Hur man automatiserar musklick på Windows 10

Automatisering tillåter användare att hoppa över överflödiga uppgifter och få dem att köra utan mänsklig inblandning. Det är ett bra sätt att öka hur mycket arbete som görs under en viss tidsperiod.

Det finns alla möjliga sätt att automatisera arbete på Windows 10. Skript och schemalagda uppgifter är en av de vanligaste metoderna som används men du kan också använda automatiseringsprogram som kan spela in en sekvens av klick och exekvera dem åt dig.

Automatisera musklick

Du kan använda en app för att automatisera musklick. Appen kommer först att låta dig spela in stegen du vill utföra, t.ex. vill du öppna appen Inställningar i Windows 10 och leta efter uppdateringar. Du kommer först att registrera de klick som krävs för att söka efter uppdateringar.

När sekvensen har spelats in kan du köra den när som helst och så många gånger du vill. Musklicken kommer att utföras i den ordning du körde dem i. Om du letar efter ett verktyg som kan automatisera musklick, kolla in dessa.

1. GS Auto Clicker

GS Auto Clicker är ett populärt verktyg för att automatisera musklick. Det är enkelt att använda och har ett enkelt användargränssnitt att matcha.

När du spelar in en sekvens av klick kan du välja vilken musknapp (höger eller vänster) som ska klickas med, och du kan programmera intervall, dvs. tiden som måste gå mellan klick. Detta är användbart om åtgärden du utför tar tid att slutföra.

Om du till exempel automatiserar att öppna en app och klickar på en specifik knapp när appen är öppen, lägg till en fördröjning mellan de två klicken om appen tar lång tid att öppna.

2. Automatiskt musklick

Automatiskt musklick är ett annat bra verktyg för att automatisera musklick. Den är mer programmerbar än GS Auto Clicker men det betyder också att den är lite mer komplicerad att använda.

Du kan se en logg över varje åtgärd du spelar in, flytta ett steg upp eller ner, ta bort det utan att behöva spela in hela sekvensen igen och använda skärmkoordinater för att definiera var ett klick ska utföras.

3. Muskontroll

Muskontroll är en balans mellan ett grundläggande och ett avancerat verktyg för automatisering av musklick. Du kan använda den för att spela in musklick och spela upp dem igen. Den erbjuder inte en logg eller en lista över de klick som har registrerats, men användare har möjlighet att programmera fördröjningar mellan klick, och verktyget kan ställas in att upprepa en sekvens hur många gånger som helst.

Slutsats

Automusklick-appar är användbara för redundant arbete men du bör alltid testa sekvensen några gånger innan du bestämmer dig för att lita på den. Dessa verktyg kommer att klicka på det område på skärmen som de har programmerats att klicka på. Om ett appfönster eller en prompt visas som blockerar dem från att klicka på en knapp, kommer klickningen fortfarande att utföras av appen. Slutresultatet är att medan klicken har utförts kommer den önskade åtgärden inte att ske.