Hur man automatiskt startar program som administratör utan UAC-prompt i Windows 11/10

Hur man automatiskt startar program som administratör utan UAC-prompt i Windows 11/10

Introduktion

Användarkontokontroll (UAC) är en säkerhetsfunktion i Windows som förhindrar oönskade ändringar i datorn. När du försöker utföra en åtgärd som kräver administratörsbehörighet, till exempel installera programvara eller ändra systeminställningar, kommer UAC att visa en prompt som ber om din tillåtelse. Även om UAC är utformat för att öka säkerheten kan det också vara irriterande, särskilt om du ofta behöver köra program med administratörsbehörighet. Lyckligtvis finns det några sätt att kringgå UAC-prompten och automatiskt starta program som administratör. I den här artikeln kommer vi att diskutera olika metoder för att göra detta i Windows 11 och Windows 10.

Metoder för att automatiskt starta program som administratör

1. Använda genvägsinställningarna

* Högerklicka på genvägen till det program du vill köra som administratör.
* Välj ”Egenskaper” från snabbmenyn.
* Gå till fliken ”Kompatibilitet”.
* Markera kryssrutan ”Kör det här programmet som administratör”.
* Klicka på ”OK” för att spara ändringarna.

2. Använda schemalagaren

* Öppna Start-menyn och skriv ”Schemaläggaren”.
* Klicka på ”Skapa uppgift” i det högra fönstret.
* Ange ett namn och en beskrivning för uppgiften.
* Gå till fliken ”Åtgärder”.
* Klicka på ”Nytt” och bläddra till den körbara filen för det program du vill köra.
* Markera kryssrutan ”Kör med högsta behörighet”.
* Klicka på ”OK” två gånger för att spara uppgiften.

3. Använda registerredigeraren

* Varning: Registerredigeraren är ett kraftfullt verktyg. Gör inga ändringar om du inte är säker på vad du gör.
* Tryck på Windows-tangenten + R och skriv ”regedit”.
* Navigera till följande registernyckel:
* HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
* Högerklicka på ”Winlogon” och välj ”Ny” > ”Nyckel”.
* Namnge den nya nyckeln ”AutoAdminLogon”.
* Högerklicka på ”AutoAdminLogon” och välj ”Ny” > ”DWORD (32-bitarsvärde)”.
* Namnge det nya DWORD-värdet ”DisableAutoAdminLogon”.
* Dubbelklicka på ”DisableAutoAdminLogon” och ange värdet till ”1”.
* Klicka på ”OK” för att spara ändringarna.

4. Använda ett tredjepartsverktyg

Det finns flera tredjepartsprogram som kan automatiskt starta program som administratör utan UAC-prompt. Några populära alternativ inkluderar:

* AutoRuns: https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/autoruns
* RunAsTool: https://www.nirsoft.net/utils/runastool.html
* Elevated Shortcut Creator: https://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/create-elevated-shortcuts-that-require-no-password-in-vista/

Slutsats

Att automatiskt starta program som administratör utan UAC-prompt kan vara användbart i vissa fall, till exempel för att automatisera uppgifter eller köra program som kräver förhöjda behörigheter. Det är dock viktigt att använda dessa metoder med försiktighet, eftersom de kan minska säkerheten på din dator. Överväg att endast använda dessa metoder för betrodda program och var uppmärksam på alla varningsmeddelanden som kan visas. Om du har några tvivel om att köra ett visst program som administratör, rekommenderas det att du rådfrågar en IT-expert.

Vanliga frågor

1. Varför är det viktigt att vara försiktig när man automatiskt startar program som administratör?

* Att automatiskt starta program som administratör kan minska säkerheten på din dator eftersom det ger åtkomst till högre behörighetsnivåer. Skadlig kod eller opålitliga program kan utnyttja detta för att göra obehöriga ändringar på din dator.

2. Kan jag ångra ändringarna jag har gjort?

* Ja, du kan ångra ändringarna genom att följa samma steg och återställa inställningarna.

3. Fungerar dessa metoder för alla Windows-versioner?

* Metoderna som beskrivs i den här artikeln fungerar för Windows 11 och Windows 10.

4. Hur kan jag inaktivera UAC helt?

* Det rekommenderas inte att inaktivera UAC helt, eftersom det kan öka risken för säkerhetsproblem.

5. Vad gör jag om jag får ett felmeddelande när jag kör ett program som administratör?

* Se till att du är inloggad med ett konto som har administratörsbehörighet. Om du fortfarande får ett felmeddelande kan det bero på att programmet inte stöder att köras som administratör.

6. Kan jag automatiskt starta flera program som administratör?

* Ja, du kan använda metoderna som beskrivs i den här artikeln för att automatiskt starta flera program som administratör.

7. Är det säkert att använda tredjepartsverktyg för att automatiskt starta program som administratör?

* Det rekommenderas att endast använda betrodda tredjepartsverktyg för att automatiskt starta program som administratör. Se till att undersöka verktyget innan du använder det och se till att det är kompatibelt med din Windows-version.

8. Vad ska jag göra om jag glömmer mitt administratörslösenord?

* Om du glömmer ditt administratörslösenord kan du använda en Microsoft-konto för att återställa det. Om du inte har ett Microsoft-konto eller om det inte fungerar, kan du behöva återställa din dator.

Tags: Windows 11, Windows 10, UAC, Administratörsbehörighet, Automatisk start