Hur man aktiverar och använder samlingar i Microsoft Edge

Webbforskning har precis blivit lite enklare tack vare funktionen Samlingar i den nya webbläsaren Microsoft Edge. Denna inbyggda funktion låter dig ta utdrag från webbsidor och lagra dem i en anteckningsbok som du kan komma åt i själva Edge.

Samlingar är fortfarande en testfunktion, men den var tidigare endast tillgänglig för testanvändare av Microsoft Edge Insider. Den ingår nu i den stabila utgåvan av den nya Chromium-baserade Edge, men den kräver lite konfiguration för att aktivera funktionen.

Skapa en Custom Edge Desktop-genväg

För att komma åt samlingsfunktionen i Microsoft Edge måste du skapa och ändra en genväg på skrivbordet. Microsoft Edge lägger normalt till en genväg på skrivbordet under installationen, så ändra gärna detta.

Annars, för att skapa en ny Edge-genväg, klicka på Start-menyn och leta upp ”Microsoft Edge” i din lista över installerad programvara. Dra Edge från startmenyn till skrivbordet för att skapa en ny genväg.

När en genväg till Microsoft Edge är på plats högerklickar du på genvägen och väljer alternativet ”Egenskaper”. Härifrån klickar du på fliken ”Genväg”.

Lägg till –enable-features=msEdgeCollections omedelbart efter ”msedge.exe”-posten i ”Target”-rutan.

Klicka på ”OK” för att spara ändringen och stäng sedan dina Edge-genvägsinställningar.

Om inställningarna är korrekta kommer du nu att kunna komma åt samlingsfunktionen i Edge. Du måste använda den här genvägen för att kunna se den visas i ditt Edge-surffönster.

Skapa nya Microsoft Edge-samlingar

Samlingsfunktionen kommer att visas som en ikon i det övre högra hörnet av Microsoft Edge-fönstret, mellan favorit- och användarprofilikonerna.

Genom att klicka på ikonen Samlingar visas dess funktionsmeny.

Klicka på något av alternativen ”Starta ny samling” för att skapa en ny Edge-samling.

Ge din nya samling ett namn i den övre inmatningsrutan och tryck sedan på Enter för att bekräfta.

Med din nya Edge-samling skapad kan du börja lägga till anteckningar och webblänkar till den.

Lägga till anteckningar och länkar till en Edge-samling

För att lägga till en länk till webbsidan du för närvarande är på till en Microsoft Edge-samling klickar du på alternativet ”Lägg till aktuell sida” i funktionsmenyn Samlingar.

För att lägga till en anteckning, klicka på knappen Ny anteckning till höger om länken ”Lägg till aktuell sida”.

Detta kommer att få upp en anteckningsruta med formateringsalternativ. Skriv i den här rutan för att lägga till en textanteckning och klicka sedan på anteckningen för att spara den.

Du kan också lägga till text, bilder och webblänksfragment från webbsidor till din Edge-samling.

Öppna en webbsida och högerklicka på ett objekt (som en bild eller en webblänk) eller välj en del av texten och högerklicka sedan. Härifrån väljer du din Edge-samling i undermenyn ”Lägg till i samlingar”.

Detta kommer att lägga till innehållet du har valt som en anteckning eller länk i din Edge-samling.

Redigera eller ta bort sparade anteckningar eller sidor

För att redigera eller ta bort en sparad webbsida eller anteckning i en Microsoft Edge-samling, högerklicka på posten i menyn Samlingar för att få fram de tillgängliga alternativen.

För webbsidor, högerklicka och välj ”Redigera” för att ändra titeln för din sparade sida. Du kommer inte att kunna ändra webbadressen, så du måste ta bort sidan från din samling genom att klicka på ”Ta bort” istället. Lägg till sidan igen genom att följa instruktionerna ovan.

För anteckningar, högerklicka på en anteckningspost och klicka på knappen ”Redigera” för att göra ändringar i den. Du kan också dubbelklicka på posten för att börja redigera den istället.

För att radera en anteckning, högerklicka och välj alternativet ”Ta bort”.

Växla mellan samlingar

Huvudmenyn Samlingar visar en lista över dina aktuella samlingar. Om du klickar på samlingsikonen i det övre högra hörnet av ditt Edge-webbläsarfönster visas som standard den samling du senast besökte.

För att byta till en annan samling, klicka på vänsterpilen för att växla tillbaka till huvudmenyn Samlingar.

Klicka på en annan samling i huvudlistan Samlingar för att komma åt anteckningarna och sidorna som sparats i den.

Om du vill redigera namnet på en samling, eller på annat sätt ta bort den helt, högerklicka på posten i huvudmenyn Samlingar.

Härifrån klickar du på ”Redigera samling” för att byta namn på den eller ”Ta bort samling” för att ta bort samlingen helt.

Om du raderar en Edge-samling av misstag, tryck på ”Ångra”-knappen för att vända på åtgärden.

Du har bara en kort tid på dig att göra detta, eftersom alternativet försvinner kort därefter.