Hur man använder AuthPass lösenordshanteraren på Linux

AuthPass är en lösenordshanterare med öppen källkod för Android, iOS, Linux, Mac OS och Windows. Det är säkert och ett bra sätt att spara dina lösenord och känslig information. I den här guiden visar vi dig hur du ställer in AuthPass på Linux och hur du också använder det.

Installera AuthPass på Linux

AuthPass stöder Linux genom Ubuntu Snap-butiken. Men de har också en generisk TarGZ-utgåva för dem som föredrar att inte installera Snap-utgåvan av appen.

För att installera AuthPass på din Linux-dator, börja med att öppna ett terminalfönster. Du kan öppna ett terminalfönster på Linux-skrivbordet genom att trycka på Ctrl + Alt + T på tangentbordet. Eller sök efter ”Terminal” i appmenyn och starta den på det sättet.

Med terminalfönstret öppet kan installationen av AuthPass börja. Använd installationsinstruktionerna nedan för att få igång AuthPass-appen på din dator.

Snappaket

AuthPass är tillgängligt för alla Linux-användare som ett Snap-paket i Ubuntu Snap Store. Snap-butiken är ett bra sätt att gå för den här appen, eftersom utvecklarna kan trycka ut snabba uppdateringar omedelbart.

För att installera AuthPass på ditt system som ett Snap-paket måste du ha Snapd-runtime konfigurerad på din dator. Att ställa in Snapd-körtiden är relativt enkelt. Följ vår guide om hur du ställer in Snaps för mer information.

Med Snap-paketets runtime inställt på din Linux-dator, installera AuthPass med hjälp av snapinstall-kommandot nedan.

sudo snap install authpass

Arch Linux

Om du använder Arch Linux kommer du att kunna installera AuthPass TarGZ-versionen på din dator via AUR. Använd kommandot pacman och ställ in paketen ”git” och ”base-devel” för att starta installationen.

sudo pacman -S git base-devel

Med de två paketen installerade är det dags att ställa in Trizen AUR-hjälparen. Detta program kommer att automatisera installationen av AuthPass från AUR, så du behöver inte göra det för hand.

git clone https://aur.archlinux.org/trizen.git

cd trizen/

makepkg -sri

Nu när Trizen-applikationen är inställd på din dator, använd trizen -S-kommandot för att få AuthPass-applikationen att fungera på din dator.

trizen -S authpass-bin

Generisk Linux

Den generiska Linux-versionen av AuthPass kräver ingen installation. Istället kan den lanseras så fort den har laddats ner. Så här får du den generiska versionen av AuthPass att fungera på din Linux-dator.

Använd först kommandot wget download för att hämta den senaste versionen av AuthPass från GitHub.

wget https://github.com/authpass/authpass/releases/download/v1.9.4/authpass-linux-1.9.4_1872.tar.gz

Extrahera sedan AuthPass TarGZ-arkivet med kommandot tar xvf.

tar xvf authpass-linux-1.9.4_1872.tar.gz

När du extraherar AuthPass TarGZ-arkivet kommer en mapp med namnet ”authpass” att visas i din hemmapp. Använd CD-kommandot och flytta till den här mappen. Starta sedan appen med ./authpass.

cd ~/authpass/
./authpass

Hur man använder AuthPass lösenordshanteraren

För att ställa in AuthPass på din Linux-dator, börja med att öppna appen. Med appen öppen följer du steg-för-steg-instruktionerna nedan.

Steg 1: Inuti AuthPass, hitta knappen ”Ny till KeePass” och klicka på den med musen. Om du väljer det här alternativet kan du skapa en ny lösenordsdatabas.

Steg 2: När du väljer knappen ”Ny till KeyPass” visas ett nytt fönster. I den kommer du att bli ombedd att namnge din nya databas och ange ett säkert huvudlösenord.

Se till att använda ett minnesvärt och säkert lösenord. Förlora inte detta lösenord, eftersom du inte kommer att kunna återställa det! Skriv dock inte ner det på ett papper, eftersom någon kan få tillgång till ditt lösenordsvalv.

Steg 3: Efter att ha skrivit in ditt nya huvudlösenord, hitta knappen ”Skapa databas” och klicka på den med musen. När du har valt knappen skapas databasen.

Steg 4: Med den nya databasen skapad kommer AuthPass att be dig lägga till ett nytt lösenord. Klicka på knappen ”Lägg till lösenord” i appen för att lägga till ett nytt lösenord till AuthPass.

Steg 5: Hitta rutan ”Titel” och skriv in namnet på inloggningen du lägger till i AuthPass.

Steg 6: Leta upp textrutan ”Användare” och klicka på den med musen. Skriv sedan in namnet på användarnamnet för den nya inloggningen du lägger till i AuthPass.

Steg 7: Hitta rutan ”Lösenord” och klicka på den med musen. I rutan skriver du in lösenordet för inloggningen du lägger till i ditt AuthPass-valv.

Behöver du skapa ett nytt lösenord? Välj menyknappen till höger om fältet ”Lösenord” och välj knappen ”Lösenordsgenerator”.

Steg 8: Hitta textrutan ”Webbplats” och klicka på den med musen. Klistra sedan in webbadressen i textrutan.

När du har lagt till all information i din nya AuthPass-post, klicka på spara-ikonen för att spara den. Upprepa denna process för att lägga till fler objekt i din AuthPass-lösenordslåda.