Vanliga dataskyddslagar och relaterade förkortningar förklaras

Spread the love

AADCAge-Appropriate Design Code, även känd som barnkoden, innehåller 15 standarder som onlinetjänster måste följa för att säkerställa att de följer sina skyldigheter enligt dataskyddslagen för att skydda barns data online.ADPPA American Data Privacy and Protection Act Det är en USA:s federala lagförslag för datasekretess som ger amerikanska konsumenter integritetsrättigheter när det gäller användningen av deras personuppgifter och förlitar sig på ett tillsynssystem som möjliggör effektiv tillämpning.AIAArtificial Intelligence Act Ett föreslagit lag i Europeiska unionen som syftar till att reglera utvecklingen och användningen av artificiell intelligens .BIPABiometric Information Privacy Act En lag i den amerikanska delstaten Illinois som reglerar insamling, användning och lagring av biometrisk information.CCPACalifornia Consumer Privacy Act En lag i Kalifornien som ger konsumenter rätt att veta vilken personlig information företag samlar in om dem och rätten att begär att den tas bort.CDPAConsumer Data Protection ActA föreslagit lag i USA som skulle upprätta ett nationellt dataskyddsramverk.COPPAChildren’s Online Privacy Protection ActEn lag i USA som reglerar insamling av personlig information från barn under 13 år.CPRACalifornia Privacy Rights ActEn ändring av CCPA som stärker konsumenternas integritetsrättigheter och inrättar en dedikerad tillsynsmyndighet. DPAData Protection ActEn lag i Storbritannien som reglerar insamling, användning och lagring av personlig information.DMADital Markets ActEn lag i Europeiska Unionen syftar till att reglera stora teknikföretags beteende.DSADital Services ActA lagförslag i Europeiska Unionen som syftar till att reglera onlineplattformar och skydda konsumenter.ePRePrivacy Regulation En EU-lag som syftar till att sätta nya regler kring hur företag kan kommunicera med kunder, marknadsföra sina tjänster och bearbeta elektronisk kommunikationsdata.ECPAElectronic Communications Privacy ActEn lag i USA som reglerar avlyssning av elektronisk kommunikation.FERPAFamily Educational Rights and Privacy ActEn lag i USA som reglerar integriteten för studenters utbildningsregister.FISAForeign Intelligence Surveillance ActEn lag i USA som reglerar övervakning av utländska underrättelsemål.GDPRGeneral Data Protection RegulationEn lag i Europeiska unionen som reglerar insamling, användning och lagring av personlig information.GDPR-KGeneral Data Protection Regulation-KidsEn informell term för att hänvisa till det skydd som är specifikt för barns data i Europeiska Unionen enligt GDPR (Artikel 8 och skäl 38) HIPAAHälsoförsäkringsportabilitet och ansvarighet En lag i USA som reglerar integriteten för hälsoinformation. HITECH Health Information Technology for Economic and Clinical Health ActEn ändring av HIPAA som reglerar användningen av elektroniska hälsojournaler.KOSAKids Online Safety ActThe Kids Online Safety Act (KOSA) ger barn och föräldrar möjlighet att ta kontroll över barns onlineupplevelser för att bättre skydda deras hälsa och välbefinnande.LPPDLaw on the Protection of Personal DataEn lag i Turkiet som reglerar insamling, användning och lagring av personlig information.NPICICNevada Sekretess för information som samlats in på Internet från konsumentlagenEn lag som kräver att operatörer av kommersiella webbplatser och onlinetjänster visar en integritetspolicy. Den modifierades senare för att ge konsumenter en rätt att välja bort försäljning av viss information.PECRPrivacy and Electronic Communications RegulationsEn lag i Storbritannien som reglerar elektronisk kommunikation och direktmarknadsföring.ROPARotal över bearbetningsaktiviteterEn inventering av hur, varför och med vem ett företag hanterar EU-medborgares personuppgifter, som krävs enligt GDPR.UCPAUTah Consumer Protection ActDet är en lag som fastställer datasekretessansvar för företag som gör affärer i staten

  15 Program för tidsregistrering för team