Hur man delar upp data i rader med Power Query

Hur man delar upp data i rader med Power Query

Power Query är ett kraftfullt verktyg i Microsoft Excel som gör det möjligt för användare att hämta, transformera och analysera data utan att använda VBA eller komplexa formler. En av de vanligaste uppgifterna som användare utför i Power Query är att dela upp data i rader.

Introduktion

Att dela upp data i rader är en process för att omvandla kolumnorienterade data till radorienterade data. Detta kan vara nödvändigt för att förbereda data för analys, rapportering eller vidare transformering.

Det finns flera anledningar till varför du kan behöva dela upp data i rader:

* Förbättrad läsbarhet: Radorienterade data är i allmänhet lättare att läsa och förstå än kolumnorienterade data.
* Enklare analys: Radorienterade data gör det lättare att analysera data eftersom varje rad representerar en enda uppsättning data.
* Förenklad rapportering: Radorienterade data är lättare att rapportera eftersom de redan är organiserade i en tabellformat.
* Effektivare transformeringar: Radorienterade data gör det enklare att utföra ytterligare transformeringar eftersom varje rad har en unik identifierare.

Steg-för-steg-guide för att dela upp data i rader

Följ dessa steg för att dela upp data i rader med Power Query:

1. Hämta data till Power Query: Importera data till Power Query genom att ansluta till en datakälla som en Excel-fil, en databas eller en webbsida.
2. Dela upp kolumner efter avgränsare: Välj kolumnen som du vill dela upp och klicka sedan på fliken ”Transformera” > ”Dela upp kolumn” > ”Avgränsare”. Välj den avgränsare som används för att separera värdena i kolumnen (t.ex. komma, semikolon eller mellanslag).
3. Dela upp kolumner efter position: Om det inte finns någon tydlig avgränsare kan du dela upp kolumnen baserat på position. Välj kolumnen och klicka sedan på fliken ”Transformera” > ”Dela upp kolumn” > ”Efter position”. Ange start- och slutpositionerna för varje delkolumn.
4. Använd text till kolumner: Funktionen ”Text till kolumner” kan användas för att dela upp den aktuella kolumnen i flera nya kolumner baserat på en avgränsare eller en fast bredd. Välj kolumnen och klicka sedan på fliken ”Transformera” > ”Text till kolumner” > ”Med avgränsare” eller ”Med fast bredd”.
5. Använd anpassad avgränsare: Om ingen av de standardavgränsarna passar kan du använda en anpassad avgränsare. Välj kolumnen och klicka sedan på fliken ”Transformera” > ”Dela upp kolumn” > ”Anpassad avgränsare”. Ange den anpassade avgränsaren i rutan ”Avgränsare”.
6. Expandera tabell: När du har delat upp kolumnen i flera kolumner kan du expandera tabellen så att varje värde i de nya kolumnerna blir en egen rad. Välj den ursprungliga kolumnen och klicka sedan på fliken ”Transformera” > ”Expandera” > ”Expandera tabell”.

Tips

* Använd förhandsgranskningsfönstret: Använd förhandsgranskningsfönstret för att se hur dina data delas upp innan du trycker på ”OK”.
* Namnge de nya kolumnerna: När du delar upp en kolumn skapas nya kolumner med standardnamn. Du kan byta namn på kolumnerna genom att högerklicka på en kolumnrubrik och välja ”Byt namn”.
* Ta bort extra kolumner: Om du har delat upp en kolumn i flera kolumner och inte behöver alla kolumner kan du ta bort de oönskade kolumnerna genom att högerklicka på en kolumnrubrik och välja ”Ta bort”.
* Hantera tomma värden: Tänk på hur du vill hantera tomma värden i dina data. Du kan välja att ta bort rader med tomma värden, ersätta tomma värden med ett standardvärde eller fylla tomma värden med värden från föregående rad.

Slutsats

Att dela upp data i rader är en viktig färdighet för att arbeta i Power Query. Genom att följa stegen i den här artikeln kan du enkelt dela upp data i rader och förbereda data för analys, rapportering eller vidare transformering.

Vanliga frågor (FAQ)

1. Varför skulle jag behöva dela upp data i rader?
* Radorienterade data är lättare att läsa och förstå, analysera, rapportera och transformera.

2. Vilka är de olika metoderna för att dela upp data i rader?
* Du kan dela upp data efter avgränsare, position, text till kolumner eller anpassad avgränsare.

3. Hur delar jag upp data efter avgränsare?
* Välj kolumnen, klicka på ”Dela upp kolumn” > ”Avgränsare” och välj avgränsaren.

4. Hur delar jag upp data efter position?
* Välj kolumnen, klicka på ”Dela upp kolumn” > ”Efter position” och ange start- och slutpositionerna.

5. Hur använder jag text till kolumner?
* Välj kolumnen, klicka på ”Text till kolumner” > ”Med avgränsare” eller ”Med fast bredd” och ange avgränsaren eller den fasta bredden.

6. Kan jag använda en anpassad avgränsare för att dela upp data?
* Ja, du kan använda ”Dela upp kolumn” > ”Anpassad avgränsare” för att ange en anpassad avgränsare.

7. Hur expanderar jag en tabell?
* Välj den ursprungliga kolumnen, klicka på ”Expandera” > ”Expandera tabell” för att omvandla kolumner till rader.

8. Hur hanterar jag tomma värden?
* Du kan ta bort rader med tomma värden, ersätta dem med standardvärden eller fylla dem med värden från föregående rad.