Vad händer med dina lösenord när du tar bort din lösenordshanterare-app

Viktiga takeaways

  • Lösenordshanterare använder kryptering för att säkert lagra dina inloggningsuppgifter och känslig information, men vilken typ av kryptering som används kan variera. Kontrollera vilken kryptering din lösenordshanterare använder innan du lagrar dina data.
  • Beroende på din lösenordshanterare kan dina lösenord lagras offline, även känd som kylförvaring. Detta förhindrar cyberattacker som är beroende av en internetanslutning och innebär att lösenord lagras lokalt på din enhet med kryptering på enheten.
  • När du tar bort appen för en lösenordshanterare kanske den inte nödvändigtvis tar bort ditt konto. Vissa lösenordshanterare lagrar lösenord på fjärrservrar, så dina lösenord kan fortfarande lagras även om appen tas bort från din enhet. Leta efter ett alternativ för borttagning av konto i dina appinställningar innan du avinstallerar för att säkerställa att din data raderas korrekt.

Lösenordshanterare är ovärderliga för säker lösenordslagring, men vad händer när du tar bort din app eller ditt konto? Finns dina lösenord kvar någonstans i cyberrymden, eller raderas de permanent?

Var lagrar lösenordshanterare dina uppgifter?

När du anförtror en lösenordshanterare dina inloggningsuppgifter, betalningsuppgifter och annan känslig information, är det värt att veta hur denna data lagras.

Betrodda lösenordshanterare krypterar lösenord under lagring så att de inte kan användas utan dekrypteringsnyckeln, även om de nås på ett skadligt sätt. Många lösenordshanterare använder den mycket säkra AES-256-krypteringsstandarden som aldrig har knäckts. Men detta är inte en regel, så du bör kontrollera vilken typ av kryptering din lösenordshanterare använder innan du lagrar känslig information.

Beroende på din lösenordshanterare kan dina lösenord också lagras offline. Detta kallas även kyllagring och förhindrar cyberattacker som är beroende av en internetanslutning. Kalllagring innebär ofta att lösenorden lagras lokalt (dvs. på din enhet), med hjälp av kryptering på enheten.

Alla ansedda lösenordshanterare kommer att ha protokoll för att säkerställa att ingen förutom du kan se dina lagrade lösenord. På så sätt kan inte ens anställda se de känsliga uppgifterna som lagras för användares räkning. Men i fallet med en cyberattack kan lösenord som inte lagras lokalt nås, såväl som dekrypteringsnycklar.

Vart tar din data vägen efter att du har tagit bort din lösenordshanterare?

När du inte längre vill använda en lösenordshanterare kan du helt enkelt ta bort appen eller ta bort ditt konto. Det är dock viktigt att notera att dessa inte alltid är desamma.

Om du använder en lösenordshanterare som lagrar lösenord lokalt (dvs. endast på din smartphone), raderas all din lagrade data om du tar bort appen. Men om din valda lösenordshanterare lagrar känslig information på en fjärrserver, kan det hända att programvaran tas bort från din enhet om du tar bort appen, inte ditt lösenordshanterarkonto.

Tänk på appar för sociala medier som Facebook och Instagram. Att ta bort en av dessa appar tar inte bort ditt konto, eftersom du kan logga in igen vid ominstallation. Scenariot kan vara liknande med vissa lösenordshanterare; du kan ta bort appen, men ditt onlinekonto finns fortfarande kvar.

I det här fallet kan dina lösenord fortsätta att lagras av lösenordshanteraren oavsett om appen finns på din telefon. Så det är bäst att leta efter ett alternativ för borttagning av konto i dina appkontoinställningar innan du avinstallerar programvaran.

Alternativt kan du stöta på blockchain-baserade lösenordshanterare, som lagrar lösenord i en tokeniserad form på en blockchain. Det betyder att dina lösenord inte lagras lokalt men fortfarande är i en säker miljö som använder kryptering och decentralisering.

Vad du bör tänka på innan du tar bort din lösenordshanterare

Om du vill använda en annan metod för lösenordslagring eller gillar utseendet på en annan app, är det vettigt att ta bort din lösenordshanterare. Men det finns några saker att tänka på innan du gör detta.

  • Se till att du tar bort ditt lösenordshanterarkonto, inte bara appen om du vill byta lösenordshanterare permanent.
  • Se till att din nya metod för lösenordslagring är säker. Du kan till exempel bli frestad av en gratis app, men den här appen kanske inte erbjuder samma säkerhetsnivå som ett betalalternativ. Alla lösenordshanterare är inte likadana, och lösenordshanterare är ingalunda ovanliga. Så om du för närvarande använder en ansedd app, se till att den du byter till kan lita på.
  • Undvik mycket sårbara lagringsalternativ, som din anteckningsapp eller ett utkast till e-post. Dessa metoder är inte designade för säker lagring, vilket gör dina lösenord mycket sårbara för förlust, vare sig det är genom ett tekniskt fel eller cyberattack.
  • Om du har ett LastPass-konto och vill byta till ett mindre sårbart alternativ, kolla in vår guide för att ta bort ditt LastPass-konto.

    Att ta bort din lösenordshanterare är inte nödvändigtvis detsamma som att ta bort en social media eller shoppingapp. Den här typen av programvara är utformad för att lagra mycket känslig information, så det är viktigt att tänka två gånger innan du avinstallerar eller tar bort ditt konto.