Hur man återställer standardförvar i Ubuntu?

Hur återställer man standardförvar i Ubuntu?

Ubuntu är en populär Linux-distribution som är känd för sin användarvänlighet och sina många funktioner. En av de funktioner som kan vara användbar är möjligheten att återställa standardvärden för olika inställningar. Detta kan vara användbart om du har gjort ändringar i dina inställningar och vill återgå till standardinställningarna, eller om du har problem med din dator och vill felsöka problemet genom att återställa alla inställningar.

Det finns två huvudmetoder för att återställa standardförvar i Ubuntu:

* Använda kommandoraden
* Använda det grafiska användargränssnittet (GUI)

I det här inlägget kommer vi att visa dig hur du använder båda metoderna för att återställa standardinställningar i Ubuntu.

Använda kommandoraden

Det enklaste sättet att återställa standardvärden för inställningar i Ubuntu är att använda kommandoraden. För att göra detta öppnar du ett terminalfönster och skriver följande kommando:


gsettings reset-recursively

Detta kommando tar bort alla inställningar i din användarkonfiguration och återställer dem till standardvärdena.

Observera: Detta kommando kommer att återställa alla inställningar, inklusive dina personliga inställningar för appar och teman. Se därför till att du har säkerhetskopierat alla viktiga inställningar innan du kör detta kommando.

Använda det grafiska användargränssnittet (GUI)**

Om du föredrar att använda det grafiska användargränssnittet (GUI) kan du också återställa standardinställningarna med hjälp av appen Inställningar. För att göra detta, öppna appen Inställningar och gå till fliken ”Sekretess”. Klicka sedan på knappen ”Återställ standardvärden”.

Detta kommer att återställa alla inställningar i din användarkonfiguration till standardvärdena.

Observera: Precis som med kommandoradsmetoden kommer detta att återställa alla inställningar, inklusive dina personliga inställningar för appar och teman. Se därför till att du har säkerhetskopierat alla viktiga inställningar innan du utför denna åtgärd.

Slutsats

Att återställa standardvärden för inställningar i Ubuntu kan vara användbart om du har gjort ändringar i dina inställningar och vill återgå till standardinställningarna, eller om du har problem med din dator och vill felsöka problemet genom att återställa alla inställningar.

Det finns två huvudmetoder för att återställa standardvärden för inställningar i Ubuntu:

* Använda kommandoraden
* Använda det grafiska användargränssnittet (GUI)

Båda metoderna är effektiva, men kommandoradsmetoden är mer kraftfull och kan användas för att återställa alla inställningar, inklusive personliga inställningar för appar och teman.

Se till att du säkerhetskopierar alla viktiga inställningar innan du återställer standardvärden, eftersom båda metoderna tar bort alla inställningar i din användarkonfiguration.

Vanliga frågor

1. Vad händer om jag återställer mina standardinställningar?

Om du återställer dina standardinställningar tas alla inställningar i din användarkonfiguration bort och återställs till standardvärdena. Detta inkluderar dina personliga inställningar för appar och teman.

2. Hur kan jag säkerhetskopiera mina inställningar innan jag återställer standardvärdena?

Det finns flera sätt att säkerhetskopiera dina inställningar innan du återställer standardvärdena. Ett sätt är att använda kommandot dconf dump för att exportera alla dina inställningar till en fil. Du kan sedan använda kommandot dconf load för att återställa dina inställningar från filen om det behövs.

3. Kan jag återställa enskilda inställningar istället för alla inställningar?

Ja, du kan återställa enskilda inställningar med hjälp av kommandot gsettings. Till exempel, för att återställa inställningen för bakgrundsbilden till standardvärdet, kan du skriva följande kommando:


gsettings reset org.gnome.desktop.background picture-uri

4. Vad ska jag göra om jag har problem med att återställa mina standardinställningar?

Om du har problem med att återställa dina standardinställningar kan du prova följande:

* Se till att du har kört kommandot gsettings reset-recursively med sudo-rättigheter.
* Se till att du har säkerhetskopierat alla viktiga inställningar innan du återställer standardvärdena.
* Starta om din dator efter att du har återställt standardvärdena.

5. Kan jag återställa standardinställningarna för en specifik app?

Ja, du kan återställa standardinställningarna för en specifik app med hjälp av kommandot gsettings. Till exempel, för att återställa standardinställningarna för appen GNOME Terminal, kan du skriva följande kommando:


gsettings reset-recursively org.gnome.Terminal

6. Vad är skillnaden mellan kommandot gsettings reset och kommandot gsettings reset-recursively?

Kommandot gsettings reset återställer endast den angivna inställningen till standardvärdet. Kommandot gsettings reset-recursively återställer alla inställningar under den angivna nyckeln till standardvärdena.

7. Kan jag återställa standardinställningarna för hela mitt system?

Ja, du kan återställa standardinställningarna för hela ditt system genom att köra följande kommando:


sudo dconf reset -f /

Observera: Detta kommando kommer att återställa alla inställningar på ditt system, inklusive dina personliga inställningar för appar och teman. Se därför till att du har säkerhetskopierat alla viktiga inställningar innan du kör detta kommando.

8. Kan jag använda en GUI för att återställa standardinställningarna?

Ja, du kan använda appen Inställningar för att återställa standardinställningarna för hela ditt system. För att göra detta, öppna appen Inställningar och gå till fliken ”Sekretess”. Klicka sedan på knappen ”Återställ standardvärden”.

Observera: Precis som med kommandoradsmetoden kommer detta att återställa alla inställningar på ditt system, inklusive dina personliga inställningar för appar och teman. Se därför till att du har säkerhetskopierat alla viktiga inställningar innan du utför denna åtgärd.