Viktiga innehållsstrategier för marknadsföringsexperter

Värdefulla tips om innehållsstrategier utvalda speciellt för dig!

Strategiskt innehåll är viktigt för all marknadsföring, eftersom det inkluderar allt affärsrelaterat innehåll. Tillvägagångssättet definierar budgeten, färdplanen och visionen och genomför en grundlig innehållsanalys som tar upp den ansträngning som krävs för att producera innehållet.

Den stöder alla innehållsmarknadsföringsaktiviteter, och det kombinerade teamet stödjer dess syfte såväl som målet för verksamheten.

Vad är innehållsstrategi?

Innehållsskrivande är planering, utveckling och hantering av innehåll som omvandlar organisatoriska mål och mål till en strategi, och betonar innehåll som det primära verktyget för att uppnå dessa mål.

Det definieras som att organisera skapandet, distributionen och hanteringen av lönsamt innehåll, som omfattar hela utvecklingsprocessen för redaktionellt innehåll för ett webbplatsutvecklingsprojekt.

En väldefinierad innehållsstrategi som säkerställer att den innehåller relevant och värdefullt innehåll som är välstrukturerat och lätt att hitta är avgörande för att förbättra användarupplevelsen av en webbplats.

Innehållsstrategi kontra innehållsmarknadsföring

Här är en tabell som diskuterar skillnaden mellan innehållsstrategi och innehållsmarknadsföring:

BeskrivningInnehållsstrategi InnehållsmarknadsföringDefinition Innehållsstrategi är det tillvägagångssätt som beskriver hur och varför innehåll kommer att produceras, underhållas och slutligen lagras eller publiceras. Innehållsmarknadsföring är en strategisk marknadsföringsmetod som exakt definierar målgrupper och uppmuntrar lönsamt konsumentbeteende, med fokus på att producera och sprida meningsfullt , aktuellt och konsekvent innehåll.SyfteEn innehållsstrategi är en guide som är en färdplan för att skapa innehåll för ett företag.Det är en marknadsföringsstrategi som används för att engagera publiken för produkter och tjänster.MålDen inkluderar målet som ligger i linje med det långsiktiga målet av verksamheten, allt från planering och optimering till publicering till analys. Innehållsmarknadsföring syftar till att generera vinster och attrahera målgrupper med det innehållet.FocusIt fokuserar på att lösa målgruppsfrågor och affärsrelaterade frågor. Det främjar information relaterad till företagets produkter eller tjänster .Process En strategisk innehållsresa sträcker sig från innehållsforskning till processoptimering och analys. Innehållsmarknadsföring analyserar prestandan för publicerat innehåll och genererar leads genom det.ExempelBloggdesign, SEO-övningar, webbinnehållsdesign och innehållsoptimering.Bloggskrivning, e-postskrivning, och skapa inlägg, videor och foton på sociala medier.

Vilka är de kritiska komponenterna i en innehållsstrategi?

Varumärkesfokus

Varumärkesfokus är en viktig komponent i en innehållsstrategi som håller innehållet i tema och ton. Det lyfter fram företagets interna röst för att upprätthålla varumärkespositionering, inklusive en tydlig, koncis översikt med konsekvens.

En effektiv innehållsstrategi börjar med mål som ska vara tydliga från början och överensstämma med det pågående målet. Att öka varumärkesmedvetenheten, öka trafiken, utöka e-postlistor, generera nya potentiella kunder, konvertera nya kunder, öka kundbehållningen och merförsäljning är några mål som uppnås under processen.

Användarupplevelse

Innehåll skapat i första hand för varumärkets publik fokuserat på att lösa kundernas frågor och problem. Företagets budskap bör anpassas till en tydlig publikidentifiering. Effektiviteten av strategiskt innehåll avgör kommunikationsstilen, inklusive språk och ton. Det påverkar också de leveranskanaler som företaget använder.

Alla individer är inte lika; de har olika behov och letar efter olika information beroende på stadiet av ”köp”-resan. Den mest effektiva komponenten i innehållsstrategi är att upprätthålla direktkontakt med kunder och uppdatera och förbättra innehållet efter deras behov.

Till exempel har B2B- och B2C-företag olika tillvägagångssätt och användarbaser. De måste ta reda på vem de vänder sig till som ett innehållsstrategiteam. Du måste skapa innehåll för att lösa ett problem baserat på din primära kunds problem.

Distribution av innehåll

En väl optimerad innehållsstrategi behöver en distributionskanal där den skapar genomslag. Tidpunkten, platsen och stilen för innehållet påverkar också dess potentiella prestanda, vilket är hur mycket publikstöd ett varumärke får genom det innehållet.

Att välja en effektiv marknadsföringskanal (som ägd, betald och intjänad media) som är i linje med mål och målgrupp är viktigt.

Oavsett vilken plattform varumärken vänder sig till för att dela innehåll, bör frekvensen av inlägg på varje plattform vara konsekvent och läglig för att säkerställa bästa kundrespons.

Steg för att skapa en komplett innehållsstrategi

#1. Definiera målet

Det primära målet med innehållsstrategi är att uppnå organisationens mål, eftersom det utgör riktmärket för strategins prestanda. Företag måste definiera sina handlingar och hur de ska lösa publikens problem. Mål bör vara specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna.

Till exempel, om organisationens långsiktiga mål är att locka konsumenter för försäljning, bör innehållet anpassas till detta. Strategin bör fokusera på att marknadsföra och publicera innehåll på kanaler kopplade till försäljningsmöjligheten.

Nike är en ledande säljare av sportskor, kläder, utrustning och accessoarer; det laddar ständigt upp inlägg på sitt Instagram-handtag för att locka kunder. Varumärket använder många influencers och idéer för att marknadsföra produkter, och målet med det inlägget visar sig alltid vara att sälja produkter. Definierar att Nike fokuserade på försäljningsmålet och vände sig till olika idéer för att marknadsföra det.

#2. Utföra forskning

Syftet med innehållsstrategin är att möta målkundernas behov. Därför måste företaget i det andra steget ta reda på sin målgrupp och deras intressen och problem. Detta mått är möjligt genom att analysera kontakttrender och demografi, en specifik grupp och deras speciella intresse.

Om ett företag kommer att expandera från Europa till den asiatiska regionen måste det göra publikbaserad forskning om den regionen. Människors mentalitet, tänkande och beteende förändras, och affärsidén kommer inte att fungera här. Biltillverkaren Tesla undersökte Indiens köpkraft och krav samtidigt som de planerade att stänga sin fabrik i Indien. Den vet att det USA-baserade företaget inte kan erbjuda liknande tjänster och priser i Indien.

#3. Säkerställ originalitet

Det finns många olika märken som marknadsför samma produkter och tjänster. Därför måste marknadsförare se till att deras innehåll levererar unik information som lägger till deras perspektiv och autentiska hjärta i varumärket.

Till exempel om det finns konkurrenter på företagets marknad med liknande mål och marknadsföringskanaler. Då bör man gå med ett nytt tillvägagångssätt, dvs ändra designen på innehållet eller hitta en ny kanal för marknadsföring. Två snabbmatskedjor, McDonald’s och Burger King, använder olika färger och slogans på sina logotyper och innehåll för att säkerställa att deras kunder får en annan syn på sina produkter. De publicerar sitt strategiska innehåll ofta men med unika idéer för rättvis konkurrens.

#4. Utveckla en färdplan

En framgångsrik strategi för framtiden kräver en färdplan för att gå vidare. Inom innehållsstrategi måste marknadsförare tänka bortom statistik, det vill säga föra sin strategi till relevant innehåll. Det är lätt att integrera med verksamheten och marknadsförarna kan förfina det när det behövs.

Till exempel ändras kundbaserade innehållsstrategier från tid till annan. Det betyder att den yngre åldersgruppen kommer att attraheras av ett annat mode än äldre människor. Ett företag måste ta fram en särskild strategi och alternativa handlingsplaner för varje kategori av människor för när den primära strategin inte kommer att fungera.

#5. Identifiera kanal

Flerkanalig marknadsföring är ett modernt sätt att marknadsföra innehåll till publik snabbare. Kanaler som sociala medier, e-postmarknadsföring, ägda webbplatser, visningsannonser, originalinnehållsrekommendationer och mer bör inkluderas i planen för att skapa innehåll, men marknadsförare bör se till att de väljer de bästa kanalerna bland de olika möjligheterna.

Till exempel bör verksamheten inte förlita sig på en enda plattform för marknadsföring och bör analysera vilken social mediekanal som är bäst för ändamålet enligt affärsprognosen. Det kan också vara möjligt att granska den aktuella kanalen, det vill säga att analysera det senaste resultatet och mäta publikräckvidden efter att inlägget har publicerats. År 2022 visade den globala undersökningen det 55 % av de tillfrågade ansåg att Facebook var den mest effektiva kanalen för innehållsmarknadsföring, medan 54 % gillade Instagram.

#6. Testa innehållet

Innan du publicerar innehåll på en kanal kan det vara möjligt att testa effekten av en variabel på innehållets prestanda för att veta vad som fungerar och inte.

A/B-testning är en standardmetod för att köra två versioner av en annons eller innehåll sida vid sida, där bara ett element är annorlunda, såsom titel, bild, CTA-knappsfärg, CTA-kopia, etc. Prestanda för varje version är spåras, mäts och analyseras för att se vilken som presterar bäst.

Testa till exempel innehållet genom att länka det till ett affärsmål i slutet av månaden. Den analytiska processen kommer att avslöja var marknadsförare kan arbeta mer effektivt än nu.

#7. Optimera innehållet

Spårning, mätning och analys av testinnehåll hjälper till att optimera processen. Det innebär att skriva om innehåll med relevanta nyckelord, förbättra layouten och designen eller till och med leverera innehåll på en annan dag i veckan. Optimering är en pågående process för innehållsstrategi, som kan utföras på varje innehåll.

Till exempel, om ett företag tillverkar moderiktiga kläder måste det utveckla kläderna och dess material på ett moderiktigt sätt. Zara är ett klädmärke som publicerar innehåll designat och anpassat av marknadsförare baserat på produktdesign på dess Instagram-handtag. Det hjälper dem att ge kunderna en tydlig förståelse för produkterna.

Innehållsstrategiska utmaningar

Följande är några av de utmaningar som marknadsförare möter när de skapar innehållsstrategier:

Får inte relevant innehåll

Ett välbekant problem som marknadsförare står inför är att inte hitta relevant innehåll ur ett affärsperspektiv. För att etablera företaget som branschledare måste marknadsförare inkludera två faktorer: användbarheten av innehållet som kan uppfylla kundernas mål och hjälpa dem att fatta köpbeslut i rätt tid baserat på deras betalningsvilja.

Innehållets samlade expertis gör innehållet relevant för publiken och vad köparen letar efter. Inte alla innehållsproducenter kommer att ha detta i åtanke när de planerar innehåll, och de kommer inte heller att veta den idealiska bloggartikellängden, formatet eller ens om en video skulle vara ett bättre val.

Förstå köparen enligt strategi

Köpare är en del av ett komplext ekosystem; de väljer innehåll på olika sätt enligt deras krav. Även om det är omöjligt att få kontakt med varje publik, bör evenemanget baseras på kategorier som kön, ålder, intressen eller demografi. Marknadsförare måste undersöka omfattningen av de flesta av deras publik, vilket leder till att innehåll skiljer sig från publikens idéer.

Det är möjligt när verksamheten behöver fokusera på sina befintliga kunder vid en viss tidpunkt. Till exempel, om företaget undersöker syftet med produkterna eller tjänsterna, behöver det fler processer för att förstå kundens avsikt.

Innehållsbudget är en väsentlig faktor i detta, som 33 % av de totala framgångsrika användarna inom innehållsmarknadsföring har avsatt hälften av marknadsföringsbudgeten för det, men de 8 % som misslyckas behöver en tillräcklig budget för innehållsstrategi.

Kanal för leverans

Leveranskanaler gör också skillnad för välstrukturerat innehåll. Att välja plattformar där innehållet kommer att visas är där marknadsförare befinner sig i de tidiga stadierna av strategin, så den utmanande uppgiften är att marknadsförare måste anpassa sig efter leveranskanalen och anpassa den till deras affärsbehov.

Innehåll som inte ses av tittarna

Marknadsförare står för närvarande inför utmaningarna att inte få positiva resultat från sitt innehåll. Detta beror på att innehållsstrategin inte är baserad på Googles söktrafik. De måste optimera sitt innehåll och förstå vad publiken söker efter på Google och måste använda sökmotoroptimering, eller SEO, principer till sin fördel.

Till exempel om företaget regelbundet publicerar innehåll på olika kanaler men fortfarande väntar på resultaten enligt sitt mål. Nackdelen är att det publicerade innehållet kanske inte når målgruppen, och även om det når ut kanske det inte löser deras problem.

Konsistens

Konsekvens är också avgörande för alla aspekter av affärs- och innehållsstrategi. Marknadsförare måste regelbundet leverera innehåll till de flesta, vilket leder till dålig innehållsräckvidd och engagemang.

Lösning på dessa utmaningar

Forskning

Innehållets effektivitet bör baseras på dess användbarhet och relevans, vilket bör återfinnas i kundens behov och frågeställningar. Innan de utvecklar innehåll måste kreatörer tänka om sin målgrupp och sina problem. Eftersom det strategiska innehållets roll är att tillhandahålla lösningar på kundproblem, behöver det i allmänhet göra det för att upprätthålla varumärkeseffektiviteten.

Anställ ett team

In-house marknadsföringsteam kan ha den kompetens som behövs för att planera innehåll, men ett expertbaserat team för marknadsföring är ett effektivt sätt att övervinna utmaningar. De kan lösa de flesta problem och problem med innehållet baserat på sina färdigheter, kunskaper och erfarenheter. Det kan kosta pengar initialt, men förtroende för deras planering leder till enorma affärsframgångar.

Skapa innehåll regelbundet

Att skapa en innehållsstrategi är lika viktigt som att göra det bästa innehållet ibland. Lösningen för att upprätthålla affärsengagemang är att leverera innehåll för att möta alla konsumentbehov. Det håller varumärket kvar i konkurrensen, där många andra presterar på liknande sätt för sina syften.

Gör SEO-övningar

Sökmotoroptimering är bästa praxis för att samla in data per målgrupp. Marknadsförare kan göra sökordsforskning på webbplatser som Ahrefs, Google Trends och SEMrush för att avgöra vilka exakta termer folk söker efter. För strategisk planering av övertygande innehåll är det viktigt att förstå vilka sökord som får flest träffar och för vem du kan skapa innehåll.

Jag kan intyga att publiken har ett val i branschen. Om vi ​​inte fokuserar på publiken och deras behov kommer de att hitta något alternativ för att lösa sina problem genom dina konkurrenter.

Kvalitetsinnehåll har större chans att påverka publiken än kvantitativt baserat innehåll. Vi måste också anpassa oss till den föränderliga affärsmiljön genom att generera meningsfull trafik, engagemang och omvandlingar. Dessutom kan vi anpassa varumärkeshistorien till kundens behov av att upprätthålla och öka engagemanget.

Även om lansering av innehåll under budget kommer att vara en utmaning för vissa företag, men vi kan göra SEO-driven planering för att generera organiska resultat och hänvisningstrafik. Vi kan få bästa möjliga avkastning på investeringen av vårt innehåll, med stöd av SEO-praxis.

Så vitt jag vet är den bevisade faktorn att AI är framtiden. Men vad gäller innehållsstrategi kan vi få de bästa resultaten genom att själva skriva innehållet. Vi kan förbättra färdigheter och förmågor enligt vår publiks behov, och eftersom vi utvecklar innehåll för människor bör innehållet också struktureras utifrån ett mänskligt perspektiv.

Slutord

I takt med att den digitala tidsåldern går framåt har innehållsstrategi blivit avgörande för alla marknadsföringsplaner, med omvandlingsfrekvenser, framtidsutsikter och kundernas medvetenhet ökar.

Implementering av strategi kräver ihållande ansträngning, så det medför potentiella återfall. Innehållsstrategin är liknande när det gäller att fortsätta hela processen för marknadsföring av innehåll för publiken.

Även om det alltid kommer att finnas strategier som kommer att dra in stora pengar💵 på kort sikt, kan innehållsstrategi öka ett företags effektivitet i flera år.

Nästa steg, nu när du har din strategi på plats, är det dags att ta fram innovativt innehåll med hjälp av dessa kraftfulla verktyg för att skapa innehåll för att öka marknadsföringen.