Hur man bygger en Ruby on Rails-applikation på Ubuntu 22.04

Hur man bygger en Ruby on Rails-applikation på Ubuntu 22.04

Introduktion

Ruby on Rails (RoR) är ett populärt open source-ramverk för att bygga webapplikationer. Det är känt för sin enkelhet, flexibilitet och produktivitet. Genom att använda principerna för konvention över konfiguration gör RoR det enkelt för utvecklare att snabbt skapa och distribuera komplexa webapplikationer.

Ubuntu 22.04 är en stabil och lättunderhållen Linux-distribution som ger en utmärkt plattform för att bygga RoR-applikationer. I denna omfattande guide kommer vi att guida dig steg för steg genom processen att skapa en Ruby on Rails-applikation på Ubuntu 22.04.

Krav

Innan du börjar behöver du följande:

* En VPS eller dedikerad server med Ubuntu 22.04 installerat
* En textredigerare eller IDE
* SSH-åtkomst till servern

Konfigurera miljö

Steg 1: Installera nödvändiga paket

Kör följande kommandon för att installera de nödvändiga paketen på din Ubuntu 22.04-server:


sudo apt update
sudo apt install curl gnupg2 ca-certificates lsb-release
curl -s https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://apt.rubyinstaller.org/ focal main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ruby-installer.list
sudo apt update
sudo apt install ruby-full

Steg 2: Installera RubyGems och Bundler

RubyGems är en pakethanterare för Ruby. Bundler är ett verktyg för att hantera beroenden i Ruby-applikationer. Kör följande kommandon för att installera dem:


sudo gem install bundler

Skapa en ny Rails-applikation

Steg 1: Navigera till projektmappen

Skapa en projektmapp där du vill lagra din RoR-applikation och navigera till den:


mkdir my_rails_app
cd my_rails_app

Steg 2: Generera en ny Rails-applikation

Använd Rails-kommandot för att generera en ny applikation:


rails new my_app

Konfigurera databasen

Steg 1: Välj en databas

RoR stöder flera databaser, inklusive MySQL, PostgreSQL och SQLite3. Välj den databas du vill använda och installera den om den inte redan är installerad.

Steg 2: Konfigurera config/database.yml

Öppna filen config/database.yml och konfigurera den för den valda databasen. Ange följande information:

* databasens namn
* användarnamn och lösenord för databasen
* värdnamn eller IP-adress för databasen

Starta Rails-servern

Steg 1: Installera beroenden

Kör följande kommando för att installera beroenden för din Rails-applikation:


bundle install

Steg 2: Starta servern

Kör följande kommando för att starta Rails-servern:


rails s

Testning av applikationen

Besök http://localhost:3000 i en webbläsare för att se din Rails-applikation. Du bör se en sida som säger ”Grattis! Du har framgångsrikt installerat och kör din första Rails-applikation.”

Slutsats

I den här guiden har vi gått igenom stegen för att bygga en Ruby on Rails-applikation på Ubuntu 22.04. Genom att följa dessa steg har du framgångsrikt skapat en fungerande RoR-applikation.

Nu när du har en grundläggande förståelse för skapandet av Rails-applikationer kan du börja utforska mer avancerade funktioner och koncept. RoR har en omfattande gemenskap och dokumentation som kan hjälpa dig att bygga komplexa och skalbara webapplikationer.

Vanliga frågor

1. Vilka är fördelarna med att använda Ruby on Rails?
RoR är känt för sin enkelhet, flexibilitet, produktivitet och konventionsbaserade konfiguration. Det gör det enkelt för utvecklare att snabbt skapa och distribuera komplexa webapplikationer.

2. Vilka är skillnaderna mellan MySQL, PostgreSQL och SQLite3?
MySQL och PostgreSQL är relationsdatabaser som stöder komplexa frågor och skalbarhet. SQLite3 är en inbäddad databas som är lämplig för små och medelstora applikationer.

3. Vad är Bundler?
Bundler är ett verktyg i Ruby som hjälper till att hantera beroenden i Ruby-applikationer. Det säkerställer att alla beroenden är korrekt installerade och uppdaterade.

4. Hur testar jag min Rails-applikation?
Rails innehåller en uppsättning inbyggda testverktyg som RSpec och Capybara. Du kan använda dessa verktyg för att skriva tester för att verifiera funktionaliteten i din applikation.

5. Hur distribuerar jag min Rails-applikation?
Det finns flera sätt att distribuera en Rails-applikation, t.ex. Heroku, AWS Elastic Beanstalk och DigitalOcean App Platform.

6. Var hittar jag mer information om Ruby on Rails?
Det finns omfattande resurser tillgängliga online, inklusive den officiella Rails-dokumentationen, Railscasts och Ruby on Rails-communityn.

7. Hur uppdaterar jag min Rails-applikation?
För att uppdatera din Rails-applikation, kör följande kommandon:


git pull
bundle update
rails db:migrate

8. Hur åtgärdar jag fel i min Rails-applikation?
Fejlmeddelanden i Rails är vanligtvis tydliga och ger vägledning om hur man åtgärdar dem. Om du har problem med att lösa ett fel kan du söka efter hjälp online eller i Rails-communityn.