. Om bildhöjden överstiger radhöjden, visas texten runt den istället för att tryckas ner till nästa rad för att passa bilden. Om du ställer in bilden på en fast position på sidan, kommer du inte att skjuta bilden uppåt eller nedåt om du lägger till eller tar bort texten. Istället förblir den där du placerade den och bara texten kommer att flyttas.

Alternativ för textbrytning

Det finns ytterligare alternativ för textbrytning som du kan komma åt. De låter dig välja hur text ska visas runt en bild som den är inställd på att lindas runt.

Välj en bild i dokumentet.
Klicka på omslagsverktyget.
Klicka på Se mer.
I fönstret som öppnas, gå till fliken Text Wrapping.
För alternativen Square, Tight, Through Wrapping kan du välja vilken sida av bilden som texten ska visas.
För alternativet Bakom text kommer texten att ”skriva över” bilden.
För alternativet Framför text kommer texten att skrivas ”bakom” bilden.

Hur man flyttar bilder i Microsoft Word

Bilder i Microsoft Word kan flyttas genom att dra och släppa. Nyckeln är att ställa in rätt layout för det. Följ dessa steg för att ändra layouten och sedan flytta en bild.

Öppna ett Microsoft Word-dokument.
Klicka på raden du vill lägga till en bild på.
Gå till Infoga> Bild.
Välj en bild och lägg till den i dokumentet.
Ändra storlek/beskär/redigera bilden.
Klicka på bilden så att den är vald.
Klicka på layoutikonen eller gå till fliken Bildformat på menyfliksområdet.
Välj ett alternativ för layout eller radbrytning.
Klicka på bilden och dra och släpp den där du vill att den ska visas.
Bilden kommer att flyttas. Text kommer att justeras runt den.

Slutsats

Om, när du flyttar en bild, det stör formateringen av allt annat i ett dokument så har layouten för bilden ställts in på I linje med text. För att förhindra att bilden stör formatet väljer du layouten Wrap around text. Du kommer då att kunna flytta runt bilden utan att rubba de andra elementen i dokumentet. Du kan fortfarande ha problem med tabeller eftersom tabellhöjden kommer att ändras för att passa bilden, men för att komma runt det bör du ändra tabellens egenskaper.