Vilken CSS-visningsstil är bäst för dig

Cascading Style Sheets (CSS) är ett stilmallsspråk som används för att beskriva hur HTML- och XML-dokument presenteras visuellt. Med hjälp av CSS kan utvecklare styra och ändra stil, utseende och layout för element på webbsidor.

Till exempel kan utvecklare ändra teckensnitt, färger, bakgrunder, svävningseffekter och till och med göra sina webbsidor responsiva för att anpassa sig till olika skärmstorlekar och enheter. Dessutom tillåter CSS varumärken och utvecklare att enkelt skapa webbsidor som har konsekventa stilar som passar deras varumärkesfärger.

När du skapar ett HTML-dokument som standard kommer HTML-elementen att visas i exakt den ordning som de visas i källkoden. Detta kallas det normala flödet.

I ett normalt flöde, där layouten för HTML-element inte har ändrats, kan vi gruppera HTML-element i två grupper baserat på hur elementen visas på en sida.

Dessa grupper är inline-element och blockelement. Låt oss titta på dessa två grupper för att få en bättre förståelse för hur HTML-element visas.

För att följa med, skapa en ny mapp och skapa en index.html-fil och en app.css-fil i mappen. Du kan ge filerna ett valfritt namn. Tilläggen är dock .html respektive .css.

Öppna HTML-filen i en kodredigerare och klistra in följande kod:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Display Property</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://wilku.top/which-css-display-style-is-best-for-you/app.css">
</head>

<body>
</body>

</html>

Koden ovan länkar skapar en grundläggande HTML-kod eller mall där vi kan börja skapa webbsidor. Den länkar också index.html till app.css-filen så att vi kan ändra och kontrollera hur HTML-element visas med CSS.

All HTML-kod som presenteras senare i artikeln kommer att läggas till i -taggarna. Vår CSS-fil kommer att vara tom i början.

Blockelement

Blockelement är element som tar upp hela det tillgängliga horisontella utrymmet där de visas och skapar en ny linje före och efter elementet. Den tar också upp en vertikal höjd som motsvarar höjden på innehållet, vilket skapar block.

Några exempel på element på blocknivå inkluderar divs

, paragrafer

, oordnade listor